Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 132617

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hưng Yên

Tìm thấy 18,083 kết quả (0.0048 giây)


Ngô Văn Quý

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 30/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Quý

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Vân Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 24/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung hưng, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Hải

Điện thoại: N/A


Điện Tử Điện Lạnh Thành Hưng

Mã đăng ký: 05E8001272

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 2, công luận 1, Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Điện Tử Điện Lạnh Thành Hưng

Điện thoại: N/A


Đào Thị Ngát

Mã đăng ký: 05E8001225

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 14, thôn khúc lộng, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Đào Thị Ngát

Điện thoại: N/A


Hoàng Đình Toàn

Mã đăng ký: 05B8002324

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Đồng Công Thủy

Mã đăng ký: 05A8004600

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 8 Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Đồng Công Thủy

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Loan

Mã đăng ký: 05A8004628

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 142 Điện Biên, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Loan

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Thanh Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 577 Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Anh

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Trần Thị Kết

Mã đăng ký: 05A8004626

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 8, Xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Trần Thị Kết

Điện thoại: N/A


Trung Tâm Thiết Bị Văn Phòng Trường Học 68

Mã đăng ký: 05D800001088/HK

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Liêu Trung - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Trung Tâm Thiết Bị Văn Phòng Trường Học 68

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hảo

Mã đăng ký: 05D800001085/HK

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trai trang - TT Yên Mỹ - Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Tạ Ngọc Đoàn

Mã đăng ký: 05F8005380

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: AN LạC, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Đoàn

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Phong

Mã đăng ký: 05A8004514

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 68 Lương Đình Của, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hữu Phong

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Chùa Đông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trần Ngọc Trúc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiên Lữ - Hưng Yên, Xã Minh Phượng, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Trúc

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Vịnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 22/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đoàn Thượng, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vịnh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Thư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 22/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Triều Tiên, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thư

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bích

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Lê Huy Đoan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hưng Yên

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đồng Than - Yên Mỹ, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Đại diện pháp luật: Lê Huy Đoan

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Đắc ấp Hòa Phụng B TT Kinh Cùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Thôn An thiện Tam an

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Thôn Tân An 2 Xã Tân An 0203799013

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân Thôn Nguyệt biều Thuỷ Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ Phan rang Phường Kinh Dinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Bình Đông Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cậy P . Trưng Vương Phường Trưng Vương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chín 523 Lý Thường Kiệt Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mẩn An Hoà- Châu Hoà Xã Châu Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ An Lộc- An Thạnh Xã An Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung ấp Thuận Hòa Xã Hòa Khánh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Xã Vinh Tân Xã Vĩnh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Ba xi- Kiên Thọ Xã Kiên Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ TDP 7 Phường Thắng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoan thị trấn Vân đình Thị trấn Vân Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khảnh Phường Quang TrungC Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ts) Thanh Bình 4 Bình Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 621 Phạm Văn Chí P.07 Phường 7 9670892

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ân Thôn An Hiệp 1 Xã Liên Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 146P Trần Văn Hoài P.Xuân Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiếp 118A Triệu Quang Phục P11 Phường 11 8594080

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nắng 19M Tô Ký KP1 Phường Trung Mỹ Tây 7157141

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khang 198/9 Nghĩa Phát Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang ấp 1 xã Bình Hoà Nam Huyện Đức Huệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan 408 Trần Hưng Đạo TT Ayunpa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp 414/12/18 Kp6 P.Hiệp Bình Phước Phường Hiệp Bình Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xã Hiền đa Huyện Cẩm Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết đường trần hưng đạo Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bê Vĩnh Phước 2 Huyện Vĩnh Thuận 0773219024

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lĩnh ấp Bốn Phú Xã Trung An Xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Cẩm Long Xã Cẩm Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huế Bài trung - Hoà lộc Xã Hòa Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trầm 279 ấp Chợ Xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sửu 911/6 Lạc Long Quân Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Xuân An2 Thị trấn Chợ Lầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Jút Số 10 Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên Chợ Ngọc lâm Phường Ngọc Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xuân Lâm Xã Xuân Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi 72 Lê Đại Hành Phường Thắng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lễ ấp Bàu Cá Trung Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Tổ 8 Long Đức 3 Tam Phước Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Hậu Phước phường Ninh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Văn Thôn Phú Ninh - Thanh Vân Xã Thanh Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Tổ 4 Khu Vực 1 Phường Nhơn Phú 3517377

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy K72/20 P.Hòa Cường Bắc Phường Hòa Cường Bắc 0905223578

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dàn ấp Bình Tả 1 xã Đức Hòa Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Số 82 tổ 20 0673876695

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (77C-00656-10T) Thôn Lãnh Trường Xã Xuân Lãnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Tổ 2 Phường Tô Hiệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 229/1 Lê Quang Sung Phường 6

,
Loading...