Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1235486

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Bắc Hà Lào Cai

Tìm thấy 574 kết quả (0.0031 giây)


Lý Đại Khương

Mã đăng ký: 12F8001047

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Na Kim, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Lý Đại Khương

Điện thoại: N/AVàng Thị Thư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: chợ bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Vàng Thị Thư

Điện thoại: N/A


Phạm Thanh Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nậm Sắt 4, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng

Điện thoại: N/A


Sải Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Sải Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Nùng Thị Sửu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Nùng Thị Sửu

Điện thoại: N/A


Trần Văn Quang

Mã đăng ký: 12F80001088

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc hà 4, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang

Điện thoại: N/A


Lục Văn Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nậm Cáy 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Lục Văn Việt

Điện thoại: N/AHà Thị Quyển

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: chợ bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Hà Thị Quyển

Điện thoại: N/A


Thèn Thị Mảy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Thèn Thị Mảy

Điện thoại: N/A


Thạch Thị Hiên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: chợ bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Thạch Thị Hiên

Điện thoại: N/A


Ly Thị Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: chợ văn hóa băc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Ly Thị Yên

Điện thoại: N/A


Trần Văn Tấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tấn

Điện thoại: N/A


Trần Thúy Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Na cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Trần Thúy Anh

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Nga

Điện thoại: N/A


Lê Văn Bình

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình

Điện thoại: N/A


Lý Thị Lỳ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ văn hóa bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Lý Thị Lỳ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: chợ văn hóa bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ văn hóa bắc hà, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Lâm Thị Thân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ văn hóa, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Thân

Điện thoại: N/A


Vũ Thế Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Đại diện pháp luật: Vũ Thế Anh

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/574 - Trang số 1/29

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 125 Đường 68 Phường Thuận Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Thị trấn Thị trấn Ninh Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ VT Phường Thắng Tam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp 3 Xã Phú Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sen Chợ Thủ Đức B Đoàn Công Hớn P.Trường Thọ Phường Trường Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải tổ 8 phường Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dù Xã Phú Ngãi Trị Xã Phú Ngãi Trị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Đông Hải Hoà Hải Quận Ngũ Hành Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh KV1 Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Tổ 19 - Lý trường - Bình Phú Xã Bình Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh SN 04 Tổ 10 027822423

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Quầy số 01 Chợ Tam Bạc Phường Phan Bội Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 6 Đường số 42 P.14 Phường 14 8958060

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gái 468 Nguyễn Kiệm P.03 Phường 3 8452224

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Tổ 4 Phường Quyết Thắng Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Lạc Vân Xã Lạc Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Xã Kim Thạch Xã Kim Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ 70/2 Tân Mỹ KP 4 P.Tân Thuận Tây Phường Tân Thuận Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huấn Số 246 Lê Thánh Tông MC

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai ấp 3 xã Mỹ An Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu ấp 4 Xã Hòa Bình 0932036001

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cò Bàu Dài _Phước Ninh Xã Phước Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Phố Lê lai Thị trấn Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyên Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài 06 Nguyễn Công Trứ Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ 728 âu Cơ P.14 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Niềm 196 đường 2/4 Hà Ra - Vĩnh Phước Phường Vĩnh Phước 058825734

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí ấp 4 xã Phú An Xã Phú An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 74 Lý Nam Đế P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Xã Mỹ Tú Huyện Mỹ Tú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khê thôn 9-xã hải lĩnh Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tính Tân Thành Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ Thửa 922 X.Bình Chánh Xã Bình Chánh 37313889

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 72 Trung tâm chợ Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nụ CO-OPMART số 10 đường Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tri Thôn Hà Bắc Xã Sơn Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 399 Tây Sơn Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Tổ DP Thuận Hải - P. Cam Thuận Phường Cam Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng 8 Vũ Tùng Phường 1 384338920938412536

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hinh Hồng Quang Xã Hồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công Nghĩa Phú - Cẩm Vũ Xã Cẩm Vũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Căn Cừa Thôn Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 528 Quốc lộ 13 KP6 0944818083

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn TK21/27 Nguyễn Cảnh Chân P.CK

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuệ ô 23D Tầng 2 chợ A Cốc Lếu Phường Cốc Lếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông_Vl xã Đức Hòa Đông Xã Đức Hòa Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Nghĩa Kỳ Xã Nghĩa Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Xã Hoàng Diệu Xã Hoàng Diệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa 9 Nguyễn Hội Phường Phú Trinh 0623830094

,
Loading...