Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 267007

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Nam

Tìm thấy 26,808 kết quả (0.0071 giây)


Đặng Ngọc Tô

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trung phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Tô

Điện thoại: N/ALê Thị Mỹ Chinh

Mã đăng ký: 33Q8001483

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 09/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Chiên Đàn, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Chinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Đặng Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Toản, Xã Thăng Phước, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thiện

Mã đăng ký: 33A8009467

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Kiều Diễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ ái Nghĩa, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kiều Diễm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Sương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ ái Nghĩa, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Sương

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phong

Mã đăng ký: 33F80000 1157 H

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phong

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Lai

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Bình, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lai

Điện thoại: N/A


Trần Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 12/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chấn Sơn, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Lê Thị Kim Lan

Mã đăng ký: 33J8001306

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhứt Tây, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Lan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Bích Thủy

Mã đăng ký: 33A8009462

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô M3 Hùng Vương, khối phố 8, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Thị Xuân Mỹ

Mã đăng ký: 33A8009463

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1, khối phố 6, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Xuân Mỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Thị Tiến

Mã đăng ký: 33E8005709

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phong Nhị, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Phước Thành

Mã đăng ký: 33E8005711

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phong Thử 1, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Phước Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Nguyên

Mã đăng ký: 33E8001246

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Quýt 6, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hà Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Ngọc Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quế Lưu, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng

Điện thoại: N/A


Mai Thị Thúy Hoa

Mã đăng ký: 33E8005715

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Câu Hà, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Mai Thị Thúy Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Ngọc Quốc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô số 7, đường N24, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Quốc

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Quý

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 14 Bùi Thị Xuân, kp 6, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Quý

Điện thoại: N/A


Lương Quốc Triệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ An Sơn, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lương Quốc Triệu

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ 102D Hưng Phú P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Chợ Mỹ Lâm - ấp Tân Điền Xã Mỹ Lâm 890010

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Tân lập Ngọc thiện Xã Ngọc Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hành Tân phương Thị trấn Vân Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh Chợ Long Hoa Thị trấn Hòa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đỏ Nam sơn -Trung giang Huyện Gio Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Xã Hà Thượng Huyện Đại Từ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 10/52 Đất Thánh Phường 6 0938699396

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Xã Thuận Mỹ Xã Thuần Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Son Phố Bãi Nai 1 Xã Mông Hóa 02183842164

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Đình đông Chợ Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh tổ 13 Phường Thủy Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Phong Bắc Quận Cẩm Lệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Bàu Sen P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Mỹ Thọ Mỹ Quý Phường Mỹ Quý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú 66/4 Lê Đại Hành P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điểm Thôn Trung Chính Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiết 55/1A Nam Lân X.Bà Điểm Xã Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bột Chợ Quang Trung Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính ấp Tân Thạnh xã Tân Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Mỹ An Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạo Xóm 8 -Nga trung Xã Nga Trung 037628484

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Mai Động Phường Mai Động

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cưỡng Đường Trần Hưng Đạo khóm 5 phường A TXCĐ Phường Châu Phú A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân Hiệp Lợi Thị xã Ngã Bảy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 46 Bờ Sông KP2 P.Tân Tạo A Phường Tân Tạo A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai K152/22 Trưng Nữ Vương Phường Bình Hiên 3832396

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến 30 Cầu Gỗ phường Hàng Bạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Chợ Lớn Quy Nhơn Phường Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Vinh Giang Xã Vĩnh Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Thôn Phú Lương Xã Hòa Tân Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiên Tổ 1 Phường Tô Hiệu Thành phố Sơn La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh G.EV-08351 Số 235 Nguyễn Văn Cừ P.NCT

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoại 607 ấp Tân Thuận Tân Phú Trung 0676280117

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hinh TT Liễu Đề Thị trấn Liễu Đề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Số 45 đường V.I. Lê Nin

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Thôn Phong Nhị Xã Điện An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải 42B Phan Bội Châu Phường Cửa Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 954 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Phú Phường Tân Phú 38733946

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 04/2A- Trần Quốc Tuấn- P4 Phường 4 3827272

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư 92 Nguyễn Hữu Cảnh P.22

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo 162/2 B - BS Yersin-Phú cường Phường Phú Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát 393 Nguyễn Huệ 0673862414

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tơ Trà Lộc Xã Hải Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương ấp Chợ Xã Tân Hưng 0742477293

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Hương An Phường Hương An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà My A23/22B ấp 1 Xã Bình Hưng 0937904024

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Lê Lợi Xã Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 1/3 Tổ 11 Kp1 0838918886

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quy 60/71 KP6 Trương Phước Phan

,
Loading...