Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 57590

Danh sách cửa hàng tạp hóa Ninh Bình

Tìm thấy 24,334 kết quả (0.0062 giây)


Hoàng Thị Là

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Rồng, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Là

Điện thoại: N/ATrịnh Duy Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 05, Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hải Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 07, Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Linh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 191, Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 67, Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quang Luyện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 64, Đinh Tiền Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Luyện

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 26, Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga

Điện thoại: N/APhạm Thị Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 11/23, Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh

Điện thoại: N/A


Đinh Văn Thành

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 60, Dương Vân Nga, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành

Điện thoại: N/A


An Viết Thùy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 88, Dương Vân Nga, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: An Viết Thùy

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Oanh

Mã đăng ký: 09-F8-002506

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mai sơn, yên mô, ninh bình, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Oanh

Điện thoại: N/A


Cửa Hàng Hồng Anh

Mã đăng ký: 09 -8A -000.101

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 836 (Thửa số 44, tờ bản đồ 28), đường THĐ, Phúc Tân, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Cửa Hàng Hồng Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT Yên Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mơ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mơ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mận

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Kiều Hải Thanh

Mã đăng ký: 321

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Thiên Tôn, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Kiều Hải Thanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hào

Mã đăng ký: 317

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tràng an, trường yên, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24,334 - Trang số 1/1,217

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 188 Hưng Phú P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương TT Sặt Thị trấn Kẻ Sặt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Khu 12 Xã Cổ Tiết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hướng Số 87 Khu IB Thị trấn Thị trấn Quỳnh Côi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Vùng biển Việt Nam Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Cầu bầu Xã Quảng Phú Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phích KP2 - TT Phước Vĩnh Thị trấn Phước Vĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 223 Nguyễn Chí Thanh P12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Thôn Diêu Quang Xã Hoài Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu chợ tạm Thị trấn Đông Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Xã An Bình Huyện Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chín Thôn 2 Quảng Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng xóm Bến đò - Linh Sơn Xã Linh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang Kỳ phú Xã Kỳ Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 258 Ngô Quyền Mân Thái Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dư Chợ Hoà Mạc Thị trấn Hòa Mạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 40/43/24A ấp 4 X.Đông Thạnh Xã Đồng Thanh 7111461

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Lề Hải Thượng Lãn ông P.Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc Số 113 Nguyễn Trường Tộ tổ 5 0987381050

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoá Xã Xuân hoà Xã Xuân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 259 minh khai Phường Vĩnh Tuy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đậm 68 Đ8 Kp3 P.Linh Trung Phường Linh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nết khóm 5 Thị trấn Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên Sơn Hà Xã Sơn Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú Chợ Thuỷ Phương Phường Thụy Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Băng Cung Thuế Xã Kim Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm ấp 1 TT Nàng Mau

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Khối 2B Thị trấn Ea Kar

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp Phú Quới Xã Long Vĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sen Chợ chiều Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nữ 29 Lê Lợi Phường Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy 185 Tô Hiến Thành P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy Khóm Minh Thuận A Thị trấn Cầu Ngang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đăng ấp 7 xã Bình Mỹ Xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy Thôn 7 Xã Hoằng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỷ Xã Iahlốp Xã Ia Hlốp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ 129 đường 2/4 Phường Vạn Thắng 0583815371

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Bình An - Phước Thành Xã Phước Thành 0562211173

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Thôn Mỹ Trọng Xã Mỹ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Số 71B đường Lê Thái Tổ 070821153

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Xã Vạn Mai - huyện Mai Châu Xã Vạn Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thanh thượng Xã Ayun Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sức 90/31 Cây Trâm P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Văn Hải Phường Văn Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Cao Đôi Xã Lộc Trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Quang Trung P.Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 110 Kha Vạn Cân KP3 Phường Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Xã Diễn Cát Xã Diễn Cát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý) 194/27 CMT8 Phường Bùi Hữu Nghĩa 01239135169

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 136B Thống Nhất Phường Lê Thanh Nghị

,
Loading...