Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 108155

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Tĩnh

Tìm thấy 47,359 kết quả (0.0110 giây)


Lê Đức Nhơn

Mã đăng ký: 28M8 000620

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Bình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Nhơn

Điện thoại: Xem chi tiếtLê Đình Nhật

Mã đăng ký: 28M8 000381

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Đảng

Mã đăng ký: 28 D 8 0001260

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảng

Điện thoại: N/A


Dương Đình Huấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Huấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đăng Thiện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thiện

Điện thoại: N/A


Phan Thị Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: SN 39.ĐNCT, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tú

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: SN 21.Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: SN 12.ĐXD, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng

Điện thoại: N/A


Trương Thị Hương Giang

Mã đăng ký: S�: 28A.8006.

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1.PB Hà, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Thị Hương Giang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 80.ĐX Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phạm Ngọc Trí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thạch Bằng, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trí

Điện thoại: N/A


Thái Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 12 - TT Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Thị Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Báo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Vường, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Báo

Điện thoại: N/A


Thân Văn Quang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thân Văn Quang

Điện thoại: N/A


Phan Văn Bính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Bính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 28E8002795

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị Trấn Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Nam, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long

Điện thoại: N/A


Thái Duy Thường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Lĩnh, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Duy Thường

Điện thoại: N/A


Dương Đình Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Anh

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Tân đức Đông Xã Văn Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Khóm 1 Thị trấn Lai Vung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo Hùng Vưng Thành phố Bến Tre 825724

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 301 Trưng nữ Vương Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Chợ TT Lập Thạch Thị trấn Lập Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kim 100/28 Tân Khai P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Thôn 3 Xã Gia Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đời 70 Nguyễn Văn Tuôi KP6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vị 168 Vĩnh Viễn P.09 Phường 9 8390489

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Boong Trực Khang Xã Trực Khang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 4 Long Hưng P.07 Phường 7 9711243

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu Lương Nông Bắc-Đức Thạnh Xã Đức Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyện 153 Lê Đại Hành Phường 1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Khu 2 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quỳnh Khu 4-Vân Du Thị trấn Vân Du

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy ấp Nhơn Ngãi xã Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng 070984729

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xóm 10 xã trung Lương Thị xã Hồng Lĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hinh Xã Eatýh Xã Ea Tih

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn 279 Bạch Đằng Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dinh Xã Lạc Đạo Xã Lạc Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên Xóm 24 Xã Hải Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên Xã Xuân Trường Huyện Xuân Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân phường Tân Thanh Phường Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Chợ Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Thị trấn Chùa Hang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh ấp 5 Xã Thành Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Yên Nhân Xã Yên Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ ấp Thới Xuyên Huyện Cờ Đỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đình Nghĩa Hồng Xã Nghĩa Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ Hương An Phường Hương An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Số 40B Đinh Hữu Thuật 0673865524

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc Thành Thượng Xã Thiệu Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lịch Lam Sơn Cam Thành Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Đường 3/2 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Thạch By 2 Xã Phổ Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Xã Hoà Mục Huyện Chợ Mới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt) Tổ 5 Phường Nghĩa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh G.A29 số 225 Bến Chương Dương Phường Cô Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Quầy 445 Chợ Tân mỹ P.Tân phú Phường Tân Phú 01284537891

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Phú Điềm Xã An Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Du Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hào 2/12 KP Đông Tân Phường Dĩ An 06503731888

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú ấp Chăng Mật Xã Hòa Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lang ấp I Xã Phong Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Đồng Lý Thị trấn Lương Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền Xuân bách Xã Quang Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 26 ấp 10 Xã Nam Cát Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhạn Thửa đất số 2080 tờ BĐ số 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên tổ 15 Phương Mai Phường Vĩnh Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuy 30/3E ấp Võ Dõng 1 xã Gia Kiệm

,
Loading...