Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1007716

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hải Dương

Tìm thấy 31,348 kết quả (0.0102 giây)


Nguyễn Huy Phú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phú

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Lĩu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Xá, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lĩu

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Dũng Tuyết

Mã đăng ký: 04A8011078

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kios số 68, dãy D2, chợ Phú yên, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Dũng Tuyết

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Thành Phát

Mã đăng ký: 04A8011061

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 200 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thành Phát

Điện thoại: N/A


Hoàng Thế Viễn

Mã đăng ký: 04F8003975

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 09/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kim Lương, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Viễn

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Sáu

Mã đăng ký: 04A8011055

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 312 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sáu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhà tôn, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/ANguyễn Khắc Giao

Mã đăng ký: 04G8000378

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn phong lâm, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Giao

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Kim

Mã đăng ký: 04E8000194

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Hạ Chiểu, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim

Điện thoại: N/A


Dương Công Lập

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường 20-Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Dương Công Lập

Điện thoại: N/A


Hà Văn Ngừng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hà Văn Ngừng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Sơn

Mã đăng ký: 04H8003381

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm thái hòa, thôn ô mễ, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: N/A


Vũ Ngọc Anh

Mã đăng ký: 04A8011063

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 46/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Non

Mã đăng ký: 04A8011043

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 38 Vũ Quỳnh, khu 1, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Non

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cao Thanh Cường

Mã đăng ký: 04A8010993

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 15 Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cao Thanh Cường

Điện thoại: N/A


Trọng Mến

Mã đăng ký: 04 I 8003762

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trọng Mến

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hợp Thanh

Mã đăng ký: 04 I 8003765

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mậu duyệt, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hợp Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Điện Tử Vật Tư Lê Trí

Mã đăng ký: 04 I 8 003763

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bầu, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trung Tâm Điện Tử Vật Tư Lê Trí

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Cường

Mã đăng ký: 04F8002451

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Chợ thành Thị trấn Diên Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chước Thôn 9 - Long Hải - Phú Quý Xã Long Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thao ấp Ngãi Hội 1 xã Đại Ngãi 858040

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiêm Chợ Diên Hồng Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ Thị trấn Thanh ba Thị trấn Thanh Ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp Lộc Thạnh Xã Lộc Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mơ Chợ Đinh Văn Thị trấn Đinh Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài Vĩnh Bình _VTHành Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm chợ Phú Thuận - Đại Thắng Xã Đại Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái 4/7 Đường Bùi Chu Tr CH X.Tân Xuân Xã Trung Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 271 Quang Trung 1 Phường Đông Vệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Xã quỳnh lưu Xã Quỳnh Lưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyên KP5 _ An bình Phường An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Khối 3 Thị trấn Đắk Tô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tĩnh Thôn 4 - Định Công Xã Định Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Phường Hà Phong Phường Hà Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ Tân Hiệp Phường Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thôn 1 - Hàm Liêm Xã Hàm Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Bến quan Huyện Vĩnh Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến Chợ Cái Rồng Thị trấn Cái Rồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên ấp Phước Hoà TT. Cù Lao Dung Thị trấn Cù Lao Dung 079860214

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích 1/16-1/18 Đường số 18B KP10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lụa ấp 2 xã Mỹ An Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Chợ Đông ba Phường Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đam Xã An ấp - quỳnh Phụ Xã An Ấp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Xã Yên thường Xã Yên Thường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Thị trấn Thị trấn Vĩnh Tường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Xã Điền Hương Xã Điền Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Cổ giản- Xã Kim sơn Xã Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Phiêng Ban II Thị trấn Bắc Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan ấp Mỹ Thuận Xã Mỹ Hội Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huynh Xã Như Cố Xã Như Cố

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Giao Tiến Xã Giao Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội Thôn Mỹ ân - Văn Tố Xã Văn Tố 03203746134

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài Hải Ninh Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bô 61/9H ấp Đông X.Thới Tam Thôn Xã Thới Tam Thôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minhtruyền ấp Lợi An Xã Đồng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Tổ 35D Hòa Khánh Bắc Phường Hòa Khánh Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điểu Khu phố Hiệp Nghĩa Hiệp Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang ấp Mới 2 Xã Mỹ Hạnh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hượng ấp Tân Hoá Xã Tân Vĩnh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám Vạn Điểm Xã Vạn Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Nam Sơn Xã Nam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy thôn 3 lộc an Xã Lộc An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp Ngả tư 1 xã Ngãi Hùng 0746296663

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hứa Khóm 4 Thị trấn Cái Nhum

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Lai Xá Xã Quang Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng 98H Dương Tử Giang P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Số 5 Nguyễn Chí Thanh khu phố 5 0919926502

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuyền Tổ 13 ấp Bình Hòa Xã Bình Thủy

,
Loading...