Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 550235

Danh sách cửa hàng tạp hóa Lạng Sơn

Tìm thấy 11,259 kết quả (0.0048 giây)


Mạc Thị Hòa

Mã đăng ký: 14I000818

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Mạc Thị Hòa

Điện thoại: N/ANguyễn Hữu Thành

Mã đăng ký: 14A8011849

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 746 đường Trần Đăng Ninh, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Lương Thị Thu Ngoan

Mã đăng ký: 14A8012331

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 49 ,đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lương Thị Thu Ngoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Chuyên Đức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 102 trục chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Trương Chuyên Đức

Điện thoại: N/A


Tiêu Phượng Mai

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 213 nhánh nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Tiêu Phượng Mai

Điện thoại: N/A


Khâu Tiểu Muội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 207 Đường Nhánh Nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Khâu Tiểu Muội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 924/KTCK-GP

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kiốt PS5, tầng 1, TTTM Hồng kông, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: N/ALăng Văn Thạy

Mã đăng ký: 14F 8000501/HKD

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Thạy

Điện thoại: N/A


Bùi Phi Hùng

Mã đăng ký: 14A8012080

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 72 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Bùi Phi Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Yến Nhi

Mã đăng ký: 14G803247

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 1B-62, TT thương mại chợ Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Đình Hòa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hòa

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hậu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/10/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hậu

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chương

Điện thoại: N/A


Dương Thị Diễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tràng Sơn III, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Diễm

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Phượng

Mã đăng ký: 14J8001037

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Vang, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Triệu Văn Toản

Mã đăng ký: 14G803354

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7 khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Toản

Điện thoại: N/A


Vy Thúy Tâm

Mã đăng ký: 14G803231

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: số 114 Trần Quốc Toản, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Vy Thúy Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Thảo

Mã đăng ký: 14K8004554

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Hóa, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nông Ngọc Dũng

Mã đăng ký: 14D8001381

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Xô

Mã đăng ký: 14D8001361

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 02/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Xô

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiến Khu III - Yên Thế Thị trấn Yên Thế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Xóm Phúc thọ xã Lộc sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên xã Tân lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thử 20/10 Phú lợi Phường Phú Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lai K6 Thị trấn Cầu Giát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngụ Khối 2 - TT Tây Sơn Thị trấn Tây Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Lô 85 nhà 1 tầng 1 chợ Đhà Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhỏ Thanh Xuân-Thanh Trạch Huyện Bố Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thôn 5 Liên Lộc Xã Liên Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào 38-Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh Phường Vĩnh Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sĩ Thôn Đại Thuận Xã Mỹ Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng Xã Nga Nhân Huyện Nga Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bến Thôn Nà Cọn Xã Thổ Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Trà lés- Thanh Sơn Xã Thanh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bưởi Số 45 - Triều Dương - Trần Phú Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Q4-Chợ Kim Giang Phường Kim Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 42B KP3 Thị trấn Tầm Vu 072887777

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Hiếu - P. Hoà Hiếu Phưòng Hòa Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 313 Quang Trung P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tổ 4 Thị trấn Đức An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoái Xã Trùng Khánh Xã Trùng Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 442 Lý Thường Kiệt 3830936

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo TDP 8 TT Phú Túc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 502/55/35 Huỳnh Tấn Phát KP3 P.Bình Thuận Phường Bình Thuận 0838731437

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Quang Minh Quảng Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mượng Hải đình Phường Hải Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Tiểu khu Hưng Long Thị trấn Nga Sơn Thị trấn Nga Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Khối 4 Thị trấn Vĩnh Điện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm ấp 3 Xã Vĩnh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chỉnh ấp Mới 2 Xã Mỹ Hạnh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dlong 06 Nguyễn Huệ Thị trấn Di Linh 0633870968

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh 117 Lê Lâm P.Phú Thạnh 38605825

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Thị trấn Gia Lộc Huyện Gia Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Hựu Thành Xã Hựu Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hận ấp Ngọc hồ Xã Tam ngãi 0909697997

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiệm 178/2 KP16 Lê Văn Quới 0903905842

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Chợ C - Tân Tiến Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên Khối 6 Phường Nghi Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Thôn công luận 2 TT Văn Giang 0979019556

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Đông Hòa Xã Bình Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vượng 19 Thôn 2 Hòa Ninh Xã Hòa Ninh 0633873686

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Xã Nghi Xuân Xã Nghi Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức ấp Quang Thạnh xã Hiếu Phụng 0706290902

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy ấp 1 Tân khai Xã Tân Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định 21/40/9 Tân Lập P.06

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh ấp 3A Tân Thạnh Đông 0972592059

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú Đường 1/5 kV1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Tổ 11 Phường Phú Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp 10 đường 2/4 Phường Vĩnh Hải

,
Loading...