Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 905038

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Bình

Tìm thấy 18,317 kết quả (0.0054 giây)


Đổ Thị Phín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Văn Thủy, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đổ Thị Phín

Điện thoại: N/AVõ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảng cá Nhật Lệ, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân

Điện thoại: N/A


Phan Sinh Thành

Mã đăng ký: 29D8000586

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Thị Kim Thu

Mã đăng ký: 29A8003659

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cầu ngắn - Phú Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Thu

Điện thoại: N/A


Tống Văn Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Trạch, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Văn Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đức Trạch, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan

Điện thoại: N/A


Tống Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký: 29A8005877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hải Trạch, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hoàng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cự Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 29A8006301

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung Bính- Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Đinh Tùng Huân

Mã đăng ký: 29C8001205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Tùng Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Khuyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trương Thị Yệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Yệu

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Lý, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Xung Khu chợ - Dũng Phong Xã Dũng Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bân Thôn Năng Tây xã Nghĩa Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Lê hồng phong Thành phố Hưng Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Quầy 1 chợ xã Hoà Tân Xã Hòa Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Khu Cộng hoà Thị trấn Thị trấn Thanh Nê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Chợ Thủ Đức B P.Trường Thọ Phường Trường Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Thành Lợi TânThành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt ấp Bình Mỹ B xã Bình Thạnh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến 156 Đà Nẵng - Lạc Viên Phường Lạc Viên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Chợ Phủ Diễn Xã Diễn Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Xã Thiên Hương Xã Thiên Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang chợ đầm Phường Vạn Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư khóm 1 Thị trấn Cái Đôi Vàm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Xã Quang Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan Chợ Ga Xã Đại Bản

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Mỹ Hà Huyện Lạng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Cồn cù - Dân thành Xã Đông Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thôn 5 Xã Hợp Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên Xã Ia Sao Huyện Ia Grai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Tân Phước P.09 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 23 Hàng Da phường Cửa Đông 8287134

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sa KV 2 Tứ hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung D9/19 KP4 Thị Trấn Tân Túc Thị trấn Tân Túc 0908264600

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 26 Lê Hồng Phong Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh TK 7 TT Mộc Châu Huyện Mộc Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Chiềng Đi Vân Hồ Xã Vân Hồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý TT Lập Thạch Thị trấn Lập Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải Thôn 10-Việt Lập Xã Việt Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rí ấp Lý Quàn1 Xã Phù Đổng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Thôn Phủ Xã Thái Học 01682809452

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú) Khu phố 3 phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyên Hà Tân Xã Hà Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phòng Chợ Thị trấn Hàng Trạm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm ấp Tây Bình B Vĩnh Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh TT Đồng Mỏ Thị trấn Đồng Mỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Abel 011 Lô A C/c Hùng Vương P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 42 Ngô Thời Nhiệm P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lễ Tổ 13 P. Minh Khai 0913386899

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Niêm ấp Hai Thủ Xã Long Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Cao Thịnh Xã Cao Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Chợ rồng Phường Vân Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc ấp Bình Tiền 1 xã Đức Hòa Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển 143 KP4 ĐS11 P.BHH 0913606657

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Thôn Ngã Tư Xã Tô Hiệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn An Hoà Nam Nghĩa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 66 - Tổ 3 - ấp Cáp Rang Xã Suối Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 14 ấp 1 Xã Vĩnh Lộc B 01677000265

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bạc ấp 3 Hòa Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Khu Vực Thị trấn Khe Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỹ Văn An Phường Văn An

,
Loading...