Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 608909

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Kạn

Tìm thấy 6,936 kết quả (0.0071 giây)


La Minh Thông

Mã đăng ký: 13B8 001 503

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: La Minh Thông

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Nguyễn

Mã đăng ký: 13E8100738

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nguyễn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Cao Cường

Mã đăng ký: 13A8.004343

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tú

Mã đăng ký: 13E8000731

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hòa

Mã đăng ký: 13A8004407

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hòa

Điện thoại: N/A


Hà Thị Huyền Trang

Mã đăng ký: 13G8001852

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Sáu Hai, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền Trang

Điện thoại: N/A


Đào Văn Thiện

Mã đăng ký: 13E8100728

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lương Thượng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thiện

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Muỗm

Mã đăng ký: 13E8100727

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lạng San, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Muỗm

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Văn Hương

Mã đăng ký: 13E8100725

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Vũ Loan, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Vận, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Ngọc

Mã đăng ký: 13E8100718

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hà

Mã đăng ký: 13B8 001 486

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 13H8000612

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đào Văn Thủy

Mã đăng ký: 13A8004397

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Minh Hoa

Mã đăng ký: 13G8001815

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hoa

Điện thoại: N/A


Nông Văn Tiếp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tiếp

Điện thoại: N/A


Triệu Kim Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Triệu Kim Chương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Kim Dung

Mã đăng ký: 13H8000629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Duy Thái

Mã đăng ký: 13E8100710

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Duy Thái

Điện thoại: N/A


Hoàng Minh Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hiệp

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Lam Sơn - TXHT Phường Đông Hồ 852671

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền kiốt chợ Đức Cơ Huyện Đức Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vốn 12/1 - P Chiến - P Hưng Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Chợ Buôn Hồ - An Bình Phường An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Số 199/4 Tổ 4 Khóm I - TT Cái Vồn Phường Cái Vồn 070890389

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bằng tổ 1 phường Tân lập Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụ Thạnh Xuân -Hoài Hương Huyện Hòai Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Xã Hải Ninh Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Lục đầu giang Phường Phả Lại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An 185- NTMK- Tổ 2 Khu 9- Phú hòa Phường Phú Hòa 0913107272

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Chợ Gò Vấp Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Đường Lê Lợi phường 2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Thôn 2 TT Sathầy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc xã Mỹ Lâm Xã Mỹ Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiệm TDP 11 TT CáT TIêN Thị trấn Đồng Nai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Kp 9 Thị xã La Gi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đời ấp 2 xã Long Khê Xã Long Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng xóm chợ Xã Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát Số 251/11 hẻm 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương K4 - TT Nghi Xuân Thị trấn Nghi Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghinh 58/11 Lũy Bán Bích P.Tân Thới Hoà Phường Tân Thới Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ 45 Nguyễn Văn Tạo ấp 3 Xã Long Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vỹ Nâm Nung Krông Nô 050582614

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gái Thái Hòa - Hồng Thái Xã Hồng Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Xã Thành Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Làng Nú-IaNan Huyện Đức Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhẫn Long Đại Long Thành Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Thôn 6 Đức Tài Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Khu II Lộc Thắng Huyện Bảo Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Quán Lau Phường Trường Thi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vĩ 32 Vũ Chí Hiếu P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật) Khu Vực 1 Thị trấn Khe Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trản Quầy 38 Chợ Chi Lăng Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bay Chợ Đức Cơ Thị trấn Chư Ty

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 298 KP3 P. Hiệp Thành 35974217

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Chợ Phường 4 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Phú Thọ Xã An Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc Xã Hải Nhân Xã Hải Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Xã Ia Yok Huyện Ia Grai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú Thị trấn Thị trấn Nghèn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Cụm Thị trấn A Lưới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Chợ Hoà hải Quận Ngũ Hành Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỳ G.90L 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giàu Số 1235 ấp Thạnh An 0977906860

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp Bình thạnh 1 Xã Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Chợ Ngô Đồng Thị trấn Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thao Xóm Yên Khánh Xã Yên Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Mật Thôn Xã Thiệu Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Số 1491 tổ 56 0916913960

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Tổ 13 Phường Trưng Vương

,
Loading...