Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 488231

Danh sách cửa hàng tạp hóa Nghệ An

Tìm thấy 42,807 kết quả (0.0108 giây)


Lê Thị Thùy Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Vân

Điện thoại: N/AThái Duy Trinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 60, Đ. Nguyễn Duy Trinh, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Thái Duy Trinh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Như Hóa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Chợ Quán, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hóa

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Bạch Tuyết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 22, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Bạch Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 19, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Phùng Bá Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối Đại Thống, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phùng Bá Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đình Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phượng

Điện thoại: Xem chi tiếtVũ Văn Thành

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Khẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khẩn

Điện thoại: N/A


Lê Gia Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Gia Thông

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đình, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nhuệ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đình, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhuệ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Thống, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Quế Láu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Ngô Quế Láu

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Xoan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lam Sơn, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xoan

Điện thoại: N/A


Phòng Y Tế Huyện Hưng Nguyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 14, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Phòng Y Tế Huyện Hưng Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Văn Tựu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phưòng Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tựu

Điện thoại: N/A


Hoàng Nghĩa Thái

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Nghĩa Thái

Điện thoại: N/A


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Hải, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Minh khai II TT Chũ Thị trấn Chũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Chợ Vinh Phường Hồng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Thôn Phong nhứt Điện an

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai âp Bình Trị 1 Xã Thuần Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 99 Hưng Yên Phường Quang Trung 847294

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thôn An Mỹ Xã Mỹ Cát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Khóm 2 Xã Phong Thạnh Đông A 852674

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Tân Thịnh Xã Tân Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh khu 4 ấp Bảo Định xã Xuân định Xã Xuân Đỉnh 721234

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vơn Vũ Quý Xã Vũ Quí

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Tiểu khu Vinh sơn thị trấn bút sơn Thị trấn Hoằng Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 379 Nguyễn Trải K3 839045

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Long Thành Huyện Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc chợ Cam Phước Đông Xã Cam Phước Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Thắng Tây Ngư Lộc Xã Ngư Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kính Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp 5 xã Tân ân Xã Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi Chợ Long Hoa Thị trấn Hòa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý ấp Phú Hữu Thị trấn Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương Chợ Tân Trụ Sạp N1-N5 P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luân) Số 71 Nguyễn Trường Tộ khu phố 1 0778442360988049696

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 5/165B Tổ 5 KP6 Đường Số 6 P.Hiệp Bình Phước Phường Hiệp Bình Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Câu Thượng - Quang Hưng Xã Quang Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Khu phố 12 Lý thường Kiệt P6 Thành phố Mỹ Tho

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh 28/3 Trương Công Định - Thành Công Phường Thành Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mến Phường Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hết Phước Hoà_Suối Đá Xã Suối Đá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Khóm 3 thị trấn càng long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 693 Huỳnh Tấn Phát P. Phú Thuận Phường Phú Thuận 0984616712

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc 182 Võ Thị sáu Hưng Long Phường Hưng Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Y Bích - Hải lộc Xã Hải Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi Cạnh 399B Đường Nguyễn Văn Cừ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuyết Nghĩa Hồng Xã Nghĩa Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Thị Trấn Quy Đạt Thị trấn Quy Đạt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Kim Liên(KDT) Xã Kim Liên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Xã Việt Thắng Huyện Phú Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 175 Chùa Bộc Phường Trung Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Tổ 20 Phường Thịnh Đán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 2B Dã Tượng Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Số 5 Lý Tự Trọng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Khu 1 xã Xuân áng Xã Xuân Áng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giáp Xóm Đồng Giản Xã Nhữ Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhãn Số 84 Nguyễn Khuyến Phường Văn Quán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu 319 Lê Văn Lương Phường An Tảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Thái lão - Yên Hợp Xã Yên Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường xã Yển khê Xã Yển Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Xã Hải Hòa Xã Hải Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thôn Ao Vệ Xã Thái Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Xóm 14 Long Sơn Xã Long Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân 232 ấp 1 Xã Thanh Đức

,
Loading...