Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 252426

Danh sách cửa hàng tạp hóa Điện Biên

Tìm thấy 4,335 kết quả (0.0033 giây)


Phạm Đình Đông

Mã đăng ký: 62G0003406

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 17 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đông

Điện thoại: Xem chi tiếtHà Quang Dũng

Mã đăng ký: 62G0003407

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 4B xã Thanh Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Hà Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Thị Tỉnh

Mã đăng ký: 62J8000311

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tỉnh

Điện thoại: N/A


Đoàn Văn Quý

Mã đăng ký: 62J8000499

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quý

Điện thoại: N/A


Lò Thị Nhiễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Nhiễm

Điện thoại: N/A


Lò Thị Mới

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Mới

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 62G0003405

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: C17 xã Thanh Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiếtPhan Bá Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 82 Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phan Bá Thuấn

Điện thoại: N/A


Cà Thị Thảo

Mã đăng ký: 62F8001521

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Cà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 62G0003404

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Mai Thanh Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mai Thanh Toàn

Điện thoại: N/A


Đèo Phương Nhung

Mã đăng ký: 62A8:0015718/HK

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 03/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ trung tâm, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đèo Phương Nhung

Điện thoại: N/A


Dương Công Sang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Dương Công Sang

Điện thoại: N/A


Lò Thị Cương

Mã đăng ký: 62F8000823

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Cương

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Vũ

Mã đăng ký: 62F8001401

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Vũ

Điện thoại: N/A


Phạm Xuân Lực

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lực

Điện thoại: N/A


Vi Việt Quý

Mã đăng ký: 62A8: 0015208/H

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 97 tổ 21, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Vi Việt Quý

Điện thoại: N/A


Phạm Thanh Đềm

Mã đăng ký: 62E8000871

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Đềm

Điện thoại: N/A


Mùa A Màng

Mã đăng ký: 62E8000884

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Háng sung 1, Xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mùa A Màng

Điện thoại: N/A


Lò Văn Hả

Mã đăng ký: 62G0003364

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 1 xã ThanH Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Văn Hả

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoạt Thôn 6 - Hà Vân Xã Hà Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà 114A Xô Viết Nghệ Tỉnh F7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường An phú Đại bản

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Em ấp 8 xã An trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Lô 160/2 Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu Thị trấn T.Hà Huyện Thạch Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bài Văn Tố Xã Văn Tố

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế 23 Đồng Khởi P.BN Quận 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thợn Thôn Thắng lộc xã Ngư lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Tiểu khu 8 thị trấn Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 340 Đoàn Văn Bơ Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thôn 2 Xã Kon Đào Huyện Đắk Tô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn KP Bình Minh thị trấn Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Hiệp Định - Hiệp Tân Xã Hiệp Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 58- Nguyễn Văn Thoại Phường Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ân 47/4 Đường số 27 Kp9 P.Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Dục Tịnh Xã Đại Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 93/34 Kp3 Phường Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Tổ 31 Phường hoà an Quận Cẩm Lệ 3683936

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 154/7 Lê Văn Phẩm Phường 6 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huân Xóm 14 Xã Hải Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Nam Thanh Phường Nam Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giàu 14 Chế Lan Viên P.Tây Thạnh Phường Tây Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Tổ 12 KV5 Lộ 91B P.An Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Phú đa - Phú lộc - Hậu lộc Xã Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Làng mới - Lộc sơn Xã Lộc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Tổ 8 ấp Phước Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 114/2 ấp 10 Thị Trấn Thị trấn Thạnh Phú 0753879124

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nữ Xã Phú Tân Xã Phú Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kết Xóm 10 Xã Hải Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 2 Lê Đình Thám Phường Hòa Thuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượng 07-07A út Tịch P.4 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải Đội III Dương liễu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 54 phố tương mai Phường Đồng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Số 291 Hoàng Văn Thái P.Khương Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng TDP Trường Thọ Phường Trương Quang Trọng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên Thị trấn Yên Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Cụm Thị trấn A Lưới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Long Xuyên Xã Long Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 321 Miếu Hai Xã - Dư Hàng Kênh Phường Dư Hàng Kênh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 1C Trung Liệt Phường Trung Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Sạp B1-khu 1 chợ Tân Bình 0937676277

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang 29 Tổ 1 An thái Xã Hòa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương ấp 10 Xã Mỹ Thành Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang cư chánh 2 Xã Thủy Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ Cẩm Lệ Phường Khuê Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 152 Lạc Long Quân P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Văn thủy Xã Vạn Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Trung giã Xã Trung Giã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyên Thôn Phổng Xã Tân Thành

,
Loading...