Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 587548

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bạc Liêu

Tìm thấy 11,522 kết quả (0.0039 giây)


Lê Thúy Bích

Mã đăng ký: 60E8007971

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thúy Bích

Điện thoại: N/ANguyễn Toàn Thắng

Mã đăng ký: 60A8007237

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: nhà không số lê Hồng Phong KDC phường 2, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tim

Mã đăng ký: 60A8010143

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 490A/7 K Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tim

Điện thoại: N/A


Vương Định Quốc

Mã đăng ký: 60A8010538

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 132A/4 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vương Định Quốc

Điện thoại: N/A


Lê Hoàng Vũ

Mã đăng ký: 60E8007917

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ

Điện thoại: N/A


Bùi Ngọc Hiền

Mã đăng ký: 60E8008009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhàn Dân B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hiền

Điện thoại: N/A


Lâm Văn Đức

Mã đăng ký: 60E8008008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đức

Điện thoại: N/ALâm Quang Đồng

Mã đăng ký: 60C8003175

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Quang Đồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Minh Hà

Mã đăng ký: 60C8003585

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bến Bào, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hà

Điện thoại: N/A


Nông Văn Thạch

Mã đăng ký: 60C8003524

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thạch

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Chân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Chân

Điện thoại: N/A


La Thanh Tưởng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Thanh Tưởng

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Hạt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hạt

Điện thoại: N/A


Huỳnh Phi Hùng

Mã đăng ký: 60C8003423

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Hùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Định Míl

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Định Míl

Điện thoại: N/A


Dương Thị Miền

Mã đăng ký: 60F8003508

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Thuận Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Thị Miền

Điện thoại: N/A


Lưu Thùy Lam

Mã đăng ký: 60E8007973

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lưu Thùy Lam

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phi

Mã đăng ký: 60D8003712

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 09/61, ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Linh

Mã đăng ký: 60A8010509

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 07 Phan Đình Phùng k3, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Huệ

Mã đăng ký: 60A8010448

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: nhà không số, Nguyễn Lương Bằng k4, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Xã Đông Cuông Xã Đông Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích ấp Tân Long A - Tân Bình Xã Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Thôn 8 Xã Hương An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phin Thị trấn Đông Khê Thị trấn Đông Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Múi 24/5 Kp 2 - TT Dầu Tiếng Thị trấn Dầu Tiếng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trị Xóm 4 Thôn 3- Huy Khiêm Xã Huy Khiêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Nghĩa Lập - Thạnh Mỹ Thị trấn Thạnh Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 114 ấp Tân Tạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Phố Ngụ - Nhân thắng Xã Nhân Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vẻ Xuân hoà Phường Đồng Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến 51 A Hùng Vương Phường Tự An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út 126B Nguyễn Trọng Tuyển Phường 15 0918804302

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Số 326 đường Xương Giang 820228

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Thị trấn Tân Uyên Thị trấn Tân Uyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Kios 03 -Đường trần Quốc Toản Thành phố Tây Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 127 Đinh Tiên Hoàng P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân 442 ấp Phú An xã Tân Phú Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm Ki os số 4 QL 51

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Nam Thành Phường Đông Vệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hân Thôn Đại Phú Xã Phi Mô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu xã Hậu Mỹ Bắc A Xã Hậu Mỹ Bắc A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà IaPeng Xã Ia Peng 059657829

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mè 119 Mỹ Thạnh Mỹ Phong Xã Mỹ Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngại Xã Thạnh Hưng Xã Thanh Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thôn Cầu Bâm Xã Sơn Nam 01666810566

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm SN 595 Đ. Lý Thường Kiệt - Châu Sơn Phường Châu Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 44B Phan Đình Phùng P2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy ấp 3 Xã Phú Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Phố Kim Bài Thị trấn Kim Bài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ Cái Rồng Thị trấn Cái Rồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Tân phúc Huyện Lang Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý K 5 P.Cửa Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thao Mòi - Vĩnh tuy Xã Vĩnh Tuy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 69 Phan Đình Phùng Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 99 Trần Quý Cáp Phường Phương Sài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Xã Mường So

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Mỹ Thạnh Xã Mỹ Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền Kios Chùa Tàu Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hanh Bản sại Xã Phú Lệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Thị Xã Hương Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương ấp Tân Thạnh xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền Tổ 5 Thị trấn Thị trấn Sông Mã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 22/1 Thủ Khoa Huân Phú Thủy 0946192299

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vẻ 67A Nguyễn An Khương P.13 Phường 13 38535490

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cqsdd) Phường 3 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên số 64 ngõ 57 0439900819

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Làn Xóm 6 Giang Cao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xinh ấp 7 Xã An Phước 0984313319

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lắm 58 đường 329 Minh Phụng P2

,
Loading...