Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 747280

Danh sách cửa hàng tạp hóa Phú Thọ

Tìm thấy 21,067 kết quả (0.0137 giây)


Lê Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 1B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tiến

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Tuyết Nhung

Mã đăng ký: 18A 015481

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 88, Tổ 28C, Khu 21, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Ngọc Mai

Mã đăng ký: 18C800340/2016

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Mai

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Mã đăng ký: 18A 015482

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 52, Tổ 10B, Khu 6, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Mạnh Thắng

Mã đăng ký: 18J8001140

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vi Thị Thúy Hằng

Mã đăng ký: 18L8003236

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thúy Hằng

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Văn Được

Mã đăng ký: 18A 015474

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 122, Khu 14, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được

Điện thoại: N/A


Trần Văn Đô

Mã đăng ký: 18F800317

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Hữu Đô, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đô

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ca Đình, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Thanh Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Vũ Yển, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Phòng Khám Răng Hà Nội

Mã đăng ký: 18L8003225

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 185 Phố vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phòng Khám Răng Hà Nội

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Khoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Khu đường nam, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hồng Thư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thư

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thắm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại: N/A


Lương Hữu Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lương Hữu Thảo

Điện thoại: N/A


Vũ Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 6, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thùy Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dung

Điện thoại: N/A


Cao Duy Tản

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Cao Duy Tản

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xã tử đà, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Tà Năng Thị trấn Ba Tơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cẩm Phố Sàn Xã Phượng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Thôn Hải Ninh Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Diên Sơn Xã Diên Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ ấp 19 Xã Phong Thạnh Xã Phong Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bổng Gia Vượng Huyện Gia Viễn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trị Chợ Bình Ba Xã Bình Ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hỷ 19 Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Kao 8231433

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải chợ Vụ Bản Thị trấn Vụ Bản

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang QL 13 Lộc thái Xã Lộc Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phòng ấp Lình Huỳnh - xã Lình Huỳnh Xã Lình Huỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Khối phố 8 Phường Nam Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Hải Phương Xã Hải Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo Khu Phố xã Hựu Thành 070889787

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Thị trấn Chũ Thị trấn Chũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám 10/17 Bình Phước A - Bình Chuẩn Phường Bình Chuẩn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám khóm 6 TTCL

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Phụng Du 1 Hoài Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toản 199 Nguyễn Bá Tòng Phường 11 9714426

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 99 Chu Văn An P.02 Phường 2 8540449

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xê 48/9 Tổ 4 KP6 P.Trường Thọ Phường Trường Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Ngô Quyền Phường Ngô Quyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 123 Hai Bà Trưng Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luận ấp 6 Huyện Phú Quốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Xã Tân Sơn Xã Tân Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Tân Thạnh Phường Xuân Đài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ KP 1 Phường Hàm Tiến Phường Hàm Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú Xã Võ Miếu Xã Võ Miếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương 730 ấp Ngũ Phúc Hố Nai 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Ngõ 10 phố 8/3 Phường Quỳnh Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 2A2-4-11 Grand View Phú Mỹ Hưng Phường Tân Phong 01219740055

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuất Số 105 Đường Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 7C Tôn Thất Tùng Phường Phạm Ngũ Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu Xã Công Liêm Xã Công Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Thôn 7 Đắk Wil Xã Đắk Wil

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 97/25A Ngô Quyền Phường An Cư

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu xã lạc vân Xã Lạc Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Tổ 14 ( đường Lê Thánh Tôn ) Phường Nghĩa Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Số 14 Thánh Thiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kha 352 âu Cơ Phường 10 0966500888

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền Nam Hồng Xã Nam Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng Nam Tiến Xã Nam Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bông Chợ Cẩm Lệ Phường Khuê Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân 36K1 Thị trấn Liễu Đề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Phường Nghĩa Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Khu10 Thị trấn Chi Nê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà kỳ đồng Xã Kỳ Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Đại tân Phường Hoàng Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn Số 8 Huỳnh Châu Sổ KP1 Thị trấn Bến Lức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bằng 546-548 Trường Chinh Phường 13 0902306204

,
Loading...