Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 957529

Danh sách cửa hàng tạp hóa Long An

Tìm thấy 32,602 kết quả (0.0098 giây)


Nguyễn Anh Phương (Dịch Vụ Cầm Đồ Phương Thảo)

Mã đăng ký: 50H8015901

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 223C/1, KV 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phương (Dịch Vụ Cầm Đồ Phương Thảo)

Điện thoại: N/AVõ Hoàng Minh

Mã đăng ký: 50H8014848

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: KV 5, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Minh

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhanh (Mắt Kính Thế Giới)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: KV 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhanh (Mắt Kính Thế Giới)

Điện thoại: N/A


Phan Thị Trinh (Hùng Trinh)

Mã đăng ký: 50H8014097

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phan Thị Trinh (Hùng Trinh)

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thảo

Mã đăng ký: 50A8011260

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 455 ấp Nhơn Trị, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo

Điện thoại: N/A


Trần Thúy Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Trần Thúy Nga

Điện thoại: N/A


Võ Văn Thanh

Mã đăng ký: 50F8 002105

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Võ Văn Thanh

Điện thoại: N/APhan Văn Thành

Mã đăng ký: 50F8 001010

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cả cỏ, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phan Văn Thành

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lưng

Mã đăng ký: 50H8012766

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Bàu trai, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lưng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Thúy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Minh Sang

Mã đăng ký: 50L8000194

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 11 tỉnh lộ 833, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sang

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Thị Thanh

Mã đăng ký: 50F8 002106

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trình Tấn Triển

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Trình Tấn Triển

Điện thoại: N/A


Võ Quốc Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Võ Quốc Toàn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thế Lữ

Mã đăng ký: 50F8 002269

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Lữ

Điện thoại: N/A


Lê Văn Lâm (Nhà Trọ Tường Vi)

Mã đăng ký: 50H8014606

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Lê Văn Lâm (Nhà Trọ Tường Vi)

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Bé

Mã đăng ký: 50A8012604

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 179/4 Lê Văn Kiệt, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thế Ngân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 211 Hừng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Ngân

Điện thoại: N/A


Châu Thị Ngọc Hoa

Mã đăng ký: 50J8004661

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 11/22 ấp 11, thị trấn, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Châu Thị Ngọc Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Lương Văn Vẩy

Mã đăng ký: 50J8004732

Tỉnh/Thành phố: Long An

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thửa đất số 1391, ấp 2, xã Long thuận, Xã Long Thuận, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Đại diện pháp luật: Lương Văn Vẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Thôn 3- Ngũ Phụng Xã Ngũ Phụng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Chợ Long Phụng Huyện Mộ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mừng Xã Đông Hoàng Xã Đông Hoàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúng ấp Hiệp Tâm xã Lộc Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giòn Thị trấn Đồng mỏ Huyện Chi Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khang Tổ 18 Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Khu phố Cửa Nhì Xã Sơn Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thới Chợ Hòa Tân Tây Xã Hòa Tân Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Khóm 1 Thị trấn Cầu Quan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Khóm 2 - Thị trấn Thị trấn Chợ Lách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa xã Bình Châu Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 214/3 Cô Giang P.01 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phên Khóm 1 Thị trấn Cái Nước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Ga Vinh Phường Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Tổ 1 phường Sông Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quán Số 134 A25 Nghĩa Tân A Phường Nghĩa Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tính Tổ 2 Khu Phước Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Số 151 CMT8 07103761598

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Lô 240 Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Chợ Lớn Quy Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dưỡng Thị tứ Thanh Quang Xã Thanh Quang 794029

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Thôn Thanh Ly xã Bình Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Hướng Đạo Xã Hướng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Tân Đức Huyện Phú Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy Đồng tâm Xã Đồng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên Quảng Phú Xã Quảng Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thức Hoàn Lão Thị trấn Hoàn Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 26 Ngô Sỹ Liên Phường Hòa Khánh Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng KP 06 Lạc Đạo Phường Lạc Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 83 Nguyễn Văn Trỗi Đức Thắng Phường Đức Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Sạp H1-2 Chợ Kiến Đức P.BTĐ B Phường Bình Trị Đông B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Đông Hà phường Ninh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Lạc Nghĩa Xã Ka Đơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng ấp Đông Thọ A Xã Thạnh Đông A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chánh Sạp C1/8 Khu 3C Chợ Tân Bình Phường 8 0913124495

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Tổ 35 Thọ Quang Phường Thọ Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Thôn Loan Lý Thị trấn Lăng Cô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoàn Xã Cộng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viên Tổ 03 Phường An Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu ấp Long Thạnh Xã Long Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực Khu 6 Xã Thụy Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đa Long Phú Thị xã Long Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 18/1B Trần Quý Khoách P. TĐ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định Chợ Phù Lỗ Xã Phù Lỗ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng ấp Hoà Bình Chợ Hoà Tân Xã Hòa Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Riêng ấp tân lịch Xã Tân Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Trung Thành Xã Hùng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Sạp số 8-9 Chợ TCH Kp5 Phường Tân Chánh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc 694 Nguyễn ảnh Thủ Kp3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công ấp Thới Thạnh Xã Thới Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh ấp 1 Xã Phước Thành

,
Loading...