Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1210333

Danh sách cửa hàng tạp hóa Đồng Nai

Tìm thấy 65,935 kết quả (0.0147 giây)


Kim Văn Chương

Mã đăng ký: 47E8007885

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 42/2, Dốc Mơ 2, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Kim Văn Chương

Điện thoại: N/A



Nguyễn Thị Lan Anh

Mã đăng ký: 47A8050729

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 547/33, Tổ 4, KP1, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại: N/A


Lê Minh Trí

Mã đăng ký: 47E8007886

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 401 khóm 3, ấp 2, Xã Lộ 25, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lê Minh Trí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc

Mã đăng ký: 47A8050802

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 98, KP3, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Chiến

Mã đăng ký: 47E8007888

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: D4/084, Lê Lợi 2, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Chí Cử

Mã đăng ký: 47A8050797

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 223/1, KP2, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Cử

Điện thoại: N/A


Trương Đức Linh

Mã đăng ký: 47A8050795

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 11/112B, KP3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trương Đức Linh

Điện thoại: N/A



Trần Đức Vinh

Mã đăng ký: 47A8050793

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 205A/8, KP5B, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Đức Vinh

Điện thoại: N/A


Trần Văn Vĩnh

Mã đăng ký: 47A8050792

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 187, Phan Trung, KP2, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Văn Vĩnh

Điện thoại: N/A


Võ Văn Tám

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 250 ấp 1, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Võ Văn Tám

Điện thoại: N/A


Trạm Dừng Chân Hưng Thịnh 3 (Nguyễn Tiên)

Mã đăng ký: 47G8008099

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 4, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trạm Dừng Chân Hưng Thịnh 3 (Nguyễn Tiên)

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 47A8050777

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TTTM Lotte Mảt, Lô B03, QL1A, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Đinh Minh Hoàng

Mã đăng ký: 47A8050780

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 4/3C, KP2, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Đinh Minh Hoàng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng

Mã đăng ký: 47A8050781

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 25, KP5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại: N/A


Trần Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký: 47C8007679

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 30/11/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: QL 20, ấp Phú Dòng, Xã Phú Cường, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hương

Mã đăng ký: 47C8007678

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 09/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 1, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Điện thoại: N/A


Hồ Chắn Kíu

Mã đăng ký: 47C8007675

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Phú Lợi, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Hồ Chắn Kíu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thanh

Mã đăng ký: 47A8050786

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, KP4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Duy Quang

Mã đăng ký: 47A8050787

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 37/88, KP13, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quang

Điện thoại: N/A


Lý Và Khuần

Mã đăng ký: 47C8007676

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Sạp E26, Chợ Phú Lợi, Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Đại diện pháp luật: Lý Và Khuần

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Quảng Phúc Thành phố Cam Ranh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương Thuận Hải Phường Cam Thuận 855561

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ ấp 2 xã Mỹ Long Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Hương xuân Thị xã Hương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát ấp Lộc Hoà Xã Lộc Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Chợ Trôi quảng văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Xã Minh khai Xã Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt 501 Lê Hoàn Phường Ngọc Trạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thôn trại mớĩ- xã Bình khê Xã Bình Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ra ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long Xã Thanh Phú Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Cẩm Bắc Quận Cẩm Lệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tsuchitani 101 NAM KY KHOI NGHIA Q.1 829231682923178292360

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đàn Số 47 Bạch Đằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoàn Tổ 5 Phường Thụy Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toán Đình Cả Thị trấn Đình Cả

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt Ninh trung - ninh sơn Phường Ninh Sơn 826030

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng ấp 4 Xã Bình Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vạn 11/246 ấp 1 X.Phạm Văn Hai Xã Phạm Văn Hai 7661336

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giai Xã Nghĩa Hoàn Xã Nghĩa Hoàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Một Phú An Hoài Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Núi Đèo Thị trấn Núi Đèo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 47/16A Lũy Bán Bích P.Tân Thới Hòa Phường Tân Thới Hòa 9610342

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợi Hải thành Huyện Hải Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Sét 2 Xã Định Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Khu 6 TT Kim Tân Thị trấn Kim Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Tổ 5 Thị Vải 064895833

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồi Minh Hưng Xã Minh Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Cương Gián Xã Cương Gián

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt pơng đrang (PS phí 2007) Xã Pơng Đrang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt 43/6 Thống Nhất P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Xã Phú Túc Xã Phú Túc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Thôn 5 Xã Ea Hu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Mường So Xã Mường So

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Yên Lợi Xã Yên Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Chợ Quảng Ngãi Phường Trần Hưng Đạo 827182

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung ấp 6 Huyện Kế Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quan Số 111 Hùng Vương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Phố 1 Thị trấn Lang Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Bắc Lý Phường Bắc Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phi Xã giao thịnh Xã Giao Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 23/5 Tổ 7 Khu phố 1A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 84 cx Lý thường Kiệt P.07

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý thôn Đồng Thanh Xã Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung F7/8 ấp 6 X.Lê Minh Xuân Xã Lê Minh Xuân 0906348523

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Yang Mao Xã Yang Mao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng ấp Voi Đình xã Thủy đông Xã Thủy Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm KV Lân Thạnh 2 Phường Trung Kiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 40/323/128 tổ dân phố Nhang Phường Xuân Đỉnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Vị Thanh Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đẹt Chà Là Xã Phú Nhuận

,
Loading...