Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 954157

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bạc Liêu

Tìm thấy 11,522 kết quả (0.0039 giây)


Lê Thúy Bích

Mã đăng ký: 60E8007971

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thúy Bích

Điện thoại: N/ANguyễn Toàn Thắng

Mã đăng ký: 60A8007237

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: nhà không số lê Hồng Phong KDC phường 2, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tim

Mã đăng ký: 60A8010143

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 490A/7 K Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tim

Điện thoại: N/A


Vương Định Quốc

Mã đăng ký: 60A8010538

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 132A/4 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vương Định Quốc

Điện thoại: N/A


Lê Hoàng Vũ

Mã đăng ký: 60E8007917

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ

Điện thoại: N/A


Bùi Ngọc Hiền

Mã đăng ký: 60E8008009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhàn Dân B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hiền

Điện thoại: N/A


Lâm Văn Đức

Mã đăng ký: 60E8008008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đức

Điện thoại: N/ALâm Quang Đồng

Mã đăng ký: 60C8003175

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Quang Đồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Minh Hà

Mã đăng ký: 60C8003585

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bến Bào, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hà

Điện thoại: N/A


Nông Văn Thạch

Mã đăng ký: 60C8003524

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thạch

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Chân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Chân

Điện thoại: N/A


La Thanh Tưởng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Thanh Tưởng

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Hạt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hạt

Điện thoại: N/A


Huỳnh Phi Hùng

Mã đăng ký: 60C8003423

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Hùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Định Míl

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Định Míl

Điện thoại: N/A


Dương Thị Miền

Mã đăng ký: 60F8003508

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Thuận Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Thị Miền

Điện thoại: N/A


Lưu Thùy Lam

Mã đăng ký: 60E8007973

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lưu Thùy Lam

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phi

Mã đăng ký: 60D8003712

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 09/61, ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Linh

Mã đăng ký: 60A8010509

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 07 Phan Đình Phùng k3, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Huệ

Mã đăng ký: 60A8010448

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: nhà không số, Nguyễn Lương Bằng k4, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan Biển động Huyện Lục Ngạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp Chợ Tam Kỳ Phường Phước Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châm Thị trấn nước hai Thị trấn Nước Hai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan ấp 1 Xã Long Cang Huyện Cần Đước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Xã Vĩnh Kim Xã Vĩnh Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Khối 9 -Bắc hồng Thị xã Hồng Lĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Thới An Phường Thới An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồ 449/11 Quốc lộ 943 Tây Khánh 4 Mỹ Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Chợ Mường thanh Huyện Điện Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điền Xã Điền Lư Huyện Bá Thước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dư Quầy 55 Quần áo may sẵn 3 - Chợ Ga Phường Cầu Đất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Xóm Chạo Xã Tuấn Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mười Thôn Hoà Lợi Xã Xuân Canh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền 247 Lê Đức Thọ P.17 Phường 17 0909291665

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Khối 4 Huyện Đắk Mil

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ts) ấp Thanh Bình 4 xã Bình Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tín 432 ấp Tân Hòa - Tân Phú Xã Tân Phú 0909270953

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Xã Châu Quang Xã Châu Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm Bình Thành Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Thôn Phước Lộc 2 Xã Hoa Thành 057565198

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương 392 QL 1A Kp2 P.Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết chợ hỗ xã an hưng Xã An Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 23 đường Võ Thị Sáu Phường An Cư

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Lộc Sơn Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương) 139 Lê Thánh Tôn Phường 3 0573824190

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cò Gian I số 104 Yersin Phường Nguyễn Thái Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuyên Tổ 10 Phường Sông Hiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà In Số 8 tổ 7 phường Mai Động

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út Khóm 3 Thị Trấn Thạnh hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Tân An Chợ xã Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 49A/2 Tổ 2 KP Long Điềm Phường Long Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sở Số 5 Đường 11 Khu phố 1 P.Linh Tây Phường Linh Tây 8968344

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủ Thôn 2B Xã Sông Hinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Chợ rồng Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Song an Xã Song An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm 38 KP 2 Phường Bình Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lam Mỹ Hiệp Xã Mỹ Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh 193 Trần Nhật Duật - P. Vị Xuyên Phường Vị Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Xóm chiềng Xã Địch Quả 0913744810

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Xóm Mới Xã Thung Nai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ Sơn hạ Xã Sơn Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Nghĩa Hoà Xã Nghĩa Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lành Tổ dân phố Thủy Đầm Phường Ninh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mẫn Rạch Gầm khu phố 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nuôi 25/7 ưng Bình Phường Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhi 220 kp4 Phường Tân Tiến Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Khu 2 Thị trấn Cái Rồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Số 117+118 D1 Chợ Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong 22 Khu 10B

,
Loading...