Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 92150

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Bình

Tìm thấy 18,317 kết quả (0.0055 giây)


Đổ Thị Phín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Văn Thủy, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đổ Thị Phín

Điện thoại: N/AVõ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảng cá Nhật Lệ, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân

Điện thoại: N/A


Phan Sinh Thành

Mã đăng ký: 29D8000586

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Thị Kim Thu

Mã đăng ký: 29A8003659

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cầu ngắn - Phú Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Thu

Điện thoại: N/A


Tống Văn Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Trạch, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Văn Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đức Trạch, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan

Điện thoại: N/A


Tống Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký: 29A8005877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hải Trạch, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hoàng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cự Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 29A8006301

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung Bính- Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Đinh Tùng Huân

Mã đăng ký: 29C8001205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Tùng Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Khuyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trương Thị Yệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Yệu

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Lý, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên Tràng 1 Thị trấn Hưng Hà Huyện Hưng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Xóm 5 Xã Đông Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tĩnh Cao xá Thị trấn Trần Cao 0321854181

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp P4 Thị trấn - Cành nàng Thị trấn Cành Nàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Nam sơn Phường Nam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xóm 8 Thị trấn Sông Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường âp 4 Xã Phước Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thị trấn Yên Ninh Thị trấn Yên Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Sân C Chợ Đông ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tới Xã Quảng Tâm Xã Quảng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang ấp Thạnh Hiệp Xã An Thạnh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội Xuân Khê Xã Xuân Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương 32 Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tổ 14 Phường Pú Trạng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quán 89 - Phú Chánh - Phú Hưng Xã Phú Hưng 075816416

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Tổ 12 Phường Thụy Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thị Trấn Sịa Thị trấn Sịa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương Chợ Vỹ Dạ Phường Vỹ Dạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu ấp Sở Tại xã Bàn Tân Định.

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 135/9B Tân Hoà Đông P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Số 2 Ngõ 54 Phố An Dương Quận Tây Hồ 7168098

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Long Điền 1 Phường Long Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé Suối Cát Xã Cam Hiệp Nam 3995375

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Miến 8/2D Tây nam Gia kiệm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Nghĩa Bắc Cam Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 128/13 Thiên Phước Phường 9 0908181885

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh ấp 3 xã Phương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly Thạnh Mỹ Tây Xã Thạnh Mỹ Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái 53/66 LCD- Khu 2- Hiệp an Phường Hiệp An 0976773343

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quạt Thôn 2 Xã Easar

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 48A Lý Thường Kiệt Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Quảng Trường Xã Quảng Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung xã Vạn Linh Xã Vạn Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Tổ DP4 Thị trấn Đăk Đoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyện 128/1 KP2 P.Tân Thới Nhất 0822155691

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (49X-7559) 126 Vạn Hạnh Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Vĩnh Minh Xã Vĩnh Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thặt Nà Niền Xã Đức Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Tổ 18 Phường Thịnh Đán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đính 70/31 HVL- Khu 5- Phú mỹ Phường Phú Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành B138 đường R4 làng chuyên gia The Oasis 06503764486

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mọn D396D ấp Bình Hòa Phường Bình Nhâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh 277 Trần Hưng Đạo Đong Thịnh 4 0914112872

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh ấp Minh Phong Xã Bình An 0913896904

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện ấp Thống Nhất Xã Phú Thọ 01667195789

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hỗ 710/15 Tô Vĩnh Diện KP Tân Hòa 0913913284

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Chợ huyện Thị trấn Rừng Thông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Hiếu - P. Hòa Hiếu Phưòng Hòa Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm 234A/9 ấp 1 Xã An Phú Tây 01212120202

,
Loading...