Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1195708

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Kạn

Tìm thấy 6,936 kết quả (0.0051 giây)


La Minh Thông

Mã đăng ký: 13B8 001 503

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: La Minh Thông

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Nguyễn

Mã đăng ký: 13E8100738

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nguyễn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Cao Cường

Mã đăng ký: 13A8.004343

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tú

Mã đăng ký: 13E8000731

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hòa

Mã đăng ký: 13A8004407

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hòa

Điện thoại: N/A


Hà Thị Huyền Trang

Mã đăng ký: 13G8001852

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sáu Hai, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền Trang

Điện thoại: N/A


Đào Văn Thiện

Mã đăng ký: 13E8100728

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thượng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thiện

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Muỗm

Mã đăng ký: 13E8100727

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lạng San, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Muỗm

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Văn Hương

Mã đăng ký: 13E8100725

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vũ Loan, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Vận, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Ngọc

Mã đăng ký: 13E8100718

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hà

Mã đăng ký: 13B8 001 486

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 13H8000612

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đào Văn Thủy

Mã đăng ký: 13A8004397

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Minh Hoa

Mã đăng ký: 13G8001815

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hoa

Điện thoại: N/A


Nông Văn Tiếp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tiếp

Điện thoại: N/A


Triệu Kim Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Triệu Kim Chương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Kim Dung

Mã đăng ký: 13H8000629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Duy Thái

Mã đăng ký: 13E8100710

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Duy Thái

Điện thoại: N/A


Hoàng Minh Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hiệp

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thôn 4 xã Bình trung Xã Bình Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mến 258 tổ 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm 136 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Đường Vân giang - Vân giang Phường Vân Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà The Chợ Hoà Bình Sạp 112 B -113 B -114 B Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Vinh Bình Huyện Cam Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận 1 Xuân Đài Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sen Thôn 4 - Xã Iale Xã Ia Le

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm ấp Phước Hội xã Long Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ đêm Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảo Xuân Lộc- Hậu Lộc Xã Xuân Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Xã Nghĩa Xuân Xã Nghĩa Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Tổ 6 Phường Yên Thế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương Phú Khánh Xã Phụ Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Thị Trấn Chí Thạnh Thị trấn Chí Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé Phú Quới Xã Phú Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Khối 2 thị trấn Quỳ Hợp Thị trấn Quỳ Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Khu phố 2 - Thị trấn Thị trấn Bến Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai 162/2 ấp Lộ Đá Xã An Lục Long 877425

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Non 3/18 QL60 Phường 6 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 6/2 Đường 3 KP1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Trường Trung Xã Trừơng Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông 64 Phạm Hữu Chí P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Hải Trạch Huyện Bố Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Tổ 10 AHT Phường An Hải Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Số 1 Phan Chu Trinh P.Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Ngô Thời Nhậm Thị trấn Chợ Lầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt 11/21-11/75 Hồ Đắc Di P.Tây Thạnh Phường Tây Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Xã ấm Hạ Xã Ấm Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi) ấp 1 Xã Xuân Tâm 0613873330

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quýnh Huyện Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ 40 Đường D9 P.Tây Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh KP5 - Mũi né Phường Mũi Né

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương 173/25B Tổ 5 0949212212

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Ngã 5 Nguyễn lương bằng - Văn đẩu Phường Văn Đẩu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 144 Trần Văn Giàu P.TT

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thôn Ngọc Thạch xã Tịnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sen 236 Lồng 1- Chợ Vĩnh Hải Phường Vĩnh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giáo Lương Nghĩa Xã Lương Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy xã Vinh Kim Xã Vĩnh Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sửa ấp 1 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang An Ninh 2 Thị trấn Kế Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 40ngõ 183. Hoàng Văn Thái Phường Khương Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sự Thôn Phú Sơn 2 Xã Hòa Khương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hướng 19/4 Phạm Văn Thuận Kp1 P.Tam Hòa Phường Tam Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Thị trấn Thị trấn Thuận Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương Thị Trấn Sịa Thị trấn Sịa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Xuyên Tây 3 Thị trấn Nam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Thôn 9 Xã Hưng Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy 51 Đường số 81 P.Tân Quy Phường Tân Quy

,
Loading...