Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 525131

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Tĩnh

Tìm thấy 47,359 kết quả (0.0109 giây)


Lê Đức Nhơn

Mã đăng ký: 28M8 000620

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Bình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Nhơn

Điện thoại: Xem chi tiếtLê Đình Nhật

Mã đăng ký: 28M8 000381

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Đảng

Mã đăng ký: 28 D 8 0001260

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảng

Điện thoại: N/A


Dương Đình Huấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Huấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đăng Thiện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thiện

Điện thoại: N/A


Phan Thị Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: SN 39.ĐNCT, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tú

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: SN 21.Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: SN 12.ĐXD, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng

Điện thoại: N/A


Trương Thị Hương Giang

Mã đăng ký: S�: 28A.8006.

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1.PB Hà, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Thị Hương Giang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 80.ĐX Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phạm Ngọc Trí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thạch Bằng, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trí

Điện thoại: N/A


Thái Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 12 - TT Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Thị Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Báo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Vường, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Báo

Điện thoại: N/A


Thân Văn Quang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thân Văn Quang

Điện thoại: N/A


Phan Văn Bính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Bính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 28E8002795

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị Trấn Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Nam, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long

Điện thoại: N/A


Thái Duy Thường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Lĩnh, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Duy Thường

Điện thoại: N/A


Dương Đình Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Anh

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh ấp An Điền 2 xã Trung Hiếu Xã Trung Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương Xóm 1 - Nga Mỹ Xã Nga My

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiêm Tổ 3 Phú Hữu I Xã Lê Chánh 076824407

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ân Lô 105 Khu B Chợ Mới Phường Hòa Thuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng Cát thành Thị trấn Cát Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Gia Thanh Xã Gia Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Xã Minh lãng Xã Minh Lãng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc 262 Lô 3 ấp 2 Xã Tân Bửu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà Chợ Thuận Triệu Đại Xã Triệu Đại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Bình Tiên 1 xã Đức Hòa Hạ Huyện Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 205 /1 B Quốc Lộ 15 Thành phố Biên Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan KP7 P1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Xóm 6 - Nga Thanh Xã Nga Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tráng Đồng Sơn-nam Trực-Nam Định Xã Đông Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Thị trấn hồ xá Thị trấn Hồ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hơn Thôn 2 Xã Qúi Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng ấp Đức Mỹ xã Đức Mỹ 889424

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệt 6/222 Tỉnh Lộ 38- khóm 8 07813953635

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khang 55/260 Cầu Giấy Phường Quan Hoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 148/14/7C KP Đông Tác PhườngTân Đông Hiệp 0902635685

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tẩm Tổ 3 khu 10 Bãi cháy Phường Bãi Cháy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bèn 65 ấp 3 Xã Phước Kiển

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bường Đồng lê Huyện Tuyên Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 627 Phạm Thế Hiển P.04 Phường 4 8503754

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Khu 8 Huyện Cẩm Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Xã Lam Cốt Xã Lam Cốt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uân Quang Minh Xã Quang Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Tổ 2.Khối 8 P.Bến Thuý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuyên 127 đường 7 khu phố 5 0862960765

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 273 ấp Hiền Đức Xã Phước Thái 0902566455

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định 104C B3B TT Đồng Xa Mai Dịch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thực Suối Ngô Huyện Tân Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc An Mỹ Xã Cam Tuyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quê Chợ Cộn Bắc Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Thôn 1 Xã Thạch Đà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lụa Thôn An Hoà Xã Điện Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Thôn 6 Tân Lâm Xã Tân Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Phố 2 _ ấp 3 _ Xã Phú lợi Xã Phú Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cần Chợ Gia Quất Phường Thượng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng ấp 1A Chánh Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chánh ấp Hiếu Văn xã Hiếu Nghĩa Xã Hiếu Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệp 7/9 ấp 4 X.Xuân Thới Sơn Xã Xuân Thới Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân ấp Quang Phú Xã Quơn Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Thôn tân hy Xã Bình Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nụ 94 Hai Bà Trưng Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ Tổ 1 Phường La Khê 0433521811

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh Thôn Cao Quán Xã Hồng Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lành Trường ân Xã Trường Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhạn 117 Trần Văn Kiểu Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Xã Hùng Tiến Xã Hùng Tiến

,
Loading...