Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 78727

Danh sách cửa hàng tạp hóa Cao Bằng

Tìm thấy 5,612 kết quả (0.0027 giây)


Triệu Thị Hà

Mã đăng ký: 11G8000317

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 Thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiếtNông Thị Ninh

Mã đăng ký: 11F000117

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Ninh

Điện thoại: N/A


Đồng Văn Hoàn

Mã đăng ký: 11C8000284

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 TT Pác Miầù, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đồng Văn Hoàn

Điện thoại: N/A


Nông Văn Hà

Mã đăng ký: 11F000344

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hà

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Dũng

Mã đăng ký: 11L8000320

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Vương Hồng Bích

Mã đăng ký: 11A8004923

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vương Hồng Bích

Điện thoại: N/A


Đoàn Vân Anh

Mã đăng ký: 11A8004634

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Vân Anh

Điện thoại: N/AVi Thị Thơm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lương Khánh Linh

Mã đăng ký: 11A8004896

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lương Khánh Linh

Điện thoại: N/A


Trần Danh Bình

Mã đăng ký: 11A8004924

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trần Danh Bình

Điện thoại: N/A


Vũ Ánh Tuyết

Mã đăng ký: 11A8001378

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vũ Ánh Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đông

Mã đăng ký: 11A8004889

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Điện thoại: N/A


Cao Đình Mạnh

Mã đăng ký: 11A8004860

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuyến

Mã đăng ký: 11A80004914

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Lụa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lụa

Điện thoại: N/A


Hoàng Tuyết Loan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuyết Loan

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Trọng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trọng

Điện thoại: N/A


Lê Thu Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Huyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn ấp Kiến Hưng Xã Kiên Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 50 Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành ấp 1 - Phú An Xã Phú An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tìm Quảng xá Vĩnh Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Long Hưng Huyện Văn Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển 391 Bạch Đằng P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Chợ Vạn Mỹ Phường Vạn Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư Xã Tứ xã Huyện Lâm Thao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 225 Cộng Hoà P13 Phường 13 38465005

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 305 Lý Thường Kiệt P.15 Quận 11 8640535

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (49H-5628) 42 Đường 3/2 - P.1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Kim sơn Huyện Định Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền Xã Tân Thạnh Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Tổ 51A Phường Đồng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương D11/7C Quách Điêu ấp 4 Xã Vĩnh Lộc A 0854289514

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 73 Ngô Gia Tự P. Chu Văn An Phường Nam Bình 874215

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà So Số 48 tổ 5 ấp Mỹ Thuận 822042

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Vĩnh an Thị trấn Vĩnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tải Xã Viên Thành Xã Viên Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt ấp 2 TT long phú Huyện Long Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thôn 4 Xã Xuân Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Tổ 3 Phường Thắng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Khu 4 Thị Trấn vĩnh châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bê 126KB Cù Lao Thượng Phường Vĩnh Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Xã: Đồng Gia Xã Đồng Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường 17/2 Phan Văn Hớn KP5 Phường Tân Thới Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 18 Lê Thanh Tôn Phường Ia Kring

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hệ 26/6B Trần Trọng Cung Kp1 Phường Tân Thuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 32/34 Cao Thắng Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 71C/34B Kp5 Phường Hố Nai Phường Hố Nai 0979928905

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vượng 56 Thanh Vị Sơn Lộc 0433931759

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Tô Hiệu 130 Phường Ka Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng F1/48 ấp 6 X.Vĩnh Lộc B Xã Vĩnh Lộc B 37661728

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 5 Nguyễn Tri Phương P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Trà Cú xã Thuận Nghĩa Hoà Xã Thuận Nghĩa Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường ấp Hưng Nhơn Xã Hưng Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Tân Giang Nam Thanh Xã Nam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bt-93151-Ts An Thủy Huyện Ba Tri

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Phủ Lỗ Xã Phù Lỗ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thôn 12 Long Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Tổ 1 ấp Xóm Gò 0613558558

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 12/41 Phù Long Phường Trần Tế Xương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Suối rút - xã Tòng đậu - Mai Châu Xã Tòng Đậu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An ấp 3 Xã Long Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Khu Kim Sơn Thị trấn Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 83B- Đội Cung Phường Đông Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi ấp 6 Phú Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Kp1/108A Nội Ô Thị trấn Gò Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn ấp Đông Xã Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 26 Đường 5 KP5 Phường Bình Trưng Đông

,
Loading...