Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 767525

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0044 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Ân Vùng biển Việt Nam Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Chợ Long Khánh Phường Xuân Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 280C Khu 3 Thị trấn Đức Hòa 850263

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Số 590B - Khu Phố 7 - Phú khương Phường Phú Khương 075813609

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiết Xã Sơn vy Xã Sơn Vĩ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Đất Đỏ Thị trấn Đất Đỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thụ 68 Ngõ 31 Đường Xuân Diệu Quận Tây Hồ 7181349

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền Dương Xuân Nhơn Hạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thì Trung Kênh Huyện Lương Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng ấp Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Cầu đò Cầu đá - Vĩnh Nguyên Phường Vĩnh Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý 74B Trịnh Phong - Tân Lập Phường Tân Lập 514557

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Hải lệ Huyện Hải Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn 153 Trần Hưng Đạo Mỹ Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bạch B14/18A ấp 2 Xã Qui Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Tiền châu Xã Tiền Châu 02113854698

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xóm Xã Diên Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Ki ốt số 09 Chợ thị trấn Đồng đăng Thị trấn Đồng Đăng 025850101

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 63C Nguyễn Công Trứ - P.8 Phường 8 063831479

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vàng 21/4 Bình Phước B Phường Bình Chuẩn 0913786120

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long 143E Trần Quang Khải P.TĐ Phường Tân Định 8481324

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 66 Lý Tự Trọng P.An Cư

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 110B k3 ấp Hòa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 62A Phạm Ngũ Lão k3 074852657

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhạn 158C Phú Thọ Hoà P.Phú Thọ Hoà Phường Phú Thọ Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường xã Long Khánh B Xã Long Khánh B 0673590728

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Khu A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn 104 ĐS1 KP10 0918444656

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Xã Đasa Xã Đạ Sar

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Tổ 8 Phường Hoa Lư

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuyên 4/75 đường Phù Nghĩa - P. Hạ Long Phường Hạ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Sạp 298 Chợ Phú Thọ Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 11 ngõ 233 Xuân Thuỷ Dịch Vọng Hậu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Tổ 05 khóm Hoà Bình 564171

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Mỹ phú Xã Mỹ Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trình Xuân Hoà Xã Xuân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương Xóm 7 Xã Diễn Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Khu phố 3 Thị trấn Tân Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Số 23 Cầu Tiên Phường Thịnh Liệt 0903444005

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhứt 9/3A KP Tân Thắng Phường Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượm ấp A Xã Thân Cửu Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 86/71/18 Trường Chinh P12 Phường 12 0908644182

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Tổ 9 Phường Trung Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên Đường Mới Thị trấn D-Ran

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châm 10 Đường2/4 Phường Vạn Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Én Tổ 2 Khu 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nương 8 Kiều Công Thiện Phường Vĩnh Thanh Vân 0986159049

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương chợ thủy phù Xã Thụy Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên Thái Phù Xã Mai Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Khối Phương Hồng Phường Quỳnh Phương

,
Loading...