Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 811558

Danh sách cửa hàng tạp hóa Long An

Tìm thấy 32,602 kết quả (0.0096 giây)


Nguyễn Anh Phương (Dịch Vụ Cầm Đồ Phương Thảo)

Mã đăng ký: 50H8015901

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 223C/1, KV 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phương (Dịch Vụ Cầm Đồ Phương Thảo)

Điện thoại: N/AVõ Hoàng Minh

Mã đăng ký: 50H8014848

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: KV 5, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Minh

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhanh (Mắt Kính Thế Giới)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: KV 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhanh (Mắt Kính Thế Giới)

Điện thoại: N/A


Phan Thị Trinh (Hùng Trinh)

Mã đăng ký: 50H8014097

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phan Thị Trinh (Hùng Trinh)

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thảo

Mã đăng ký: 50A8011260

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 455 ấp Nhơn Trị, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo

Điện thoại: N/A


Trần Thúy Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Trần Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Võ Văn Thanh

Mã đăng ký: 50F8 002105

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Võ Văn Thanh

Điện thoại: N/APhan Văn Thành

Mã đăng ký: 50F8 001010

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cả cỏ, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phan Văn Thành

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lưng

Mã đăng ký: 50H8012766

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Bàu trai, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lưng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Thúy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Minh Sang

Mã đăng ký: 50L8000194

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 11 tỉnh lộ 833, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sang

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Thị Thanh

Mã đăng ký: 50F8 002106

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trình Tấn Triển

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Trình Tấn Triển

Điện thoại: N/A


Võ Quốc Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Võ Quốc Toàn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thế Lữ

Mã đăng ký: 50F8 002269

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Lữ

Điện thoại: N/A


Lê Văn Lâm (Nhà Trọ Tường Vi)

Mã đăng ký: 50H8014606

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Lê Văn Lâm (Nhà Trọ Tường Vi)

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Bé

Mã đăng ký: 50A8012604

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 179/4 Lê Văn Kiệt, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thế Ngân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 211 Hừng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Ngân

Điện thoại: N/A


Châu Thị Ngọc Hoa

Mã đăng ký: 50J8004661

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 11/22 ấp 11, thị trấn, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Châu Thị Ngọc Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Lương Văn Vẩy

Mã đăng ký: 50J8004732

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thửa đất số 1391, ấp 2, xã Long thuận, Xã Long Thuận, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Lương Văn Vẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Kết Xóm Đồng Xuân Huyện Yên Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Phố Phát Diệm Đông Thị trấn Phát Diệm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nàng An Hiệp An Ninh Đông Huyện Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Quang Trung Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bạch 134 HL05 KP2 P.AL Phường An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệu Số 09 đường 5A Khu NCĐT KV4 Phường An Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diêu Thôn Điện An Nghĩa Thương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thị trấn Sông mã Thị trấn Sông Mã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh Cát Sơn Xã Cát Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Chợ Đầm Phường Thị Nại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Thị trấn Chũ Thị trấn Chũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 27 Đinh Hòa P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 182 Trường Chinh phường Lê Lợi Phường Lê Lợi 531272

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 118/9/47 trần Văn Khéo Quận Ninh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bưởi 113 Tổ 33 KP2 Phường Tân Chánh Hiệp 7156252

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Vĩnh tú Huyện Vĩnh Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi Xóm 13 Xã Hưng Lộc Xã Hưng Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xã An thanh Xã An Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thia Chợ Thái Bình Sạp 50B P.PNL Phường Phạm Ngũ Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh KP 1 - TT Ma Lâm Thị trấn Ma Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 141/13/7 Đ.30/4 P. Hưng Lợi Quận Ninh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tích 1 lê Gia Định -P Đồng Nhân Phường Đồng Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh) 91/17A CMT8 Phường An Thới 071885689

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xậy cầu - Xã trù Hựu - Lục Ngạn Xã Trù Hựu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh 110 Đốc Ngữ Phường Vĩnh Phúc 7610037

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức P501 nhà 17T5 Hoàng Đạo Thuý Quận Thanh Xuân 2516076

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến 3 Hoa Huệ P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng QLộ 2 Phú cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đính Long Bình 1 Xã An Hải 0683825435

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 587 Nguyễn Thái Học Phường Nguyễn Văn Cừ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ Nam Thành Xã Thanh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy ấp vĩnh tiến Xã Vĩnh Hòa 0773827081

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bí TT Buôn Trấp Thị trấn Buôn Trấp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Vân Điềm Xã Vân Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm Chợ TP. Phường Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Long Hưng Huyện Phú Riềng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Tân Thành Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngàn Tổ 10 ấp Vĩnh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sen Đức Bác Xã Đức Bác

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 87 Đặng Văn Bi KP5 P.Trường Thọ Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Huyện Hữu Lũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bẩy TT Phú Thứ Thị trấn Phú Thứ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Đăk ơ Xã Đăk Ơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành SN 187 An Dương Vương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 29L2 Phan Bội Châu - P.1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 34/1D ấp Hưgn Lân X.Bà Điểm Xã Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trịnh Số 38/133 Hai Bà Trưng Phường An Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Xóm Tây Sơn Xã Hải Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mão Thôn 5 Xã Xuân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Số 12- Ngõ 191 đường Giáp Bát Phường Giáp Bát

,
Loading...