Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 908041

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0048 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc ấp Vĩnh Phước II Huyện Vĩnh Thuận 077829147

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Thôn Thạch Chẩm Xã Hòa Xuân Tây 851111

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bê Chợ thực phẩm sạp A73 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc Thị trấn Hữu lũng Thị trấn Hữu Lũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Nhà lồng số 1 chợ Phước Bửu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Gia An Xã Gia An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Chợ Tân Định -Sạp S33 P.TĐ Phường Tân Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Tân Hà - Thống Nhất Phường Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng ô 1/7 Kp Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Đào mỹ Xã Đào Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên KHu phố 1 Thị trấn Phố Lu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ 191B Lê Quang Định P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến xã Quang Hiến Xã Quang Hiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuấn Ngã 3 Gia phù Xã Gia Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Số 17 KP 9 Đường Phi Trường Phường Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Đạt Hiếu Phường Đạt Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 68 Mê Linh -An Biên Phường An Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tin Đông cơ Huyện Tiền Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé 13/8 ấp Trung -Vĩnh Phú Phường Vĩnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dong 231 Yết Kiêu Thị trấn Gia Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sanh Thôn tây Vạn Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường 271 Trần Nguyên Hãn - NX Phường Nghĩa Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Sạp số 24A nhà lồng chợ sắt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Số 11 Thuỵ Khuê phường Thuỵ Khuê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Chợ B Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cân Thuận Hòa 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chí xã Kim Thượng Xã Kim Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Sạp 13 Tổ 1 Chợ Kim Biên Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Tổ 4 Thành phố Hà Tĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền 329 Trưng Nữ Vương Phường Hòa Thuận Đông 0905077918

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Thọ Vực Xã Vĩnh Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quỳnh ô 28F chợ đêm Đồng Xuân Phường Đồng Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Khu Hoà bình I Thị trấn Đồng Mỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh 148 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Số 127 128 B2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Xã Bằng Hữu Xã Bằng Hữu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Xã Xuân Tâm Huyện Xuân Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp Sơn Cẩm Xã Sơn Cẩm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sưởng Xóm Tân Mỹ Xã Tam Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Số 3 đường số 1 06503733252

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hơn TTB4-1 Phường Đồng Kỵ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Xã An Thắng Xã An Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc Chợ Tân Thành sạp 191A P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh ấp Đất Mới Xã Long Phước 0963630063

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân 833 TL10 KP1 0903141098

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Lão Phong Xã Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Mai Hóa Xã Mai Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc KV Thạnh Phước 1 - P.Thạnh Hoà Phường Thạnh Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Tổ 13 TT Việt Quang Thị trấn Việt Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 51Đ Trương Định Phường An Bình 0949299551

,
Loading...