Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 189079

Danh sách cửa hàng tạp hóa Cao Bằng

Tìm thấy 5,612 kết quả (0.0050 giây)


Triệu Thị Hà

Mã đăng ký: 11G8000317

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 Thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiếtNông Thị Ninh

Mã đăng ký: 11F000117

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Ninh

Điện thoại: N/A


Đồng Văn Hoàn

Mã đăng ký: 11C8000284

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 TT Pác Miầù, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đồng Văn Hoàn

Điện thoại: N/A


Nông Văn Hà

Mã đăng ký: 11F000344

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hà

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Dũng

Mã đăng ký: 11L8000320

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Vương Hồng Bích

Mã đăng ký: 11A8004923

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vương Hồng Bích

Điện thoại: N/A


Đoàn Vân Anh

Mã đăng ký: 11A8004634

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Vân Anh

Điện thoại: N/AVi Thị Thơm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lương Khánh Linh

Mã đăng ký: 11A8004896

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lương Khánh Linh

Điện thoại: N/A


Trần Danh Bình

Mã đăng ký: 11A8004924

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trần Danh Bình

Điện thoại: N/A


Vũ Ánh Tuyết

Mã đăng ký: 11A8001378

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vũ Ánh Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đông

Mã đăng ký: 11A8004889

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Điện thoại: N/A


Cao Đình Mạnh

Mã đăng ký: 11A8004860

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuyến

Mã đăng ký: 11A80004914

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Lụa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lụa

Điện thoại: N/A


Hoàng Tuyết Loan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuyết Loan

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Trọng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trọng

Điện thoại: N/A


Lê Thu Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Huyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh KP 4 - P.Trần Phú Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy Lê Lợi Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quít 1222- ĐLBD- Khu 4 Phường Định Hòa 06503560817

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Tổ 13 khu phố 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tàu QL 1A Thôn Tiệm rượu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Sàn Phương Sơn Xã Phượng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bộ) 260A Nguyễn Bĩnh Khiêm Phường Vĩnh Quang 865857

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Tổ 9 Thành Phố Bắc Cạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Khu vực 2 thị trấn Thứ 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cơ xã An Ninh Tây Huyện Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiêm Xã Xuân Ninh Xã Xuân Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 432 Bình Giả phường Nguyễn An Ninh 853922

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 167/30E kp1 Phường Tam Hòa 885031

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Tổ 4 Phường Đề Thám

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thụy Chợ Km 70 Thị trấn nông trường Mộc Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ Bà Điểm Xã Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế Long Xuyên 1 thị trấn Nam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyên Cầu Rồng Thành Thọ Xã Thành Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 37/E3 - ấp Phú Thành - Phú Hưng Xã Phú Hưng 075835353

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Tiên Ninh Xã Vạn Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật 15/15 An Hưng Mỹ Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yễn chợ cần đước thị trấn cần đước Thị trấn Cần Đước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc Đức Liễu Xã Đức Liễu 0651997327

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 14/4B ấp Chánh 2 X.Tân Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 19 Trưng Nhị - Thị Trấn Thủ Thừa Thị trấn Thủ Thừa 072864397

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Nghĩa Tân Xã Nghĩa Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Xóm 9 - Hoàng Hải Xã Hoàng Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa ấp Tấn Thuận Xã Tân Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượng Khu phố 6 - thị trấn Mường Tè Thị trấn Mường Tè 0231881615

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Lãnh Thượng 2 TT Đông Phú Thị trấn Đông Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng ấp Trung Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Thôn ĐakLim Xã Đăk Ơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thường Đào Viên Xã Đào Viên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mi 205 Kp Hưng Thọ Phường Hưng Định 06503747066

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Bình Đông Xã Thạnh Nhựt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 49K Xa lộ Hà Nội P. Thảo Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thú Vỗ lao Xã Võ Lao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang Xã Yên Phong Xã Yên Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc ấp 5 Xã Lạc Tấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu Xã Nam Thanh Xã Nam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyện Hải Trạch Xã Hải Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Hoà bình Phường Âu Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An ấp An Chu xã Bắc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường ứng Hoè Xã Ứng Hoè

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiểm Việt Hùng Xã Việt Hùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Nghĩa Bình Xã Nghĩa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 31/17A KP Thống Nhất 2 Phường Dĩ An 0937223639

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiên Tân Thành Phường Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 40 Lê Duẩn Phường 3

,
Loading...