Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 65095

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Thanh Trì Sóc Trăng

Tìm thấy 855 kết quả (0.0032 giây)


Lê Việt Thùy

Mã đăng ký: 59F8003242

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lê Việt Thùy

Điện thoại: N/ATrương Thị Đẹp

Mã đăng ký: 59F8003178

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Thị Đẹp

Điện thoại: N/A


Hồng Minh Liêm

Mã đăng ký: 59.F8.002569

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/05/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Lộc, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hồng Minh Liêm

Điện thoại: N/A


Lý Hòa Bình

Mã đăng ký: 59F8002948

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Hòa Bình

Điện thoại: N/A


Châu Ngọc Quí

Mã đăng ký: 59F8003152

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Quí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hồng Phúc

Mã đăng ký: 01

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Thạnh Trị, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc

Điện thoại: N/A


Nguyễn Tuấn Anh

Mã đăng ký: 59F8003165

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: N/ATrương Thị Hoa

Mã đăng ký: 59F8003022

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Triệu Hổ

Mã đăng ký: 59F8001239

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Triệu Hổ

Điện thoại: N/A


Trần Văn Nhứt

Mã đăng ký: 59F8003074

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhứt

Điện thoại: N/A


Trần Quốc Khải

Mã đăng ký: 59F8003085

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Khải

Điện thoại: N/A


Bùi Thanh Phương

Mã đăng ký: 59F8003066

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Lâm

Mã đăng ký: 59F8003102

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm

Điện thoại: N/A


Thái Hoàng Nguyên

Mã đăng ký: 59F8002957

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Thắng, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Nguyên

Điện thoại: N/A


Lý Vũ Thông

Mã đăng ký: 59F8003065

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Vũ Thông

Điện thoại: N/A


Ngô Thanh Tùng

Mã đăng ký: 59.F8.002097

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Tùng

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đông

Mã đăng ký: 59.F8.002651

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/06/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đông

Điện thoại: N/A


Lâm Thị Ngọc Vân

Mã đăng ký: 59F8003043

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Ngọc Vân

Điện thoại: N/A


Trần Chí Dũng

Mã đăng ký: 59F8002991

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Chí Dũng

Điện thoại: N/A


Huỳnh Thị Mai

Mã đăng ký: 59F8003042

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/07/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mai

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/855 - Trang số 1/43

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Như quỳnh Thị trấn Như Quỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoả Khánh thành Xã Khánh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Thôn 1 Bình Nguyên 674131

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh ấp Đông Hải Xã Đại Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giáo 193 Bạch Đằng P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Chợ Hoà Bình 77C P.05 Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc 240 Tầng Trệt Khu A Chợ Đà Lạt Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Xóm 13 Xã Thọ Diên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Tổ 10 Phường Đống Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Tạm trú tổ 10 _ KP5 _ P. An bình Phường An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Tiên thuỷ Xã Tiến Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuế Thị trấn Cẩm Xuyên Thị trấn Cẩm Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiết Thôn 9 - Long Hải Xã Long Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhựt ấp Thị Tường A Xã Hùng Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Số 26 Phạm văn Nghị phường Thắng Nhất 837804

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 64/8 Nguyễn Đình Chiểu P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh 63B Đường 3/2 - P.1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảng thôn Tân Bình xã Ea Knuếc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Mão điền Xã Mão Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến ấp Bình Hòa Đông Bình Nhì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Xã Thái Hưng Xã Thái Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 8 Hồng Phúc Phường Nguyễn Trung Trực

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 124/7A KP Đông Thành PhườngTân Đông Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Xã Thạch Khoán Xã Thạch Khoán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Tổ 65 KV 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Tổ dân phố 9 Phường Bắc Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ap ô 318-319 lô DC39 KDC Vieejtssing

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà SN 70 - P ĐP Phường Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm 359 ấp Bình An Xã Bình Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Chợ LVC Phường Máy Tơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Pha Thạch an Thuỷ châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lê 855 KP1 Kinh Dương Vương P.AL Phường An Lạc 0903727848

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thức 170A Hồ Văn Long KP1 P.BHH B Phường Bình Hưng Hòa B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải ấp Long Hậu - Thị Trấn Phước Long Thị trấn Phước Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoán Cao Lãm Xã Cao Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 504 TL 43 P.Tam Phú Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khầu Cọt Phố Xã Tổng Cọt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Làng Đèn Xã Tràng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm Tổ 2 ấp Xóm Trại xã An Nhơn Tây Xã An Nhơn Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Khu 3 Thị trấn Thọ Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Tổ 4 ấp 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Quảng phú Xã Quảng Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo 228-228A Trần Hưng Đạo + 31B Cao Bá Nhạ Phường Nguyễn Cư Trinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (78K-6287-3,45T) Thôn Phước Nhuận Xã Xuân Quang 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 448 Nơ Trang Long Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương ấp Thạnh Sơn 2A xã Phước Tân 0985254604

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 301 Gia Phú Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương 65 Đường 3/2 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc Xóm Xuân Tiến Xã Săm Khòe

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Êl La Ma Xã Vĩnh Trường

,
Loading...