Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 327643

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0047 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Lề Trần Hưng Đạo khóm 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sửu 30 Lê Lợi Phường Đề Thám

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 8/28 KP6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ký Thạnh Xuân -Hoài Hương Huyện Hòai Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Xã Quang Minh Xã Quang Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 568 Điện Biên Phủ P.11 38339143

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Khu B ST Quận Thanh Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Xã Hoành Mô Xã Hoành Mô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư 13/3 Trường Chinh P.13 Phường 13 8102059

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luân 97 Đường 45 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Khu 2 Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương Trung Dõng 1 Xã Văn Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượt Đông Bình Thị trấn Gia Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc Xóm Hai Xã Vĩnh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 27/132 Tổ 21 Khu Phố 3 Tân Mai Phường Tân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toại ấp An Thái Hội An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Tân Hoà Nhơn Hoà 838994

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy An Đông Plaza Quầy TD 53 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan ấp 10 Xã Trinh Phú 079878662

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương 9/11 Trần Khánh Dư - P.8 Phường 8 063552897

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cơ Tổ dân phố 3- TT Madaguôi Thị trấn Ma Đa Guôi 063874698

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiềm 192A Thới An A-Giai xuân Xã Giai Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cuông Thôn 4 -TT Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tổ 16 Phường Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Lạc Sơn Xã Lạc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Chợ Thị trấn Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý 26 Hai Bà Trưng Phường Vĩnh Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang 498 Trưng Nữ Vương Phường Hòa Thuận Tây 3465329

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Cụm 6 Phú diễn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Tổ 2 thị trấn Hà Lam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhụy Tổ 16 phường Nghĩa Lộ 828178

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công Tổ 18- Khối 5- Sơn Phong Phường Sơn Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi 09 Hùng Vương Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưởng Tổ 5 khu 6 Hồng Hải Phường Hồng Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan Xóm Nà Chướng Phường Hòa Chung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh 223A Thoại Ngọc Hầu P.Phú Thạnh 38609533

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Thôn 1; xã Quảng Tân Huyện Tuy Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thới Phong An Xã Phong An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luật Xã Thạch Châu Xã Thạch Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Liên Hồng 2 Xã Kim Liên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Hoằng Kim Xã Hoàng Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỵ Xã Cao Thượng Xã Cao Thượng 01272447034

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên Lớ Xã Cao Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Ruby 1-3304 92 Nguyễn Hữu Cảnh P.22

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Long Khánh 3 Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 154 Nguyễn Công Trứ Phường Nguyễn Thái Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Cần Giờ Thị trấn Cần Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Vọng tân Xã Đồng Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhẫn 287 ấp 7 X.ĐôngThạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh ấp An Bình Xã Bình An

,
Loading...