Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1135507

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Tĩnh

Tìm thấy 47,359 kết quả (0.0141 giây)


Lê Đức Nhơn

Mã đăng ký: 28M8 000620

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Bình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Nhơn

Điện thoại: Xem chi tiếtLê Đình Nhật

Mã đăng ký: 28M8 000381

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Đảng

Mã đăng ký: 28 D 8 0001260

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảng

Điện thoại: N/A


Dương Đình Huấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Huấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đăng Thiện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thiện

Điện thoại: N/A


Phan Thị Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 39.ĐNCT, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tú

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 21.Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 12.ĐXD, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng

Điện thoại: N/A


Trương Thị Hương Giang

Mã đăng ký: S�: 28A.8006.

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1.PB Hà, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Thị Hương Giang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 80.ĐX Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phạm Ngọc Trí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thạch Bằng, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trí

Điện thoại: N/A


Thái Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 12 - TT Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Thị Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Báo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Vường, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Báo

Điện thoại: N/A


Thân Văn Quang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thân Văn Quang

Điện thoại: N/A


Phan Văn Bính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Bính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 28E8002795

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị Trấn Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Nam, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long

Điện thoại: N/A


Thái Duy Thường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Lĩnh, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Duy Thường

Điện thoại: N/A


Dương Đình Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Anh

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai chợ Hà đông Phường Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Đình giã TT Cao Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Tổ 25 Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đàng Ki ốt Khu vực 1 Thị Trấn Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời 078866012

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường ấp Tân an chợ xã Tân an

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Mải Hạ Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Khu phố 1 - Ngọc trạo Phường Ngọc Trạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 18 Võ Văn Ngân KP4 P.Trường Thọ Phường Trường Thọ 8972673

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân 7B/1/1 Thành Thái P.14 Phường 14 8650734

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông Khu Phước Hải Thị trấn Long Thành 845649

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 127 Hồ Xuân Hương Quận Ngũ Hành Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Tổ 4 Thành phố Tam Điệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 190 Trần phú - Phủ hà Phường Phủ Hà 068833258

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý 340 Ngô Gia Tự TT Bình Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Mêpu Xã Mê Pu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Chợ Sòng Xã Cẩm Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Xóm 4 Ninh HIệp Xã Ninh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ái 03 âu Cơ Hoà Khánh Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Số 151 Trần Phú Phường Đông Ngàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đáng Đại Tâm Xã Đại Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Miết Thuỵ hà Xã Bắc Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu ấp Phú Hữu Thị trấn Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Văn Thanh Giang Xã Thanh Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Hà khẩu Phường Hà Khẩu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Chợ Hòa Long Xã Hòa Long 064821745

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Khu 4 TT ái Nghĩa Thị trấn Ái Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 41/3 kp1 Phường Tân Mai Phường Tân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thích Tổ dân phố Thuỷ Đầm Phường Ninh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan xã Yên Hân Xã Yên Hân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Xã Yên Đĩnh Huyện Chợ Mới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ny ấp Đông Thành Huyện Tân Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Sạp 152 CBT Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thức ấp An Bình Xã Bình Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 95A/3 ấp Bình Đường 3 xã An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 271 Nguyễn Trọng Tuyển P.10 Phường 10 082748858

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Thôn 6 - Mương ốc Xã Hạ Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng P.B2 #15 Số 343 Phạm Ngũ Lão P.PNL

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Thôn 4 Tân Thượng Xã Tân Thượng 0975717950

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thị Trấn Quy Đạt Thị trấn Quy Đạt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Xã Hữu Hoà Xã Hữu Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Thôn Bầu xã Kim Chung Xã Kim Chung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 67 Tân Thọ P08 Phường 8 0978992827

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh ấp Hòa Lạc C Xã Lương Hòa A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Tân Mỹ Xã Tân Phú Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long 637 Nguyễn Thị Định Phường Cát Lái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dậu Thôn Đồng Quyền Xã Xuân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái ấp Tân Đại Xã Hiếu Tử 0913657481

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Phước Vinh Xã Phước Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà La Trung Dương Xã Kiêu Kỵ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Tổ 8 Phường Tân Lập

,
Loading...