Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 593764

Danh sách cửa hàng tạp hóa Phú Thọ

Tìm thấy 21,067 kết quả (0.0127 giây)


Lê Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 1B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tiến

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Tuyết Nhung

Mã đăng ký: 18A 015481

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 88, Tổ 28C, Khu 21, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Ngọc Mai

Mã đăng ký: 18C800340/2016

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Mai

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Mã đăng ký: 18A 015482

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 52, Tổ 10B, Khu 6, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Mạnh Thắng

Mã đăng ký: 18J8001140

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vi Thị Thúy Hằng

Mã đăng ký: 18L8003236

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thúy Hằng

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Văn Được

Mã đăng ký: 18A 015474

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 122, Khu 14, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được

Điện thoại: N/A


Trần Văn Đô

Mã đăng ký: 18F800317

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Hữu Đô, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đô

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ca Đình, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Thanh Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Vũ Yển, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Phòng Khám Răng Hà Nội

Mã đăng ký: 18L8003225

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 185 Phố vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phòng Khám Răng Hà Nội

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Khoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Khu đường nam, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hồng Thư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thư

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thắm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại: N/A


Lương Hữu Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lương Hữu Thảo

Điện thoại: N/A


Vũ Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 6, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thùy Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dung

Điện thoại: N/A


Cao Duy Tản

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Cao Duy Tản

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã tử đà, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 175 Ông ích Khiêm Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu) 15 KP Nhị Đồng 2 Phường Dĩ An 06503742455

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoành Chợ trung tâm Thị trấn Phố Lu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ trung tâm Thành phố Lào Cai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Chợ bần Thị trấn Bần Yên Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Tam Anh Xã Tam Anh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Chợ Phường 1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Khối 10 Thị trấn Thanh Chương Thị trấn Thanh Chương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Độc Lập Phường Cẩm Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điểu Thôn 2 Hải Dương Thị xã Hương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Sạp 560 tầng 2 BT - Chợ Rồng Phường Bà Triệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Xã An sơn - Thuỷ nguyên Xã An Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà TT chùa hang Thị trấn Chùa Hang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp ấp Mỹ An Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Thôn Mới Xã Nghĩa Hồ Huyện Lục Ngạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Chợ Tân Thành Sạp 54A P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đồng Xã Thạch Khê Huyện Thạch Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Số 1 ngõ 2/43/5 0914890886

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào 238-240 Đinh Tiên Hoàng Phường Đa Kao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 399 Thống Nhất Phường 11 0975545010

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 238- Tầng 2- Chợ Vườn Hoa Phường Lam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 17/3B ấp 1 Xã Phú Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phi Lề 26 Ngô Hữu Hạnh Phường An Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 232/5/9 Bình Lợi Phường 13 0913663849

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh 6/278 Thụy Khuê Phường Thụy Khuê 0906678886

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiêu Chợ Ba Đình P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhương Xã Tân kỳ Xã Tân Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 475-477 Hoàng Văn Thụ P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu 42E/15a Bình Đáng-Bình Hòa Phường Bình Hòa 784680

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuấn Phố Thái học 1 Phường Sao Đỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền C30 Xòm Chiếu Phường 14 9412301

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Xã Nghi công Bắc Xã Nghi Công Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông 494 Hoàng Diệu Phường Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tô Tiền Tiến Xã Tiên Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệt 150 Gò Dầu P.Tân Quý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 641- Bà Triệu- Trường thi Phường Trường Thi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Búc ấp Hiệp Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 384 Đường Lê Lợi - Hoàng văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Núi Xã Hanh cù Xã Hanh Cù

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Thôn Rừng Thông Xã Tô Hiệu 0256505919

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rồi 16/152A Trần Khắc Chân KP5 TT.Hóc Môn Thị trấn Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (21H-00205) HTX vận tải Quyết Tiến Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xoan TTTM Thị trấn Đắk Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Lô 202 Hai Bà Trưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 16/3 Hoàng Việt Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Quầy 31 Trung Taa6m Thương Mại Chợ Thủ Đức Phường Trường Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Chợ Thạnh Xuân Phường Thạnh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Sạp 234C Khu 3D Chợ Tân Bình 0936324514

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Lô 116 Đình số 2 Chợ Cồn Phường Hải Châu 2 0918337104

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Nguyễn Cao Phường Ngô Quyền

,
Loading...