Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 579646

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sóc Trăng

Tìm thấy 13,527 kết quả (0.0053 giây)


Phạm Thị Mỹ Huyền

Mã đăng ký: 59E8004815

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tâm Phước, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Huyền

Điện thoại: N/ATrịnh Văn Dũng

Mã đăng ký: 59E8004817

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 158 Tỉnh Lộ 8 - ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Đặng Tài Ngân

Mã đăng ký: 59I8002497

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp mỹ thành, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đặng Tài Ngân

Điện thoại: N/A


Lê Việt Thùy

Mã đăng ký: 59F8003242

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lê Việt Thùy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Xuân Tuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 220, quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuấn

Điện thoại: N/A


Châu Thị Lang

Mã đăng ký: 59A8012505

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Châu Thị Lang

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 61, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thanh Trúc

Mã đăng ký: 59E8002132

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/05/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp khu 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Điện thoại: N/A


Đỗ Kim Thoại

Mã đăng ký: 59C8005303

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Thoại

Điện thoại: N/A


Trương Văn Phương

Mã đăng ký: 59K8001849

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Văn Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Thái Thị Bích Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Thị Bích Thủy

Điện thoại: N/A


Phương Hồng Nhung

Mã đăng ký: 59K8001793

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 444/Khu 3, ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phương Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Hớn Thành

Mã đăng ký: 59A8012443

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 228A2 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Hớn Thành

Điện thoại: N/A


Lý Mỹ Dung

Mã đăng ký: 59B8004374

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Dung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Ẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ẩn

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Mã đăng ký: 59H8000886

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 467 ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Quốc Trung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 86, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Văn Quốc Trung

Điện thoại: N/A


Đồng Xuân Diệu

Mã đăng ký: 59A8011040

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 94A Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Diệu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Trần Thiên Hương

Mã đăng ký: 59A8010977

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kiốt số 22 Khu B, chợ TTTM, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thiên Hương

Điện thoại: N/A


Thái Vương Thanh Thùy

Mã đăng ký: 59A8012437

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 14 Mai Thanh Thế, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Vương Thanh Thùy

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Bê 166 Tỉnh Lộ 5 P.06 Phường 6 8568466

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm 224 Tổ 5 ấp 6 P.Trường Thọ Phường Trường Thọ 8963561

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Xã Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bốn Ninh Phong Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng 293 Nguyễn Công Trứ P.NTB Phường Nguyễn Thái Bình 8213578

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu Tổ 12 Thị trấn Lộc Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh Đông Phước Xã Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Phú Thịnh - Thuận Thành Xã Thuận Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thục Thổ tang Thị trấn Thổ Tang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 2B Phạm Ngũ Lão Phường Phạm Ngũ Lão 840252

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 112A Nguyễn Công Trứ - P.2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy Thôn Tân An Huyện Thăng Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Bến Đò Lương Văn Can P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiếp ấp Khánh Hòa Xã Khánh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn ấp Chợ - Nhơn Phú Xã Nhơn Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 23 Tăng Bạt Hổ Phường Yên Đỗ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Hoàng Hoa Thám- Mạo khê Thị trấn Mạo Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Màn ấp Đông Thành - xã Tân Đông Xã Tân Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 22 Lê Hồng Phong Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 2/15 ấp 2 Xã Tân Quý Tây 0907219861

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khạo Chợ Phạm Văn Cội Xã Phạm Văn Cội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 509 Hoàng Diệu Phường Hòa Thuận Đông 0905224295

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 207B Bến Bình Đông P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 42 Nguyễn Đình Tứ Phường Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phẳng Văn tố Xã Văn Tố

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Xóm Hạ Xã Phú Lai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 282/8 Nguyễn Trọng Tuyển-P10 Phường 10 0918766761

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sào Bình Mỹ Xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yên Xã Xuân An Xã Xuân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Số 44 tổ 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Chợ chiều Thị trấn Hồ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Tổ 53 Thị trấn Thị trấn Đông Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thôn 4-Quảng Tâm Huyện Tuy Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 2A1 đường 30/4 Phường Xuân Khanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đực ấp Kinh Ngang Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Nghĩa Cam Phường Cam Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Khu Phố Gò Thuyền - Thị Trấn Tân Hưng Thị trấn Tân Hưng 0723861008

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ A-Xã Đà Loan Xã Đà Loan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm Tổ 22 ấp Hòa Long 4 0762243515

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phường ấp 3 Xã Phước Bình 0974141016

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Diễn Thành Xã Diễn Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nữ Thôn tân hy Xã Bình Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Phường 8 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 20 Trần Nhân Tôn P.02 38303413

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Tầng 2A toà A2 Chung cư Thăng Long Garden 250 Minh Khai Phường Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh TDP Thắng Lợi Thị xã Kỳ Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm) 194/56A CMT8 Phường Bùi Hữu Nghĩa 07103761682

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Thôn 12 Xã Pơng Đrang 0985829826

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Thôn 3 Phúc Bồi Xã Thọ Lập

,
Loading...