Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 936748

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Trị

Tìm thấy 19,806 kết quả (0.0086 giây)


Nguyễn Thị Chanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 258 Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chanh

Điện thoại: N/ANguyễn Viết Lợi

Mã đăng ký: 30C002407

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đội 2 Tiên An, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Lợi

Điện thoại: N/A


Bùi Viết Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị xã Quảng Trị, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Bùi Viết Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quang

Mã đăng ký: 30G8002177

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 6, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 30D8002282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Trần Văn Bảy

Mã đăng ký: 30D8000358

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tính

Mã đăng ký: 30D8001350

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính

Điện thoại: N/ATrần Vĩnh Tùng

Mã đăng ký: 30D8002070

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Tùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đạt

Mã đăng ký: 30D8002276

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Tình

Mã đăng ký: 30D8001191

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tình

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký: 30D8001905

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 04/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diệp

Mã đăng ký: 30D8002271

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diệp

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Toàn

Mã đăng ký: 30D8001967

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 07/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Toàn

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thêm

Mã đăng ký: 30D8002164

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17/02/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xuân Tiến, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thêm

Điện thoại: N/A


Phan Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chợ Phường 3, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hường

Điện thoại: N/A


Quảng Cáo Hùng Dũng

Mã đăng ký: 30C003166

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 27/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 132 Lê DUẫN, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Quảng Cáo Hùng Dũng

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Hảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lê Thánh Tông, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ánh Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hữu Chức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phường 2, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chức

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Lan

Mã đăng ký: 30H 8003573

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 55 Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Đính Phố Lê Thánh Tông Thị trấn Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Thị xã La Gi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thứ Thanh Trung -Hà Thanh Xã Hà Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tý lương bình Thị trấn Lương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Đại hà Xã Đại Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 446 _ ấp Trà cổ _ Xã Bình minh Huyện Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 02 Lê Văn Hưu Phường Hiến Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí 47/47 Ao Đôi KP6 P.BTĐ A Phường Bình Trị Đông A 8774514

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan KP Minh An Thị trấn Minh Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trạng ấp8 Xã An Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giàu ấp 6 - TT Ngã Năm Thị trấn Ngã Năm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tân Hoà CTA

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trắng 119B/68/43 Nguyễn Thị Tần P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuông Đường Nguyễn Văn Trỗi Phường Hai Bà Trưng Phường Hai Bà Trưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Trúc Mai Xã La Hiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 298/5- Ngô Gia Tự Tấn Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang TT Hoa Sơn Thị trấn Hoa Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Khóm I Thị xã Duyên Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 104 đường 30/4 P.Quyết Thắng Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Phước Hoà B - TT. Cù Lao Dung Thị trấn Cù Lao Dung 079860011

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Kp3 Tân Hiệp Phường Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lên 360 Ngô Gia Tự Phường Tấn Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cẩu 40 Lý Tự Trọng - Hải Thủy Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền 85B Nguyễn Trãi P.02 Phường 2 9233801

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 362 Đường số 7A KP1 P.Bình Trị Đông B Phường Bình Trị Đông B 09074456702600846

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Số 2710-R5 khu đô thị Royal City 72A Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gái Tổ 1 Khu Phố III

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 16B1 Tô Hiến Thành - Tân Lập Phường Tân Lập 0905515051

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 61 Hàng Than Phường Nguyễn Trung Trực

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 19F Lê Trực P.07

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hữu Số 74 Đường Trục chính TT Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 118 Phúc Tân Phường Phúc Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé Long Hưng A Huyện Lấp Vò

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Lâm thượng Xã Đức Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Long Điền Xã Long Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chương Lô 43 Triệu Nữ Vương Phường Hải Châu 2 3582304

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan 22-24 Nguyễn Văn Thủ Phường Đa Kao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 3085 Phạm Thế Hiển P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng ấp Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Lương Nghĩa Huyện Long Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận 112/38 Nguyễn Thị Minh Khai Phường An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Mai Lãnh Hữu Xã Long Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Cổng 01 Tổ 51

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 140 khóm Phú Mỹ thị trấn Cái Tàu Hạ 841213

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bôi 629 Nguyễn Văn Quá khu phố 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sĩ Nghĩa Thắng Xã Nghĩa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi Bình Tây Phường Ninh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Vĩnh Bình A Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 216/C2 Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng H41 Đường số 9 P.17 Phường 17

,
Loading...