Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 736991

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0040 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang ấp Nguyễn Cử xã Nhị Mỹ Xã Nhị Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên tổ 4 ấp Long Bình 06503590216

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Thôn 1 -Thành an Xã Thanh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rành 1022 Xô Viết Nghệ Tỉnh P.28 Phường 28 8988061

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hào Chợ Sắt HTQ Sạp 02 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 291 Hùng Vương Thị trấn Chư Prông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Trung Tâm Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Khu thành công Thị trấn Thanh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà chợ Phước Đồng Xã Phước Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Thanh Kỳ Xã Thanh Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dần Thị Trấn Huyện Thường Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Phố Thịnh Hoà Thị trấn Hòa Mạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Bình Nghi 1 Xã Bình Nghi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 37 thái phiên Phường Lê Đại Hành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Lô U2 Chợ Hưng Lợi P.Hưng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà 8849) Dân Phú 2 Xã Xuân Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Quầy số 41 tổ QAMS 13 Chợ Ga Phường Cầu Đất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu ấp Long Đức 1 Xã Tam Phước Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Khu 2 Thị trấn Kim Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Chợ Hòa Thắng Xã Hòa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 12-Trần Hưng Đạo Thị trấn Chợ Lầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng D1/37 ấp 4 X.Bình Chánh Xã Bình Chánh 7606575

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tương Triệu Phước Xã Triệu Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường chợ Đồng Tâm Phường Đồng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Phố Lê Thánh Tông TT Ngọc Lạc Thị trấn Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trình Thôn An Cư Xã Cư Huê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Xã Châu Bình Xã Châu Bính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 24/22/1 Phạm Văn Chiêu P.16 Phường 16

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 56/276 Phạm Văn Thuận Kp1 Phường Tân Mai Phường Tân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vệ Thị Trấn Huyện Ba Tri

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 46 Lê Lợi -Phước Hội Phường Phước Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huế TT Thị trấn Xuân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Khóm 2 Thị trấn Sông Đốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út ấp Nội Ô - TT. Phước Long Thị trấn Phước Long 07816288765

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Quảng Thanh Xã Quảng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoá) 153/44 Quốc Lộ 13 P.26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sử ấp 20 - Phong Thạnh A Xã Phong Thạnh A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiểu Xã Phụng Công Xã Phụng Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân Đường 12 Xã Trung Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Nguyễn Trãi K4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự E1 KDC Hồ Bắc ấp 3 X.Tân Kiên Xã Tân Kiên 0907184427

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 22 Đường Hiệp Bình Tổ 2 Khu phố 6 Phường Hiệp Bình Phường Hiệp Bình Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp Mỹ Xã Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Tổ 15C ấp Bình Hóa Xã Hóa An Xã Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Xóm ót Xã Yên Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Xã Tân Thịnh Xã Tân Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Tiên Tây Thượng Xã Tiến Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Văn Ki ốt số 1 Cty vận tải hàng hóa số 27 Ngõ 785 Trương Định Phường Thịnh Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 210 Vũ Hữu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thôi Thôn Tân Mỹ Xã Ninh Xuân

,
Loading...