Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 602341

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Bình

Tìm thấy 18,317 kết quả (0.0050 giây)


Đổ Thị Phín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Văn Thủy, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đổ Thị Phín

Điện thoại: N/AVõ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cảng cá Nhật Lệ, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân

Điện thoại: N/A


Phan Sinh Thành

Mã đăng ký: 29D8000586

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Thị Kim Thu

Mã đăng ký: 29A8003659

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cầu ngắn - Phú Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Thu

Điện thoại: N/A


Tống Văn Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Trạch, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Văn Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đức Trạch, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan

Điện thoại: N/A


Tống Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký: 29A8005877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hải Trạch, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hoàng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Cự Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 29A8006301

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung Bính- Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Đinh Tùng Huân

Mã đăng ký: 29C8001205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trung Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Tùng Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Khuyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trương Thị Yệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Yệu

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Lý, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Khóm 5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Tổ 8 Phường Tô Hiệu Thành phố Sơn La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Sxgn) Thôn Trà Sơn Xã Tây An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Xóm 2 Huyện Nga Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Thôn Đàn Hạ Xã Tam Đàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Xóm 8 - Xã Cao nhân Xã Cao Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên 16 Trần Hưng Đạo Huyện Hòai Nhơn 861355

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường 03 NLồng 1 TTTM Ninh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Quang Trung 2 Xã Thiệu Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 112-phố A1 Phường Mường Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm TTrấn Tế tiêu Thị trấn Đại Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 7/13C KP. Thống Nhất - TT. Dĩ An Phường Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhuôn ấp 3 Xã An Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Xóm 2 Hiệp Vinh 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 236 Trương Định Phường Tương Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng tứ hiệp Xã Tứ Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Thị trấn Phong Điền Thị trấn Phong Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Thửa 133 Tờ bản đồ 01 - Mỹ Thạnh An Xã Mỹ Thạnh An 075828126

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo ấp 4 xã Tân Khai Xã Tân Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bách 306b Huyện Cao Lộc 852105

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Tổ 49 khu 5 Phường Cao Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Chợ Nam Lý Phường Nam Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Nam Thành Xã Nam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Thôn Bãi chạo xã Tú sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Thôn Phú Thuận Xã Hòa Mỹ Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thực Thôn Linh Hạ Huyện Tiên Lữ 0977377898

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An 653 Đường 2/4 Vĩnh Thọ Phường Vĩnh Thọ 01288688669

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọ Đội 2 Xã Hùng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 55 Phố Cuối Thị trấn Gia Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai Chợ phường 1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Tổ 23 Phường Phan Đình Phùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Bắc Sơn Thị trấn Núi Sập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Phò Thiện - Diên Phước Xã Diên Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuệ Số 36 Đào Sư Tích Phường Hoàng Văn Thụ 0976630954

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái 173/9 Khuông Việt P Phú Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long 128 Trường Chinh - P. Quang Trung (132) Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Chợ TT Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Xã Sơn Tân Xã Sơn Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chơn P. Trà Lồng Thị xã Long Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Thị trấn Xuân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Phú Lâm 5 Phú Sơn Xã Phú Sơn 37310283

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ ấp 7 Xã Tân Phước 0733570100

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Tổ 15 Phường Tân Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Thôn: Bản Tấng Xã Phúc Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượm 469 Hoàng Diệu Phường Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan chợ đề thám Phường Đề Thám

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Mường Pồn Xã Mường Pồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng(49X-4498) 126 Vạn Hạnh Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà 2 C9/23 KDC Thuận Giao - KP Bình Thuận 2 Phường Thuận Giao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 25/1A QL22 ấp Trung Chánh 2 X.Trung Chánh Xã Trung Chánh

,
Loading...