Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 462630

Danh sách cửa hàng tạp hóa Lạng Sơn

Tìm thấy 11,259 kết quả (0.0048 giây)


Mạc Thị Hòa

Mã đăng ký: 14I000818

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Mạc Thị Hòa

Điện thoại: N/ANguyễn Hữu Thành

Mã đăng ký: 14A8011849

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 746 đường Trần Đăng Ninh, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Lương Thị Thu Ngoan

Mã đăng ký: 14A8012331

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 49 ,đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lương Thị Thu Ngoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Chuyên Đức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 102 trục chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Trương Chuyên Đức

Điện thoại: N/A


Tiêu Phượng Mai

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 213 nhánh nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Tiêu Phượng Mai

Điện thoại: N/A


Khâu Tiểu Muội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 207 Đường Nhánh Nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Khâu Tiểu Muội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 924/KTCK-GP

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kiốt PS5, tầng 1, TTTM Hồng kông, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: N/ALăng Văn Thạy

Mã đăng ký: 14F 8000501/HKD

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Thạy

Điện thoại: N/A


Bùi Phi Hùng

Mã đăng ký: 14A8012080

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 72 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Bùi Phi Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Yến Nhi

Mã đăng ký: 14G803247

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 1B-62, TT thương mại chợ Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Đình Hòa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hòa

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hậu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/10/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hậu

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chương

Điện thoại: N/A


Dương Thị Diễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tràng Sơn III, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Diễm

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Phượng

Mã đăng ký: 14J8001037

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Vang, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Triệu Văn Toản

Mã đăng ký: 14G803354

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7 khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Toản

Điện thoại: N/A


Vy Thúy Tâm

Mã đăng ký: 14G803231

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: số 114 Trần Quốc Toản, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Vy Thúy Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Thảo

Mã đăng ký: 14K8004554

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Hóa, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nông Ngọc Dũng

Mã đăng ký: 14D8001381

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Xô

Mã đăng ký: 14D8001361

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 02/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Xô

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Cẩm Phả Phường Cẩm Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoanh Tuyến Bình Khánh Đông Huyện Mỏ Cày Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 191/1 ấp Hòa Bình Huyện Trảng Bom 868017

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệu Phố Nguyễn Du Thị trấn Quảng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Xã Vĩnh thịnh Xã Vĩnh Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngôn Chợ Lộc an Xã Lộc An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tạo Xã Vĩnh Hoà Xã Vĩnh Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Số 54 Quán Sứ( cửa sau 53 Tràng Thi) p. Hàng Bông 8258020

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 79/16 kp8 Tân Hòa Phường Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh ấp Nội ô Thị trấn Phước Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Xã Đạ Pal Xã Đạ Pal

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan . Phường An Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Quầy 19B Chợ Kỳ Lừa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Màu Đức tín Xã Đức Tín

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu Bắc Phú Xã Bắc Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Khu 34 Song Mai Thành phố Bắc Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Lô 67 Đình 6 chợ cồn Phường Hải Châu 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Hông 187 Ngô Quyền P.06 Phường 6 8577584

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Xã Hoàng Tây Xã Hoàng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Phước Lý Phường Xuân Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Xuân Phu Xã An Ninh Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 24 Nguyễn Hội Thành phố Phan Thiết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Số 08 Kp Lò Bom 0919113059

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Khu vực chùa cổ thạch xã Bình Thạnh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (T) Chợ Dinh Xã Nghĩa Xuân Xã Nghĩa Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh T 4 Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 2A Quang Trung P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Thôn Tây Yên Xã Tam Đàn 0935261979

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Tà Lài Tân Mỹ Xã Tân Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Tổ 1 Hoá Sơn Hoà Cường Nam Quận Hải Châu 091430353

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lang Tổ 13 Khu vực 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Thị trấn Thiên Cầm Huyện Cẩm Xuyên 0393862246

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 6/20B Đường 6 KP2 P.Linh Tây Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực 19 Mậu Thân P.An Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 43B Trần Quốc Toản P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyên Tổ 3 Phường Việt Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chức Số 74/10 Tổ 10 Phường Thượng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Điền Hải Xã Điền Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toản 92 Bạch Mai Phường Cầu Dền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Sạp 4 Lồng 5 - Chợ Vĩnh Hải Phường Vĩnh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 161C/96 C/c Lạc Long Quân P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương Thạch By 1 Xã Phổ Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Thị trấn Châu Ổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mua Thôn 5 - Đạ Long Xã Đạ Long 01632166264

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Tân Hòa 1 Thị trấn Cam Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường ấp 1 Xã Gáo Giồng 0673977173

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Thôn 11 Xã Hương Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp Thôn đại Xã An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cmnd) BếN XòAI Xã Nhuận Phú Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Số 70/66 Ngọc Lâm Phường Ngọc Lâm

,
Loading...