Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 499998

Danh sách cửa hàng tạp hóa Ninh Bình

Tìm thấy 24,334 kết quả (0.0066 giây)


Hoàng Thị Là

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Rồng, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Là

Điện thoại: N/ATrịnh Duy Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 05, Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hải Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 07, Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Linh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 191, Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 67, Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quang Luyện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 64, Đinh Tiền Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Luyện

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 26, Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga

Điện thoại: N/APhạm Thị Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 11/23, Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh

Điện thoại: N/A


Đinh Văn Thành

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 60, Dương Vân Nga, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành

Điện thoại: N/A


An Viết Thùy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 88, Dương Vân Nga, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: An Viết Thùy

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Oanh

Mã đăng ký: 09-F8-002506

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mai sơn, yên mô, ninh bình, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Oanh

Điện thoại: N/A


Cửa Hàng Hồng Anh

Mã đăng ký: 09 -8A -000.101

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 836 (Thửa số 44, tờ bản đồ 28), đường THĐ, Phúc Tân, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Cửa Hàng Hồng Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT Yên Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mơ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mơ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mận

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TT, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Kiều Hải Thanh

Mã đăng ký: 321

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Thiên Tôn, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Kiều Hải Thanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hào

Mã đăng ký: 317

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tràng an, trường yên, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/24,334 - Trang số 1/1,217

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gấm Kp3 - Dương Đông Thị trấn Dương Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh ấp Cẫm tân Xã Xuân Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Coi 33 Thiên Hộ Dương Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khôi Thuỷ phú Hương Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Thôn 3 Xã Đa Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai SN 05 Tổ dân phố 13 Phường Mường Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ 112 Đoàn Văn Bơ Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ 143 Nguyễn Thị Nhỏ P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hóa Diêm hà Huyện Gio Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Đông Đình Xã Đại Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tốt Nhơn Phú - Hoà Nghĩa Xã Hòa Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn Khu 1A TT CBè

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Chợ TP Phường Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vi 123 Lương Nhữ Học P11 Phường 11 0927232722

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Cách 7 Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiểu Thôn Cầu đông Xã Hùng sơn Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Thôn ỷ la Dương nội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào 18A/6 Nguyễn Thị Minh Khai P.Đakao Quận 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 73A/19A Bình Đáng - Bình Hòa Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng tổ 7 Phường Chiềng Lề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Tân Bình Khu 2B Sạp 256B Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 104 Hùng Vương Phường Hội Thương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 461 Lê Đại Hành P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 1334 Nguyễn Xiển KP Thái Bình 2 Phường Long Bình 37325819

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tdt ấp Bình Hòa Bình Thạnh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Tổ 28 Phường Bình Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toán Xã Hoa Thám Xã Hoàng Hoa Thám

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn C27/4 Trần Não Phường Bình Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Gò Găng Tân Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Số 46 Đường Trần Nguyên Hãn Phường Trần Nguyên Hãn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Chợ Hòa Bình Sạp 70D P.05 Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Răng ấp An Hòa Xã Khánh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Tam Hiệp Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu TT.Gia Ray Thị trấn Gia Ray

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh 152 Phường Tân Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đẹp ấp 2 Xã Bình Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Số 39N Đ.Lê Hồng Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xóm 7 Xã Phú Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan ấp Thuận Hòa 1 Xã Hòa Khánh Nam 0723768084

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy ấp Suối Quýt Xã Cam Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mừng 41 Lê văn Tám-KP6-Liên Nghĩa Thị trấn Liên Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương SN 259 tổ 33 01239235599

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phấn Xuân Dương Xã Xuân Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Thôn Nà Nghiều Xã Đại Đồng 0904056286

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp Đại Thôn Xã Phước Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đậm íâp Cần Thạnh xã Cần Đăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lanh Chiềng Lao Xã Chiềng Lao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 52 Thiên Lôi Phường Đằng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh ấp Bến Tranh Xã Thanh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Phù Linh Xã Phù Linh

,
Loading...