Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 686102

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sóc Trăng

Tìm thấy 13,527 kết quả (0.0072 giây)


Phạm Thị Mỹ Huyền

Mã đăng ký: 59E8004815

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tâm Phước, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Huyền

Điện thoại: N/ATrịnh Văn Dũng

Mã đăng ký: 59E8004817

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 158 Tỉnh Lộ 8 - ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Đặng Tài Ngân

Mã đăng ký: 59I8002497

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp mỹ thành, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đặng Tài Ngân

Điện thoại: N/A


Lê Việt Thùy

Mã đăng ký: 59F8003242

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lê Việt Thùy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Xuân Tuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 220, quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuấn

Điện thoại: N/A


Châu Thị Lang

Mã đăng ký: 59A8012505

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Châu Thị Lang

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 61, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thanh Trúc

Mã đăng ký: 59E8002132

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/05/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp khu 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Điện thoại: N/A


Đỗ Kim Thoại

Mã đăng ký: 59C8005303

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Thoại

Điện thoại: N/A


Trương Văn Phương

Mã đăng ký: 59K8001849

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Văn Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Thái Thị Bích Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Thị Bích Thủy

Điện thoại: N/A


Phương Hồng Nhung

Mã đăng ký: 59K8001793

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 444/Khu 3, ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phương Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Hớn Thành

Mã đăng ký: 59A8012443

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 228A2 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Hớn Thành

Điện thoại: N/A


Lý Mỹ Dung

Mã đăng ký: 59B8004374

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Dung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Ẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ẩn

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Mã đăng ký: 59H8000886

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 467 ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Quốc Trung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 86, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Văn Quốc Trung

Điện thoại: N/A


Đồng Xuân Diệu

Mã đăng ký: 59A8011040

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 94A Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Diệu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Trần Thiên Hương

Mã đăng ký: 59A8010977

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kiốt số 22 Khu B, chợ TTTM, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thiên Hương

Điện thoại: N/A


Thái Vương Thanh Thùy

Mã đăng ký: 59A8012437

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 14 Mai Thanh Thế, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Vương Thanh Thùy

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Tổ dân phố 2 Thị trấn Đức Phổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nội) Khu Tràng Lộ Tổ 09 Phường Trà Cổ 033780354

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Nhà E - Đông Ba Phường Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Chợ Đông ba Phường Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bồng 100 Điện Biên Phủ Phường Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Xóm 2 Thị trấn Đô Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Chọ Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Liêm Hải Xã Liêm Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Hải tân Huyện Hải Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Khóm 2 - Thị trấn Thị trấn Chợ Lách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Vạn Phước Phường Xuân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Văn bình Xã Văn Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Xã Yên Chính Xã Yên Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đô T.lập 1 _ Cây Gáo Huyện Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Chợ Phúc yên Phường Trưng Trắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Thuỷ tú - Thuỷ đường Xã Thủy Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng H 18 Lê Thánh Tôn TTTM P.VQuang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện Phú Lý Xã Phủ Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Trung Phong Quảng Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mười ấp An Thới xã Tân An Thạnh Huyện Bình Tân 070756281

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Lô 36 B1 Khu Tái định cư Hoà Minh Phường Hòa Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh 479 Nguyễn Tri Phương -Hẻm P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Thị trấn Quy Đạt Huyện Minh Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượng Thôn 5 Quý Lộc Xã Qúi Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Vỉa Hè Nghĩa Tân Phường Nghĩa Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Xã Tân Kim Xã Tân Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Thôn 4 Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lai 30 lô A2 KP3 0935382206

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh ấp Thủ Chánh Xã Thành Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điền TT cái Dầu Thị trấn Cái Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tôn Cộng Hoà Xã Cộng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương P101 A2 Nguyễn Hồng Phường Thành Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Sông Lô 6 Xã An Tường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Đ Hùng Vương 140B Phường Ka Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Thửa đất 739 Tờ BĐ số 5 Phường Phú Hữu 0913735777

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 259 Cầu Giấy Phường Dịch Vọng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chánh 64A ấp An Thái Xã Mỹ An Hưng A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 227 Nguyễn Đình Chính-P11 Phường 11 0909592249

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 6-8 Đường 30/4 phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Như 144 Nguyễn Tất Thành - Tân Lập Phường Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Chợ Ninh Dương Phường Ninh Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khai 134/5A Kp6 Tổ 19 P.Tân Chánh Hiệp Phường Tân Chánh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ An Châu TT An Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiết ấp Phú Hòa B Xã Phú Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vi Thôn phú lộc- xã Bình Trung Xã Bình Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh Dốc Đặng Xã Vân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Yên Thạch Xã Yên Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiệm Thôn 7 Xã Đắk Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa ấp Bưng Cơ Xã Lộc An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Khu TT Địa Chất Thị trấn Như Quỳnh

,
Loading...