Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 536017

Danh sách cửa hàng tạp hóa Phú Thọ

Tìm thấy 21,067 kết quả (0.0060 giây)


Lê Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 1B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tiến

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Tuyết Nhung

Mã đăng ký: 18A 015481

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 88, Tổ 28C, Khu 21, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Ngọc Mai

Mã đăng ký: 18C800340/2016

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Mai

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Mã đăng ký: 18A 015482

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 52, Tổ 10B, Khu 6, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Mạnh Thắng

Mã đăng ký: 18J8001140

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vi Thị Thúy Hằng

Mã đăng ký: 18L8003236

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thúy Hằng

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Văn Được

Mã đăng ký: 18A 015474

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 122, Khu 14, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được

Điện thoại: N/A


Trần Văn Đô

Mã đăng ký: 18F800317

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Hữu Đô, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đô

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ca Đình, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Thanh Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Vũ Yển, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Phòng Khám Răng Hà Nội

Mã đăng ký: 18L8003225

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 185 Phố vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phòng Khám Răng Hà Nội

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Khoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Khu đường nam, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hồng Thư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thư

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thắm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại: N/A


Lương Hữu Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lương Hữu Thảo

Điện thoại: N/A


Vũ Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 6, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thùy Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dung

Điện thoại: N/A


Cao Duy Tản

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Cao Duy Tản

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: xã tử đà, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Cẩm Văn Xã Cẩm Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương ô2/131 Rạch Sơn TT-GD 854581

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lẽn ấp 1 Tân Thạnh Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Mỹ Xuân Xã Mỹ Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc Chợ Nguyễn Đình Chiểu P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phông xã Bình Đông Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoanh An Chỉ Hành Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến 325/12 Lê Văn Quới KP1 7501725

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Nghĩa Châu Xã Nghĩa Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Phú Thịnh Xã Phú Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Xã Trường Lâm Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến C15/36 ấp 3 X.Bình Trị Đông Phường Bình Trị Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Mỹ chánh Xã Mỹ Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Văn Quán Xã Văn Quán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Phước Tân Xã Phước Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa ấp Bình Hoà TT Cái Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 20A Bà Triệu Phường 3 826031

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh 19 đường 12 Tổ 6 KP1 Phường Cát Lái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Cổ Lễ Thị trấn Cổ Lễ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Chợ Trung Tâm Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toán Khu 2 xã Quân Khê Xã Quân Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Số43- đường Lê Huân Phường Hồng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 195 - Nguyên Văn Cừ - Võ cường Phường Võ Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Hồ Đắc Di Phường Nam Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ Sông Xoài 3 Xã Láng Lớn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi Tổ 8 Khu 4 Phường Yết Kiêu Phường Yết Kiêu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhuần Xóm 8 Xã Nam Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Xóm 1 Xã Dân Quyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Xã Yên Mỹ Xã Yên Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Thôn 10 xã bắc Trạch- Bố Trạch Xã Bắc Trạch 052224180

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên ấp Lộc Sơn Xã Lộc Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lanh Thôn Hồng Phong Thị trấn Mậu A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Nà Giàng - Phù Ngọc - Hà Quảng - Cao Bằng Xã Phù Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang ấp 3 Xã Hiệp Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuê Số 14 ngõ 14 - Đường Tôn Đức Thắng Phường Khai Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Kỳ Lạc Xã Kỳ Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mười Sơn Phước Phường Vĩnh Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quan 117/3A Đường 16 KP3 Phường Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân 68A/12 Phạm Thế Hiển P.01 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Khu 3 Đường Hoàng Phi Yến Thị trấn Côn Đảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Thanh Đông Xã Thanh Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoá 601/2 CMT8 P.15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Đồng Sơn Xã Đông Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên 225D/2 Kp 1B Phường An Phú 0903739633

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 926 Nguyễn Trãi P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Hoa Lư Khóm 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Mường Phú Xã Thông Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Xóm 2 Xã Diễn Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 102/3C âu Dương Lân P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp ô Rung Xã Phước Hưng

,
Loading...