Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 603821

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sóc Trăng

Tìm thấy 13,527 kết quả (0.0043 giây)


Phạm Thị Mỹ Huyền

Mã đăng ký: 59E8004815

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tâm Phước, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Huyền

Điện thoại: N/ATrịnh Văn Dũng

Mã đăng ký: 59E8004817

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 158 Tỉnh Lộ 8 - ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Đặng Tài Ngân

Mã đăng ký: 59I8002497

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp mỹ thành, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đặng Tài Ngân

Điện thoại: N/A


Lê Việt Thùy

Mã đăng ký: 59F8003242

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lê Việt Thùy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Xuân Tuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: số 220, quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuấn

Điện thoại: N/A


Châu Thị Lang

Mã đăng ký: 59A8012505

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Châu Thị Lang

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 61, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thanh Trúc

Mã đăng ký: 59E8002132

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/05/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp khu 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Điện thoại: N/A


Đỗ Kim Thoại

Mã đăng ký: 59C8005303

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Thoại

Điện thoại: N/A


Trương Văn Phương

Mã đăng ký: 59K8001849

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Văn Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Thái Thị Bích Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Thị Bích Thủy

Điện thoại: N/A


Phương Hồng Nhung

Mã đăng ký: 59K8001793

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 444/Khu 3, ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phương Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Hớn Thành

Mã đăng ký: 59A8012443

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 228A2 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Hớn Thành

Điện thoại: N/A


Lý Mỹ Dung

Mã đăng ký: 59B8004374

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Dung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Ẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ẩn

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Mã đăng ký: 59H8000886

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 467 ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Quốc Trung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 86, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Văn Quốc Trung

Điện thoại: N/A


Đồng Xuân Diệu

Mã đăng ký: 59A8011040

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 94A Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Diệu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Trần Thiên Hương

Mã đăng ký: 59A8010977

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kiốt số 22 Khu B, chợ TTTM, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thiên Hương

Điện thoại: N/A


Thái Vương Thanh Thùy

Mã đăng ký: 59A8012437

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 14 Mai Thanh Thế, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Vương Thanh Thùy

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung ấp 3 xã Phương Trà Xã Phương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Km 12 - Tổ 11 - Thị trấn Yên bình Thị trấn Yên Bình 029885721

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 73 Ngô Gia Tự Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên ấp10- TTrấn Thị trấn Thạnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Ka Kông Huyện Hòai Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 6 Hoàng Văn Thái Phường Khương Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Tứ Minh Phường Tứ Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo 13/12D tổ 2 Lê Văn Thọ P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 814 ấp Ngụ Phúc Hố Nai 3 Huyện Trảng Bom

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Xã Thuỵ Phong Xã Thụy Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên Hải Điền 3 - Long Hải Thị trấn Long Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Hoà Long 4 - TT An châu Thị trấn An Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý thôn 8 Xã Đỉnh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Tổ 19 phường Tân Chính Phường Tân Chính 751324

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sâm quầy1138 tầng 1 chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Tân Phước Xã Tân Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Khu phố III - Thị Trấn Thị trấn Châu Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Nam Sơn Phường Nam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyên Ngọc Đại Phường Đại Mỗ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi Chợ Hòa Vinh Thị trấn Hòa Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Thôn 7 Xã Sóc Đăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái Xóm Đồng Tiến Xã La Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Xã Lương Qưới Xã Lương Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Gio Hoà Xã Gio Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chen ấp Phước khánh Xã Phước Mỹ Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Ninh Trung Ninh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chúc Lai Cách Thị trấn Lai Cách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vang Thị trấn Lâm Thị trấn Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính) 37/15 ấp Tây B xã Đông Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu Tiểu khu 1 Thị trấn Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng ấp Long Sơn Xã Thông Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toản Thôn Ngãi Thắng Xã Tú Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Chợ rau Phường Bồ Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Triều Tây Giang Xã Tây Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 136 Phố Nghĩa Sơn 1 Phường Tào Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa Xã Ngọc Thành Xã Ngọc Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Xuân Phương Xã Xuân Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoanh Mỹ Tây Xã Đại Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 03 Đường 16/4 Phường Kinh Dinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Hòa Lâm Xã Ngọc Phụng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiệp Khu 13 Huyện Cẩm Khê 02103889222

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 157 Kinh Dương Vương P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Xã Nghi Xuân Xã Nghi Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Số 1A đường 30/4 P. Xuân khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Chợ Phước Hội Phường Phước Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Tây Trạch Xã Tây Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hóa Xuân Mỹ Xã Ninh Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nuy Thôn Đình Xã Đông Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưởng Thôn Tự Khoát Xã Ngũ Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhanh 32/3 Trần Phong Sắc Phường 4

,
Loading...