Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 307387

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Bình

Tìm thấy 18,317 kết quả (0.0077 giây)


Đổ Thị Phín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Văn Thủy, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đổ Thị Phín

Điện thoại: N/AVõ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảng cá Nhật Lệ, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân

Điện thoại: N/A


Phan Sinh Thành

Mã đăng ký: 29D8000586

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Thị Kim Thu

Mã đăng ký: 29A8003659

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cầu ngắn - Phú Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Thu

Điện thoại: N/A


Tống Văn Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Trạch, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Văn Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đức Trạch, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan

Điện thoại: N/A


Tống Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký: 29A8005877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hải Trạch, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hoàng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cự Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 29A8006301

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Bính- Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Đinh Tùng Huân

Mã đăng ký: 29C8001205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Tùng Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Khuyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trương Thị Yệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Yệu

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Lý, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Thôn 1 Bình Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bừng Tổ 9 Phường Tân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Bất ri - Quang Trung Xã Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Chợ nam dân Thị trấn Phát Diệm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hết X.Thạnh An Xã Thanh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh Chợ Xóm Chiếu Sạp 61A Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo ấp Trà ốt Xã Thông Hòa 074886153

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa ấp 2 Xuân Quế Huyện Cẩm Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 431/4 Phan Xích Long P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Do ấp Phú Hữu Thị trấn Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thìn 1024 Kha Vạn Cân P.Trường Thọ Phường Trường Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Khối Đông Lâm Phường Hưng Dũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Nghĩa trụ Xã Nghĩa Trụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 327 Kim Mã Phường Giảng Võ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Suốt Bù Nho Huyện Phú Riềng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diện ấp 6A xã An Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chơ Đầu Mối Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Ga Vinh Phường Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dẻo ấp Thị Thị trấn Mỹ Luông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 53 Lê Hồng Phong-Phường Trần Phú Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Trường) Đức Thượng Xã Đức Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Xã Yển khê Xã Yển Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Thửa 49 Tổ 7 Tây Huề 2 Mỹ Hoà 076921556

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cừ Quý Sơn Xã Quý Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Số 62 - Phan Đình Phùng Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Xã Sơn Tây Xã Sơn Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuyết Phố 1 - Nam Thanh Phường Nam Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 268 Tân Hưng - Tân Hòa Xã Tân Hòa 0703824884

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang ô số 22 lô B2 khu đô thị côt 5 - 8 tổ 14 khu 4 Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An ấp An Thạnh xã An Minh Bắc Huyện U Minh Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính ấp Phước Hòa Xã Phước Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Quảng Trung Xã Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy 15/12 (8/7C) Bùi Văn Ba KP 2 P.Tân Thuận Đông Phường Tân Thuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý 127 Mai Văn Khải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi ấp Vàm Lớn xã Thuận Nghĩa Hòa Xã Thuận Nghĩa Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt ấp Trường Thuận Xã Trường Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huề Xã - Hoàng xá Xã Hoàng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Hải Triều Xã Hải Triều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành SN 034 Phố Kim Đồng Phường Hợp Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Quảng Phúc Phường Quảng Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Nam Thượng Xã Phú Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cần 30 Kp 4 Trần Xuân Soạn P.Tân Thuận Đông Phường Tân Thuận Đông 0903195430

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Sạp 238 Khu C

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 62B Nguyễn Chí Thanh Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chợ Lương Bắc-TT Lương sơn Thị trấn Lương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Quảng Kim Xã Quang Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 53/3S1/2 ấp Thanh Hóa Xã Hố Nai 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tạo ấp Tân Điền B TAK

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Viêm Trung Xã Điện Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lài Chợ An Sương Kp4

,
Loading...