Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 980821

Danh sách cửa hàng tạp hóa Nghệ An

Tìm thấy 42,807 kết quả (0.0129 giây)


Lê Thị Thùy Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Vân

Điện thoại: N/AThái Duy Trinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 60, Đ. Nguyễn Duy Trinh, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Thái Duy Trinh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Như Hóa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Chợ Quán, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hóa

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Bạch Tuyết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 22, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Bạch Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 19, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Phùng Bá Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối Đại Thống, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phùng Bá Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đình Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phượng

Điện thoại: Xem chi tiếtVũ Văn Thành

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Khẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khẩn

Điện thoại: N/A


Lê Gia Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Gia Thông

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đình, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nhuệ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đình, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhuệ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Thống, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Quế Láu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Ngô Quế Láu

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Xoan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lam Sơn, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xoan

Điện thoại: N/A


Phòng Y Tế Huyện Hưng Nguyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 14, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phòng Y Tế Huyện Hưng Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Văn Tựu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phưòng Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tựu

Điện thoại: N/A


Hoàng Nghĩa Thái

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Nghĩa Thái

Điện thoại: N/A


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Hải, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Khu Vực II Thị trấn Thứ Ba 881332

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng DP 7 Lagi Thị xã La Gi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Chợ TT.Cái Tàu Hạ Thị trấn Cái Tàu Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ bồng Xã Đức Bồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệt B19.2 (BB2-20) Riverpark Residence Phường Tân Phong 0903641166

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Chợ Lang Thíp Xã Lang Thíp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Đình đông Chợ Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Chợ Chí công Xã Chí Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Khái Tây Quận Ngũ Hành Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Khóm Tân Bình Phường An Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự ấp 3 xã Phú Lập Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh ấp Phước Hòa Xã Long Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan KP Minh An Thị trấn Minh Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào 241 Trần Hưng Đạo P.CG Quận 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 73 Phạm Ngũ Lão Phường Thới Bình 824032

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Xã Vũ Ninh Xã Vũ Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xướng Xã Ngư Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Xã Hà Ninh Huyện Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Khu 2 Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Quan Nhân Nhân Chính Phường Nhân Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 65 KP3 P.Tam Phú Phường Tam Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 15 ấp Tân Tiến Xã Tân Thành 0776634690

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Gian 32A TTKD ĐM Nhật Tảo P.07 0918877398

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 17 Đường Số 7 KDC Bình Hưng X.Bình Hưng Xã Bình Hưng 4306449

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyến Tổ 7 Phường Nam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Phố Hàng - Phú Thịnh Phường Phú Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Tam Tây Phường An Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Bài Sơn Huyện Đô Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Măng đen Đăklong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình ấp Bình Phú Xã Long Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế 137 Nguyễn Chí Thanh Phường Láng Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng ấp Vàm Kinh xã Bình An Xã Bình An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi Cẩm Đoài Xã Cẩm Đoài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bt-97470-Ts An Thuỷ Huyện Ba Tri

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi Yên Phương Xã Yên Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực Quảng Phong Phường Quang Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Sạp A16 Chợ Tân Phú 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyến Gành Hào Thị trấn Gành Hào

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 75 Đường 7 Phường Phước Bình 37310983

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xinh ấp Mỹ Thạnh A Xã Long Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm Khu A Long Thạnh A Phường Long Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tam 23 Trần Quang Diệu Phường Xuân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Đ.30/4 -khu 1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Thị trấn Cẩm Xuyên Thị trấn Cẩm Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm KP 12-Mũi Né (88413-22CV) Phường Mũi Né

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly Đường Trần Hưng Đạo - Khóm II Thị trấn Tràm Chim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Tân Phú Xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tha Định Thành A Xã Định Thành A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ten ấp An Bình Xã Mỹ An Hưng A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành tp Phường Tiền Phong

,
Loading...