Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1081642

Danh sách cửa hàng tạp hóa Ninh Bình

Tìm thấy 24,334 kết quả (0.0099 giây)


Hoàng Thị Là

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Rồng, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Là

Điện thoại: N/ATrịnh Duy Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 05, Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hải Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 07, Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Linh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 191, Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 67, Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quang Luyện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 64, Đinh Tiền Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Luyện

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 26, Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga

Điện thoại: N/APhạm Thị Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 11/23, Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh

Điện thoại: N/A


Đinh Văn Thành

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 60, Dương Vân Nga, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành

Điện thoại: N/A


An Viết Thùy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 88, Dương Vân Nga, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: An Viết Thùy

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Oanh

Mã đăng ký: 09-F8-002506

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mai sơn, yên mô, ninh bình, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Oanh

Điện thoại: N/A


Cửa Hàng Hồng Anh

Mã đăng ký: 09 -8A -000.101

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 836 (Thửa số 44, tờ bản đồ 28), đường THĐ, Phúc Tân, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Cửa Hàng Hồng Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT Yên Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mơ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mơ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mận

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Kiều Hải Thanh

Mã đăng ký: 321

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Thiên Tôn, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Kiều Hải Thanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hào

Mã đăng ký: 317

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tràng an, trường yên, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24,334 - Trang số 1/1,217

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Thạch An - Bình Mỹ Xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện thôn Quan lộc- Tiên động Xã Tiên Động

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thị Trấn Phù Mỹ Thị trấn Phù Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 20/3 CMT8 824893

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ Xuân Mỹ Huyện Cẩm Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Chơ Bình Giã xã Bình Giã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân M2/03+04 Chợ Phạm Văn Hai Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên Quốc lộ II - Phú Minh Xã Phú Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy Thôn Tân Hùng Xã Hùng Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Thôn thân thiện phường trung sơn Thị xã Sầm Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai ông Trịnh Xã Tân Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư ấp tân Bình Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Xã Đại đồng Xã Đại Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Tổ 13 Phường Ngọc Xuân 855822

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ T. Kiên Minh Xã Kiên Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 83/8 KP2 Thị trấn Thị trấn Hòa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuyên Nhân Hưng- Hải Ninh Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tàm Dị sử Huyện Mỹ Hào

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Xóm Đông Hồng xã Đông Hiếu Xã Đông Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Bình Long Phường An Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 7/126A kp4 Tân Hiệp Phường Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Km2 Nguyễn Lương Bằng - P. Thanh Bình Phường Bình Hàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lành 99 Ngư ông Đức Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp Khu B chợ Hôm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Thanh Trạch Xã Thanh Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang An Cư Đông 1 TT Lăng Cô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Xuân nộn Xã Xuân Nộn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 118A/4 Lý Thường Kiệt Phường 5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương Khu Công Nghiệp Việt Hương-Thuận Giao Phường Thuận Giao 0908009234

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 79/1C ấp 2 X.Xuân Thới Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Xã Hoa Lư Huyện Đông Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Hững Mỹ I Cát Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thửa đất 1695 1696 0932703757

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm ấp 1 Xã Xuân Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điềm 28 Bùi Văn Hòa KP4 phường Long Bình Phường Long Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Xóm Xã Diên Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Tổ dân phố 6 Thị trấn Đức Phổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Sạp 581 Chợ Mỹ Tho Phường Bà Triệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 40 Phạm Hồng Thái Phường Bà Triệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng Khối 8 - Nam Hồng Phường Nam Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Số 637/2 đường 30/4 0933577671

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang 262/26/56 Lũy Bán Bích P. Hòa Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 571 Ngô Quyền Phường An Hải Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sen Thôn Thuận Điền Xã Hàm Liêm Xã Hàm Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (49C-00028) 1/5 Ngô Quyền Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi âp 3 Xã Sông Xoài 0903964111

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương Xóm An Lộc Xã Hải Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Hùng Vương ấp 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh) Chợ Trường Xuân ấp 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiết D4.22+D4.24 chợ Hữu Nghị Xã Tân Thành

,
Loading...