Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 668051

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0030 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 385C ấp Bình Hòa - Bình Nhâm Phường Bình Nhâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiêng 321 Tôn Đức Thắng Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyên Nam Hoa Xã Nam Hoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Xóm 8 - Hiệp Đức - Chí Công Xã Chí Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 119 Đình Chính - Chợ Vinh Phường Hồng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nông 36 KP Tân xuân TX Đồng xoài Phường Tân Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Thanh Giáo IaKrẻ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Kp 1 - Hàm Tiến Phường Hàm Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 452 Nguyễn Văn Cừ Phường Gia Thụy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Bình châu Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tạc Nam Lợi Xã Nam Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tam 24/1 Đông tân - TT. DA Phường Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng ấp Tân Trung xã Hoà Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn DP 13 Phan Rí Cửa Thị trấn Phan Rí Cửa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Xã Sơn Thành Xã Sơn Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Tổ 40 Thị trấn Đông Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 230A/2 KP3 Phường Trung Mỹ Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng ấp 3 xã Mỹ an Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xê 200A/15 ấp Long Thuận xã Long Phước 070948272

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Lô 66 Đường số 2 Kho cảng - Vĩnh Nguyên Phường Vĩnh Nguyên 885928

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 193 Trung Hòa Xã Đliê Ya 0984956976

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Xã Văn khúc Xã Văn Khúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang 05 Lê Văn Chí KP3 0903655570

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 157 Đông Các Phường Ô Chợ Dừa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Được Số 343/3 ấp Định Thành 0673630734

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương Khối 4 - TT Kim Sơn Thị trấn Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Thôn 1 Đức Tài Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Y Bích - Hải lộc Xã Hải Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan Khối 7 P.Bến Thuỷ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 972 Ngô Quyền An Hải tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 4B Tổ 58 Kp7 P.Trung Mỹ Tây Phường Trung Mỹ Tây 0903781916

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Xóm 6 Xã Diễn Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Công thương nghiệp Xã Hải Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Thôn Bù Gia Phúc Xã Phú Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Số 170/2 Phạm Hùng Phường 9 01698126246

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhưng Lâm Phú Xã Lâm Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cu Xã Truông Mít

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm 590 Lê Văn Quới P.BHH A 0916990089

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cháy 06 Mê Linh Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan SN102.ĐNTT T Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi 741 hà Hoàng Hổ Đông Xuyên 0763953396

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba Thôn Phổng Xã Vân Nham

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Thị trấn Hương Sơn Thị trấn Hương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam ấp 5 Thị trấn Giồng Trôm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc 107 Tăng Bạt Hổ Phường Lê Lợi 0935165596

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy ấp Định Nghĩa Xã Định Thủy 0753842138

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Phạm Kha Xã Phạm Kha

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh Thôn 5 xã Gia An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 31/13 Khóm I Thị trấn Chi Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ri Khu dân cư số 10 Thị trấn Côn Đảo

,
Loading...