Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1230210

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Trị

Tìm thấy 19,806 kết quả (0.0062 giây)


Nguyễn Thị Chanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 258 Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chanh

Điện thoại: N/ANguyễn Viết Lợi

Mã đăng ký: 30C002407

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 2 Tiên An, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Lợi

Điện thoại: N/A


Bùi Viết Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị xã Quảng Trị, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Bùi Viết Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quang

Mã đăng ký: 30G8002177

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 6, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 30D8002282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Trần Văn Bảy

Mã đăng ký: 30D8000358

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tính

Mã đăng ký: 30D8001350

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính

Điện thoại: N/ATrần Vĩnh Tùng

Mã đăng ký: 30D8002070

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Tùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đạt

Mã đăng ký: 30D8002276

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Tình

Mã đăng ký: 30D8001191

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tình

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký: 30D8001905

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 04/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diệp

Mã đăng ký: 30D8002271

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diệp

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Toàn

Mã đăng ký: 30D8001967

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 07/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Toàn

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thêm

Mã đăng ký: 30D8002164

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17/02/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xuân Tiến, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thêm

Điện thoại: N/A


Phan Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Phường 3, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hường

Điện thoại: N/A


Quảng Cáo Hùng Dũng

Mã đăng ký: 30C003166

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 27/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 132 Lê DUẫN, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Quảng Cáo Hùng Dũng

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Hảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lê Thánh Tông, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ánh Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hữu Chức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phường 2, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chức

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Lan

Mã đăng ký: 30H 8003573

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 55 Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Thị Trấn Hòn Đất Thị trấn Hòn Đất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Trương Văn Ký - Lái Thiêu Phường Lái Thiêu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định Chợ Lô 6 X.An Nhơn Tây Xã An Nhơn Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương ấp10- TTrấn Thị trấn Thạnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cửu 372 Trưng Nữ Vương Phường Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp TT. Gia Ray Thị trấn Gia Ray

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Đội 8 Quảng Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long 124 Hùng Vương Huyện Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba Thôn Phú Lộc Xã Hàm Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Hà Vân Huyện Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Chợ Kỳ Anh Thị xã Kỳ Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 48 Nhân Hòa Phường Nhân Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định Tổ 33 Cầu Sến Yên Thanh Phường Yên Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh 179 Nguyễn Duy Trinh khu phố 1 8976377

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng ấp 4 xã Phước Đông Huyện Cần Đước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 12 Quang Trung P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông Xóm 2 xã Tăng Thành Xã Tăng Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm thôn 8 Xã Ea Ngai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bứng Số 84 Khối 3 T.T Cao Lộc Thị trấn Cao Lộc 025861143

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 45/2/26 Nguyễn Viết Xuân Phường Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm xã Lạc Long Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liệu Phú Đa Thị trấn Phú Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp Nhân Hòa Tây Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vĩnh Hiếu An - Nhơn Khánh - An Nhơn Xã Nhơn Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 491 Tây Lạc Bùi Chu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An 97 Đường Phan Đình Phùng Phường Phan Đình Phùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Xã Phúc Lai Xã Phúc Lai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 877 Hưng Phú P.10 Phường 10 0934569902

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Thôn 9 Đức Tài Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Khối 6 - TT Krông Kmar Thị trấn Krông Kmar 0986696277

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 40 Lê Văn Chí KP2 P.linh Trung Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Âu Bản Bá Xã Phú Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Cá Mỹ Tho Phường 1 0907747786

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Lô 102 gác II chợ Cồn Phường Hải Châu 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà A12 -A13 Nguyễn ảnh Thủ Kp3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 81 C Nguyễn Công Trứ - P8 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Thôn Hoà Vân xã Tam Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Không Khu 2 lộc thắng Thị trấn Lộc Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Bình Mỹ Xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 40 Khóm 1 Khu 6 Thị trấn Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 189/9 Cống Quỳnh P.NCT

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Nam Mỹ Xã Nam Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) Đường CMT8 - KP 4B Thị trấn Dầu Tiếng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Thôn Gò Bông Xã Minh Quán

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển 2/4 khu phố 4B Thị trấn Dầu Tiếng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng 60/1 Nguyễn Huỳnh Đức Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 419 Trần Khát Chân Phường Thanh Nhàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 73 Minh Khai Phường Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Triết ấp Phú Quới Xã Phú An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 1190 Đường ĐT741 thôn Tân Long 0937886510

,
Loading...