Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1190348

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hòa Bình

Tìm thấy 9,020 kết quả (0.0032 giây)


Hà Thị Hợi

Mã đăng ký: 25.C8.002062

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mỏ, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Hà Thị Hợi

Điện thoại: N/ALỗ Bá Đoàn

Mã đăng ký: 25B800001595

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lỗ Bá Đoàn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quỳnh

Mã đăng ký: 25.F8.003.965

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Gò Chè, Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh

Điện thoại: N/A


Đặng Thu Hà

Mã đăng ký: 25.F8.003.891

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sống Dưới,, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đặng Thu Hà

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1a, phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Trần Thị Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1a, phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Hà

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 25.E8.0001929

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 46 TK2, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/AĐinh Văn Tuấn

Mã đăng ký: 25B80001743(HKD

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lanh, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hưng

Mã đăng ký: 25B800001594

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bưa Chen, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: N/A


Bùi Văn Anh

Mã đăng ký: 25.C8.002052

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Vãng, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thơm

Mã đăng ký: 25.C8.002119

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 07/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Long

Mã đăng ký: 25.C8.002012

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Dồn, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Long

Điện thoại: N/A


Hà Thị Ân

Mã đăng ký: 25.C8.002053

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Khán, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Hà Thị Ân

Điện thoại: N/A


Khà Thị Dịu

Mã đăng ký: 25.C8.001983

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 268, xóm Lác, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Khà Thị Dịu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đồng

Mã đăng ký: 25.C8.001976

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Thanh Mai, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng

Điện thoại: N/A


Màn Thị Tịnh

Mã đăng ký: 25.C8.002039

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Đồng Bảng, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Màn Thị Tịnh

Điện thoại: N/A


Lò Văn Thới

Mã đăng ký: 25.C8.002036

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà Chào, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thới

Điện thoại: N/A


Ngần Văn Luận

Mã đăng ký: 25.C8.002030

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà Chào, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Ngần Văn Luận

Điện thoại: N/A


Trương Thị Xuân Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Xuân Quỳnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Như Yến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Yến

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Lô số 49 nhà 2 tầng 2 Chợ Đông hà Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Qui Đức Xã Qui Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ts 17/2 Bạch Đằng phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ái Khu phố 1 TT Liên Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Tiểu khu 3 - Thị trấn Hà trung Thị trấn Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Tiểu Khu 5 Huyện Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Phú Hưng Xã Hòa Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Chợ mới Huyện Trảng Bom

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mở Xã Hoà Tiến Xã Hòa Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến ấp Tấn Bình Xã Tân Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giác 194/28 Bạch Đằng P.24 Phường 24

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 26A Phan Đình Phùng P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình Hoằng Phú Xã Hoằng Phụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ Bùi Phát Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng ấp Long Định Xã Long Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh 11 Đề Thám K4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Xã EaWel Xã Ea Wer

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Căn hộ A tầng 5 tòa nhà INDOCHINA RIVERSIDE 74 Bạch Đằng Phường Hải Châu I

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ đêm phường Tân Biên Phường Tân Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Xóm Chợ Xã Xuân Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên Xã Thụy Bình Xã Thụy Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu ấp Chánh Xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhan 15 Lý Thường Kiệt phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp An Lộc Thị Xã An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ Hòa Bình Sạp 81B-122B-123B P.05 Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hết 1382/4 Tỉnh Lộ 10 KP4 P.Tân Tạo Phường Tân Tạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng(Vinh) Xóm lạn -Khả cửu Xã Khả Cửu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tĩnh Thanh Tân Xã Thanh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú Phố C Chợ Gò Vấp Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 39P3 Đường 138 KP2 0934744115016864407

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọn Bình Phú Xã Bình Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Xóm 1 Xã Diễn Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phảng Tổ 1 Phường Phúc Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Đạ Rsal Xã Đạ Rsal

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 30A Khóm 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm ấp Vĩnh Lợi Xã Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chín Thôn An Vĩnh Xã Tịnh Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc TDP Gò dép Thị trấn Di Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngà TT Đồng Mỏ Thị trấn Đồng Mỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang ấp Phú Nghị Hoà Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Phường Đông Thành Phường Đông Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tính Thái Thuận-Hồng Thái Xã Hồng Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Kim Giang Xã Đại Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Số 77 Đ.Hải Thượng Lãn ông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga TT Phú minh Thị trấn Phú Minh 0913521109

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hơn Thị Trấn Bần Thị trấn Bần Yên Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Trại Chùa Xã Yên Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Tân Thành Xã Vọng Thê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoản 132 Bùi Thị Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Tổ 07 Thanh Thịnh Xã Thanh Lương

,
Loading...