Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 640761

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0065 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 31G Tân Hòa Đông Phường 13 38751804

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm 8/2 Nguyễn Phúc Chu Phường 15 0966467302

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 74 Nguyễn Phi Khanh Phường Tân Định 8358973

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Thôn Thịnh Văn II TTVC

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bùi ô 200 A1 Chợ Đồng Xuân Phường Đồng Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ AyunPa Phường Đoàn Kết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vụ Đại Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Liên Đình Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xã Xuân Bắc Xã Xuân Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thấu Xã Yên Phong Xã Yên Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Khu phố 2 phường 1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toại ấp An Thái Hội An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long ấp Chợ Xã Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến khôgn rõ Huyện Cẩm Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Song 52 Wừu Phường Ia Kring

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Đức hạnh 2 Xã Đức Lập Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 117 Phùng Hưng P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 1270 Huỳnh Tấn Phát KP 1 Phường Phú Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Về Nam Đồng Huyện Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Vĩnh thịnh Xã Vĩnh Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 7/10 Thống Nhất P.16 Phường 16

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 42/1 Kp1 Bình Đa Phường Bình Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Thị trấn Kẻ Sặt Thị trấn Kẻ Sặt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng 96/1/35 Phan Đình Phùng P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lụa 26/3 Trần Qúy Cáp - P. An Bình Phường An Bình 3865419

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Thôn bắc thọ Xã Ngư lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên PHú Hoà Tây Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toán Nà Khà Xã Lăng Can 0272475448

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận P 603 tòa A chung cư Golden Land

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái Bản Ban xã Huy Thượng Huyện Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà ấp 3 Xã Hiệp Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kế Quế Châu Xã Quế Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 31 Lô M Khu B Kp1 P. Tân Phú Phường Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn TT Đồng Lê Thị trấn Đồng Lê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Chợ Phùng Hưng Sạp 4A P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga TT Thiên Tôn Thị trấn Thiên Tôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) Tổ 17B ấp Đông thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 76/2B Đồng An 1-Bình Hoà Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Chợ Phố Châu Thị trấn Phố Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Xã Giao Tiến Xã Giao Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng KP3 Phường Phước Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 30 Lý Nam Đế Phường Cửa Đông 0437478526

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhựt Số 02 Long Mỹ I - Long Giang Xã Long Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương Thôn 7 Xã Qúi Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hanh An lạc Xã An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Như Khu phố 3 Phường Phước Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệt A2/42B Phường Tân Vạn Phường Tân Vạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh ấp Chợ Xã Định An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Yên Từ Xã Mộc Bắc

,
Loading...