Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 185377

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Giang

Tìm thấy 25,680 kết quả (0.0077 giây)


Đào Minh Thái

Mã đăng ký: 20E80009729

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đào Minh Thái

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cầu Cát, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: N/A


Phan Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường Đỗ Văn Quỳnh, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thị Mận

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Văn Đức

Mã đăng ký: 20D8005390

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Trương Văn Đức

Điện thoại: N/A


Thân Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 83 đường Minh Khai, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Thân Thị Phương

Điện thoại: N/A


Cao Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Cao Thị Liên

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hường

Mã đăng ký: 20A8014803

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 64 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hường

Điện thoại: N/ATạ Văn Lãnh

Mã đăng ký: 20H005723

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Lãnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nga

Mã đăng ký: 20E80009626

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thường, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Chính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thj Tuyết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thj Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Lệ Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 98B đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Dung

Điện thoại: N/A


Mè Thị Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 159A đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Mè Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Vân

Mã đăng ký: 20A8014845

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 102 đường Huyền Quang, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Tám

Mã đăng ký: 20F8 008198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn lẻ, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Dạo Lưới Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Tô Thị Thuỳ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 02-03 đường Minh Khai, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Tô Thị Thuỳ

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Lan

Mã đăng ký: 20C-8-002855581

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lan

Điện thoại: N/A


Liếu Văn Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 314 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Liếu Văn Thắng

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Độ Phố Nhông Xã Phú Sơn 863170

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Liên Phương -Thị trấn Đà Bắc Thị trấn Đà Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn xã Tân hương Xã Tân Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệp Lộ 831 Khóm 1 Thị trấn Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Vân Hội Thị trấn Diêu Trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 122/ô4 Thị trấn Hậu Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ron Thơí đức-Thành thới A Huyện Mỏ Cày Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xứng Bà khê - Phú hoà Xã Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bừng Minh Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phóng Trung kênh Huyện Lương Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hlin 208 Lê Duẩn Phường Trà Bá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương 36/41 Lý Thường Kiệt P.08 Phường 8 8646183

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Điền Lư Huyện Bá Thước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân K7 TT Sông Đốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Xã Điền Lư Huyện Bá Thước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong 24L Nguyễn ảnh Thủ KP3 Phường Hiệp Thành 7170137

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Quầy A5 Chợ Nha Mân - Tân Nhuận Đông Xã Tân Nhuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào TTNT Thị trấn nông trường Lệ Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gái khu phố 7 Thị trấn Củ Chi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Khánh Hội Xã Thiệu Duy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long B11/27B KP2 Thị Trấn Tân Túc Thị trấn Tân Túc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức H3 C/c Chu Văn An P.26 Phường 26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uân Tổ 25 Phường PĐP Phường Phan Đình Phùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú 596/30 Trần Hưng Đạo Bình Thới 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Bình Thạnh Xã Xuân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý 301 Trần Phú - P4 Phường 4 0702113860939182464

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 58B/1a ấp 1B-An Phú Phường An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Xã Phương xá Huyện Cẩm Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Số 69 Khu Vực 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Doanh Xóm 2- Xã Hoa lộc Xã Hòa Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp 2 Trà Cổ Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 93 Tuệ Tĩnh P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cậy Tổ 12 Phường Mường Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Hà Đông Phường Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Hải Châu Xã Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Xóm 6 Xã Xuân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu khóm I Thị xã Duyên Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỹ Thôn 2 Xã Qúi Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh kỳ bắc Xã Kỳ Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà 577/30/1C QL13 KP5 P.Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 138 Trần Khánh Dư Phường An Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệu Đường 27/4 KP Láng Sim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền KP3/379 Nội Ô Thị trấn Gò Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Thôn 2 Xã Ea Ktur

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 49- LTK -Tổ 55- Khu 8- Phú cường Phường Phú Cường 3831764

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long số nhà 14 ngách 26 ngõ 154 TDP Đình Thôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Thôn 1 Thị trấn Cổ Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sim Xã Ninh Sim Xã Ninh Sim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Long Điền Xã Long Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên ấp II Xã Vĩnh Lộc

,
Loading...