Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1009016

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Ninh

Tìm thấy 17,828 kết quả (0.0068 giây)


Nguyễn Thị Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đình cả, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: N/A


Nghiêm Văn Lâm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Lâm

Điện thoại: N/A


Trương Văn Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Chiến

Điện thoại: N/A


Đàm Thế Hồng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Đàm Thế Hồng

Điện thoại: N/A


Trần Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kim Thiều, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Đàm Xuân Trường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Đàm Xuân Trường

Điện thoại: N/AĐàm Thế Thìn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Đàm Thế Thìn

Điện thoại: N/A


Nghiêm Văn Vĩ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Vĩ

Điện thoại: N/A


Đàm Thuận Tấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Đàm Thuận Tấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mai Động, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kim Thiều, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú

Điện thoại: N/A


Đàm Thuận Vệ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Đàm Thuận Vệ

Điện thoại: N/A


Nghiêm Thị Tình

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Chờ, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Tình

Điện thoại: N/A


Mẫn Thị Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Chờ, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Mẫn Thị Linh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Chờ, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Văn Hiền

Mã đăng ký: 21A.8000251

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 16 xóm chùa, khu 3, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Thị Ngọc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: KCN Châu Khê, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hằng

Mã đăng ký: 21A.8000268

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 1E Phố Vũ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thu Hiền

Mã đăng ký: 21A.800187

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 31/12/1981 (Đã được 38 Năm)

Địa chỉ: Quốc lộ 1A cũ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/17,828 - Trang số 1/892

Cửa hàng tạp hóa ông bà Văn PY3081 Phú Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Xã Xuân Hồng Xã Xuân Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 1156 Hùng Vương Thị trấn Di Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh 192/2 khu 1 P.Tân biên 881494

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường 213 Cao Văn Lầu P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bát Quốc lộ 56 Hưng Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng K5 Thị trấn Cầu Giát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hơn chợ Mũi né Phường Mũi Né

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thao K1 Thị trấn Thới Bình Thị trấn Thới Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 83A/4 Tân Hoá P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Xã Thuận Mỹ Xã Thuần Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong P. Lê Hoàn Thị trấn Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Số 41 Hai Bà Trưng khu phố 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiết 3E12-04 Sky Garden 3 Phường Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 144/4 khu 2 ấp Thanh Hóa Xã Hố Nai 3 0913942426

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều 02 ấp Bình Tạo Trung An Xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Tiến Hoá Xã Tiến Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi ấp Hiệp Đồng - TT Định Quán Thị trấn Định Quán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Chợ Bàn Cờ Sạp H134 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Bắc Hồng Xã Diên Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Thái Thành Xã Hồng Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Mai Thị Tốt Khu Phố 5 Thị trấn Bến Lức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phê phố Tân Phú - phường Tân Dân Phường Tân Dân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Hộ Diêm Xã Hộ Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Phố Thanh Hưng Tt Đồi Ngô Thị trấn Đồi Ngô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Chợ thị trấn Đông triều Thị trấn Đông Triều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 85A Đào Sư Tích ấp 2 Xã Phước Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Thôn 3 Suối Kiết Xã Suối Kiết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Tân Hiệp A Thị trấn Óc Eo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Hưng long Xã Hưng Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toán Xóm 6 Xã Hải Anh 3771547

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 24 Nguyễn Huệ Liên Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Số 108- Bãi tắm Quất Lâm Thị trấn Quất Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhi 118-Lê Trọng Tấn Phường Hòa Phát 0935737400

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 49 Trần Điền BV Bưu Điện Phường Định Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Tổ 19 ấp Chiêu Liêu xã Tân Đông Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 194 tổ 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi 25A TA19 Kp2 Phường Thới An 0987192748

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường TK11- Hoàn lão Thị trấn Hoàn Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vụ An Phú Xã Đức Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạt An Ninh Xã An Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương Xã Xuân Hồng Xã Xuân Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Phố Nỷ Xã Trung Giã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Tổ 1 Thị Trấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dần 36/5G ấp Trung Chánh 2 X.Trung Chánh Xã Trung Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gia ấp 4 xã An Hữu Xã Ân Hữu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Đông Khê Xã Nguyên Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Tổ 11 Phường Chiềng Lề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Trại Sen Phường Văn An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 151 Đà Nẵng Phường Lạc Viên

,
Loading...