Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 943674

Danh sách cửa hàng tạp hóa Phú Yên

Tìm thấy 15,729 kết quả (0.0054 giây)


Phạm Tấn Lương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thành Hội, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Lương

Điện thoại: N/AVõ Văn Tân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ Văn Tân

Điện thoại: N/A


Phạm Tấn Hát

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thành Hội, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Hát

Điện thoại: N/A


Phạm Tấn Thích

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thành Hội, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Thích

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Sương (78B00550)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 18 Trần Quý Cáp, Phường 3, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Sương (78B00550)

Điện thoại: N/A


Đặng Gia Nguy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đông Bình, Xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Đặng Gia Nguy

Điện thoại: N/A


Lê Anh Tính (78C - 02730)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lệ Uyên, Xã Xuân Phương, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Lê Anh Tính (78C - 02730)

Điện thoại: N/ALê Thị Thư (78C - 04617)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Khoan Hậu, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thư (78C - 04617)

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Hạn (78C - 03100)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạn (78C - 03100)

Điện thoại: N/A


Phan Nguyễn Quốc Thiêng (Tâm Hưng)

Mã đăng ký: 36A.8.010923

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 27/11 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phan Nguyễn Quốc Thiêng (Tâm Hưng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Năm (78C - 04959)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Năm (78C - 04959)

Điện thoại: N/A


Võ Văn Thịnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 49 Duy Tân, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ Văn Thịnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Cẩm Vân (Lee Vân)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 71 Duy Tân, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Vân (Lee Vân)

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Minh Đệ (78K-00557)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 54 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đệ (78K-00557)

Điện thoại: N/A


Phan Minh Tâm

Mã đăng ký: 36C 8003366

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 179 - Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tâm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên (78C - 04518)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Dân Phước, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên (78C - 04518)

Điện thoại: N/A


Võ Thị Kim Thoa (78C - 05332)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Dân Phước, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Thoa (78C - 05332)

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Cư (78C - 05449)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cư (78C - 05449)

Điện thoại: N/A


Phạm Hòa Vinh (78C - 03741)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Bình Thạnh, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Hòa Vinh (78C - 03741)

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thùy Trang

Mã đăng ký: 36I8003136

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Thôn 4 Xã Đức Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái Kiểu Huyện Việt Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngộ tổ 49 K5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh 235 chợ Mỹ tho Phường Bà Triệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Xã Phước Tín

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 2 Huỳnh Thúc Kháng P4 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương Xã Quyết Tiến Xã Quyết Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mừng Chợ Tây lộc Phường Tây Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc ấp Chánh Xã Tiến Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải Thanh tân Xã Thanh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông Khu I- Thị Trấn Thị trấn Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Xã Hải Ninh Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thể Khu 4 Huyện Yên Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cuộc Đá Bạc A Khánh Bình Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ts) ấp Thanh Bình 4 xã Bình Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Yên Hợp Xã Yên Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập ấp Phú Thạnh Xã Phú Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh Phú Riềng Huyện Phú Riềng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Trực Tuấn Xã Trực Tuấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chơn Tân Phú Huyện Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 117 Nguyễn Du P.07 Phường 7 0903680942

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh ấp 3 Tân Lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hữu Phường Tân Phong Phường Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Nguyễn Văn Trỗi Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cử Thôn 9 Xã Qúi Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Thống Kênh Xã Thống Kênh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Lạc hóa 2 Lạc tánh Thị trấn Lạc Tánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính 190 KP1 P.Bình Hưng Hòa B Phường Bình Hưng Hòa B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật 2A Đoàn Văn Cư Kp9 Tam Hiệp Phường Tam Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xóm 4 xã Mỹ Hưng Xã Mỹ Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Số 1 Đ.Hoàng Nghĩa Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 291 Lưu Hữu Phước P.15 Phường 15 38766831

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Do Vĩnh Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức ấp Phú Hòa 1 xã Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan TT/Mỹ Thọ Xã Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Tổ 01 Phường Nghĩa Chánh 0553715925

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Quảng Đông Huyện Quảng Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bang 36 Lê Thành Phương Phường 2 3829616

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc khu 1 Thị trấn Chợ Gạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hướng TT Thổ Tang Thị trấn Thổ Tang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệu Hoà Hảo Xã Ngũ Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Phường Sông Hiến Phường Sông Hiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoá Xóm 10 Xã Bắc Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 118 Trần Hưng Đạo Phường Đoàn Kết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khang ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiệp 34B Phố Hùng Vương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 90/25A KP Bình Đường 4 Phường An Bình 0903170455

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiềm Phố 3 thị trấn Lang Chánh Thị trấn Lang Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thường HợP Châu Xã Minh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa 83/2 Đường Phú Châu KP1 Phường Tam Bình

,
Loading...