Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 71309

Danh sách cửa hàng tạp hóa Điện Biên

Tìm thấy 4,335 kết quả (0.0050 giây)


Phạm Đình Đông

Mã đăng ký: 62G0003406

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 17 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đông

Điện thoại: Xem chi tiếtHà Quang Dũng

Mã đăng ký: 62G0003407

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 4B xã Thanh Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Hà Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Thị Tỉnh

Mã đăng ký: 62J8000311

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tỉnh

Điện thoại: N/A


Đoàn Văn Quý

Mã đăng ký: 62J8000499

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quý

Điện thoại: N/A


Lò Thị Nhiễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Nhiễm

Điện thoại: N/A


Lò Thị Mới

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Mới

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 62G0003405

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: C17 xã Thanh Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiếtPhan Bá Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 82 Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phan Bá Thuấn

Điện thoại: N/A


Cà Thị Thảo

Mã đăng ký: 62F8001521

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Cà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 62G0003404

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Mai Thanh Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mai Thanh Toàn

Điện thoại: N/A


Đèo Phương Nhung

Mã đăng ký: 62A8:0015718/HK

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 03/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ trung tâm, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đèo Phương Nhung

Điện thoại: N/A


Dương Công Sang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Dương Công Sang

Điện thoại: N/A


Lò Thị Cương

Mã đăng ký: 62F8000823

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Cương

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Vũ

Mã đăng ký: 62F8001401

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Vũ

Điện thoại: N/A


Phạm Xuân Lực

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lực

Điện thoại: N/A


Vi Việt Quý

Mã đăng ký: 62A8: 0015208/H

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 97 tổ 21, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Vi Việt Quý

Điện thoại: N/A


Phạm Thanh Đềm

Mã đăng ký: 62E8000871

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Đềm

Điện thoại: N/A


Mùa A Màng

Mã đăng ký: 62E8000884

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Háng sung 1, Xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mùa A Màng

Điện thoại: N/A


Lò Văn Hả

Mã đăng ký: 62G0003364

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 1 xã ThanH Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Văn Hả

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lam Pha Lác TT Chi Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Sạp 166 Lê Lợi Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 152 ấp an lợi Thị xã Bến Cát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập) Chợ TP. Tuy Hoà Phường 4 826432

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thừa 183a-Phan Đình Phùng Phường Yên Đỗ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Công thành Xã Công Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vang TT Vinh Quang Thị trấn Vinh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình Bình Thái-Hoà Thọ Quận Cẩm Lệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Tổ 5 KV5 841418

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp 178A Trường Chinh Phường Trà Bá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ Long thành Huyện Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp Lưu Tư xã Huyền Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 61 Trần Quốc Thảo P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dục Chợ trung tâm I Thành phố Điện Biên Phủ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tịnh ấp Vĩnh Thuận Xã Vĩnh Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Bích Sơn Huyện Việt Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Hội An Xã Hoài Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Tổ 14 Phường Minh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải xã Thất Hùng Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhài TT Thương Mại Long Phước Phường Long Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trịnh T6-ĐS Thành phố Tam Điệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Xã Thạch Thanh Xã Thạch Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Hưng Thái Xã Hưng Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp Hoà Hảo xã Ngũ Hiệp Xã Ngũ Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Thôn 1B Xã Thuỷ Phù

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà A Khóm 3 Thị Trấn Thạnh Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cam 479 Kha Vạn Cân Phường Linh Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Ninh Hiệp Bàu Năng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lê Số 41 Đường Láng Ngã Tư Sở

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 4/3 đường 30/4 Phường Xuân Khanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yên Chợ Cư Yang Xã Cư Jang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Đinh Văn 2 Thị trấn Đinh Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Hùng Vương - TDP 3 Thị trấn Chư Prông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên Kim Thái Xã Kim Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân TT Phú Thứ Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Bắc Trạch Xã Bắc Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lành Xã Nam Hoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Huyền Kỳ Phường Phú Lãm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình SN 21 - TDP 01 Phường Mường Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chí Chợ Tam Cờ Phường Tân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mừng Xã Hua La Thành phố Sơn La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Số 15 Tuần Phủ Đạt 0773852293

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đấu 9 Phạm Thị Bất Phường Vĩnh Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc Thôn Bù Gia Phúc Phú Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc Xã Tam Hợp Xã Tam Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính TT Sông Vệ Thị trấn Sông Vệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hổ Số 39B Nguyễn Văn Thoại 3562620

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo Xóm 2 Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Tiền Tiến Xã Tiên Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Tổ 21 Phường Duyên Hải

,
Loading...