Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 226812

Danh sách cửa hàng tạp hóa Nghệ An

Tìm thấy 42,807 kết quả (0.0180 giây)


Lê Thị Thùy Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Vân

Điện thoại: N/AThái Duy Trinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 60, Đ. Nguyễn Duy Trinh, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Thái Duy Trinh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Như Hóa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Chợ Quán, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hóa

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Bạch Tuyết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 22, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Bạch Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 19, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Phùng Bá Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Đại Thống, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phùng Bá Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đình Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phượng

Điện thoại: Xem chi tiếtVũ Văn Thành

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Khẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khẩn

Điện thoại: N/A


Lê Gia Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Gia Thông

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đình, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nhuệ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đình, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhuệ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Thống, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Quế Láu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Ngô Quế Láu

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Xoan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lam Sơn, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xoan

Điện thoại: N/A


Phòng Y Tế Huyện Hưng Nguyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 14, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phòng Y Tế Huyện Hưng Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Văn Tựu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phưòng Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tựu

Điện thoại: N/A


Hoàng Nghĩa Thái

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Nghĩa Thái

Điện thoại: N/A


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Hải, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 194/13 Bạch Đằng P.24 Phường 24

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Cát Thành Thị trấn Cát Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thôn 1 Bình Nghi 880775

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Chợ Tuý Loan Hoà Phong Xã Hòa Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 178 TT Sông vệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Cát thành Thị trấn Cát Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lèo Tông lệnh Xã Tông Lạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Long Kiểng Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Cụm I Xã Đa Mai Phường Đa Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 121/27 Lê Thị Riêng Quận 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuông Liêm Cần Xã Liêm Cần

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 134 Hưng phú P.08 Phường 8 8554376

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Phú Lộc Xã Hòa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 25B Thống Nhất P.Bình Thọ Phường Bình Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Xã Vũ Tiến Xã Vũ Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ ấp 5 _ Xã Bình lợi Xã Bình Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tân phú Huyện Quảng Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Phường Phước Bình Phường Phước Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Đồng Luận Xã Đồng Luận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Xã Thái Thịnh Xã Thái Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình Ninh Hưng1- Chà là Xã Chà Là

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 38 Hoàng Văn Thụ - P.5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công ấp thuỷ hoà Xã thuận Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 94 Phan Xích Long P.02 Phường 2 089900142

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh 24Đ Tăng Bạt Hổ p Phạm Đình Hổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 114 Láng Hạ-P láng hạ Phường Láng Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp 41 Kp Bình Hoà-TTLT Phường Lái Thiêu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Tổ dân phố Sông Vệ Thị trấn Sông Vệ 0984165639

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Cam Hiếu Xã Cam Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Thửa đất số 118 Tờ bản đồ số 29

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Phú lộc Xã Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Xóm 4 Xã Diễn Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Quảng Hoà Xã Quảng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Khu 1 TT Trà ôn 070770358

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Nguyệt ấn Xã Nguyệt Ấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang ấp Phú Nghị Hoà Lợi -Phường Hòa Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An A8/227 ấp 1 X.Đa Phước Xã Đa Phước 37781097

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 86/4 Đường Tên lửa KP1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Thôn Tân Phước- Bình Minh Xã Bình Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 164/7A ấp 1 Xã Hiệp Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo xã Thạnh Lợi Huyện Vĩnh Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệu Tổ DP Thuận Hải - P. Cam Thuận Phường Cam Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiên Nguyễn Trung Ngạn Thị trấn Ân Thi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Triệu Thôn Sơn Trung xã Mai Sơn 01647916942

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng) Tổ 1 ấp 4 0773990416

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 2/85 Thủ Khoa Huân -KP Bình Thuận 1 Phường Thuận Giao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 76 N10 Phường Quỳnh Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Phố Chiến Thắng Thị trấn Gia Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 263 Hoàng Hoa Thám Phường Liễu Giai

,
Loading...