Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 579643

Danh sách cửa hàng tạp hóa Ninh Thuận

Tìm thấy 7,349 kết quả (0.0032 giây)


Đỗ Thị Kim Thiết

Mã đăng ký: 43A8 009494/HKD

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 10, Phường Đông Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Thiết

Điện thoại: N/ALê Thị Hải Yến

Mã đăng ký: 43A8 006730/HKD

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 46 đường Dương Quảng Hàm, Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hải Yến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thu Hương

Mã đăng ký: 43A8 009490/HKD

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 15/17 đường Nguyễn Thượng Hiền, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Trần Văn Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thùy Trang

Mã đăng ký: 43F8000376

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Suối Đá, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Võ Thị Liệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 33 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Tất Thịnh

Mã đăng ký: 43B8000000181

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 360 Lê Duẩn, Kp3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Trần Tất Thịnh

Điện thoại: N/ALê Đồng

Mã đăng ký: 43B8000000192

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 74 Lê Duẩn, Kp4, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Lê Đồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Xuân Hòa

Mã đăng ký: 43E8000246

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Oanh

Mã đăng ký: 43E8001008

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Từ Tâm 2, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Viết Phương

Mã đăng ký: 43E8001009

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Từ Tâm 2, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Phương

Điện thoại: N/A


Đổng Thị Ngọc Diễm

Mã đăng ký: 43E8001010

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chất Thường, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Đổng Thị Ngọc Diễm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Tấn Vũ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Vũ

Điện thoại: N/A


Đặng Ngọc Thùy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thùy

Điện thoại: N/A


Lê Hồng Sơn

Mã đăng ký: 43E8001002

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phước Lợi, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Sơn

Điện thoại: N/A


Lê Hồng Nam

Mã đăng ký: 43E8001000

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Long Bình 2, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Nam

Điện thoại: N/A


Phạm Huỳnh Nữ Diệu

Mã đăng ký: 43E8001005

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Từ Tâm 1, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Nữ Diệu

Điện thoại: N/A


Đạo Thị Mỹ Ca

Mã đăng ký: 43E8001004

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thành Tín, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Đạo Thị Mỹ Ca

Điện thoại: N/A


Nguyễn Lâm Thúy Vy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 14, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Thúy Vy

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Khánh

Mã đăng ký: 43D8002230

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khánh Nhơn 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/7,349 - Trang số 1/368

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn Chợ Sa Nam Thị trấn Nam Đàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 161+163 NLồng 3 TTTM Ninh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 50/1 Lý Thường Kiệt KP3 Thị Trấn Hốc Môn Thị trấn Hóc Môn 8914352

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 21 - Chùa chuông - Hiến Nam Phường Hiến Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang An Thường 2 - ân Thạnh Xã An Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thăng Xóm Nà Ho Xã Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành chợ Cẩm đông Phường Cẩm Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm 301 Phan Bội Châu Phường Nguyễn Nghiêm 827497

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông Xã Thái Phúc Xã Thái Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Xã An Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến TT kiến giang Thị trấn Kiến Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng G20- Tổ 3- KP. 7 Phường Long Bình 061930174

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lài Yên lộc Huyện Can Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sưa HạNH PHúC Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Chợ Nguyễn Đình Chiểu - nhà lồng phụ Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Tổ 5-KV9 Phường Trần Quang Diệu 841815

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 83 Củ Chi Phường Vĩnh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huỳnh Thị trấn ĐăkGlei Thị trấn Đắk Glei

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Khu 3 Thị trấn Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Thanh Trạch Xã Thanh Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhất Tổ 20 ấp Đồng Nai xã Hóa An Xã Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 57 A Đặng Tiến Đông Phường Trung Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiểu TT Giồng Riềng Thị trấn Giồng Riềng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 118 Trần Hưng Đạo phường Chánh Lộ 055824958

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 391/138 Trần Hưng Đạo P.CK

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Quan Quang Xã Hòa Kiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Từ P.Đoàn Kết Phường Đoàn Kết 02313876202

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công) 89 tổ 7 KP Tân Hòa 0918514999

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Thủy Ba Xã Cam An Bắc 0976797094

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thôn 3 Xã Xuân Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp Song Lộc Xã Song Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình ấp Long An Xã Long Trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Số 358 Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Lê Quang Định kp 1 077851933

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân 63 Phan Xích Long P.02 0913715978

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ) Chợ Quang Vinh I ấp Long Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Xã Thái Ninh Xã Thái Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sửu Tổ DP Thuận Hải - P. Cam Thuận Phường Cam Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung ấp Hội Thạnh Xã Trung An Xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xinh Thôn 3 Thị xã Sầm Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Số 402 Hà Huy Tập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công Thôn Phước Sơn Đức Hạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) 93 Nguyễn Thị Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Phú Mỹ Phường Mỹ Đình 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Thị Trấn Thị trấn Yên Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cầu ấp 4 Xã Long Hậu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thùy TTLâm Thị trấn Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giàu 31H/1 ấp Nhất Hòa Xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kha An Lĩnh Xã Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm 165 Hoàng Diệu Phường Nam Dương 0935225025

,
Loading...