Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1043540

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0053 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Phố Cả trọng -Thị trấn Cầu gồ Thị trấn Cầu Gồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Khu phố 3 Thị trấn Cổ Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Khối phố 2 Phường 2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 64 Tôn Thất Thiệp P.BN Phường Bến Nghé 8231870

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến xóm 16 ngọc mạch - xuân phương Phường Xuân Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Thôn Kim Giao Trung Xã Hoài Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Chợ An Hải Đông Phường An Hải Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Phú Phượng - Phú Nhuận Xã Phú Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Xã Trường Lâm Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt ấp 1 TT Ngã 5 079869667

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ựng ấp Mỹ Phước xã Mỹ Hội Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám Xã Nam Tiến Xã Nam Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Nguyên Tiến Xã Thiệu Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cu KP 2 Trảng bom

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Cao Quảng Xã Cao Quảng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thưởng Xã Kiệt sơn Huyện Thanh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến TT Ninh Giang Thị trấn Ninh Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo ấp Phước Ngươn A xã Phước hậu 070210722

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Lê Hồng Xã Lê Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Vượt) F10 F11 - Chợ Phủ xã Thái học

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm 67 Châu Văn Liêm P.An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Chợ BK Phường Bách Khoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yên Khu 3 Phường Hà An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyệt 40/21 Kp1 Tam Hiệp Phường Tam Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương TT Bến Sung Thị trấn Bến Sung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điềm Tổ 7 ấp Đường Hòn thị trấn Hòn Đất 0773706999

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Sạp 22 - A2 - Chợ Nành - Ninh Hiệp Xã Ninh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập 1 Chung Cư A - Vạn Thạnh Phường Vạn Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bạch 50/38 Trần Đại Nghĩa KP6 P.Tân tạo A Phường Tân Tạo A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út 305 ấp Mỹ Thạnh Xã Mỹ Hội Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Phú Kiên Phú Bình Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 412/22 Trần Hưng Đạo Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 46/104 Võ Văn Tần P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Khối Hải Trung - Nghi Hải Phường Nghi Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường 129 L H Phong Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Quán rẽ Xã Mỹ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến 29 Phố Thanh Hưng Thị trấn Đồi Ngô 02403585420

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Hạp Lĩnh Phường Hạp Lĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Xã Mai Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Hải Đình Thành phố Đồng Hới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện Thôn Thịnh Vạn Xã Quang Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Xã Phong Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 46/1 Quang Trung P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đẹp 4A Trần Phong sắc p4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Thôn 4 Xã Đại An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lạp Điềm Thụy Xã Điềm Thụy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Chợ Khai Long Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi ấp Xoài lơ Xã Lưu Nghiệp Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Xóm Cạn. Xã Kỳ Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Cam Đà Xã Cam Thượng

,
Loading...