Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1145560

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0072 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến ấp Mỹ Tây TT/ Mỹ Thọ Thị trấn Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hữu ấp long Thạnh xã tân long Xã Tân Long 869405

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Xã Tam Quang Xã Tam Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Vĩnh Hưng - Vỉnh Thành Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa 158 Nguyễn Hữu Tiến Thị trấn Đồng Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 718 Hùng Vương P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Xóm 9 Xã Hưng Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 22/5 _ KP1 _ P. Tân biên Phường Tân Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hào Thị trấn Bằng Lũng Huyện Chợ Đồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Như 91C Sa Nhiên 0673761736

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 1796 TL10 7660720

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhã 934 âu Cơ Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gẩm Kim Sơn ân Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Tổ 16 Khu Cầu Xéo TT Huyện Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Chánh Hội Cát Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Hồng Lĩnh Phường Nam Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâu ấp 4 xã Mỹ cẩm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Vân) Khối 1 - Thị Trấn Thị trấn Yên Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 196/2 Tân Hương P.Tân Quý Phường Tân Quy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương ấp Sơn qui B xã Tân Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm KP3 P Hiệp Bình Phước Phường Hiệp Bình Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Thị Trấn Vôi - Lạng Giang Thị trấn Vôi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 191 Chùa Bộc Phường Trung Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình ấp Long Thới A xã Long Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Lộc Hòa Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thêu Láng Cát Xã Tân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc 259 QL 13 KP5 P.Hiệp Bình Phước Phường Hiệp Bình Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Cẩm Hoàng Xã Cẩm Hoàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thường Sạp 131 - A2 - Chợ Nành - Ninh Hiệp Xã Ninh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Xã Ngọc Khê Xã Ngọc Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nổi íâp long hưng xã long hựu tây Xã Long Hựu Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang 140A ấp 3 Xã Phước Kiển

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 25 Xuân Hồng P12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi 420 Đường Bắc TL Phường Tân Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Xã Vĩnh Thạnh Trung Xã Vĩnh Thạnh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm TT/Mỹ Thọ Thị trấn Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Ngọc Tam Điện An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Khối 2 Thị trấn Tân Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xê Thôn 2 Xã Cẩm Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Tổ dân phố Lam Sơn Phường Ba Ngòi 0583951054

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọn Chợ mọc-TTCao thượng Thị trấn Cao Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc ấp Nhàn Dân A - Tân Phong Xã Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Thôn Bình Hà Xã Thái Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương ô 03C Tầng 2 chợ A Cốc Lếu Phường Cốc Lếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phân ấp Thống xã Hoà hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kế Xuân Dương Xã Xuân Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thôn Nhơn Hòa Xã Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Ea Drông Xã Ea Drông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên 158A/58-59-60 Phan Anh P Tân Thới Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phùng Tổ 15 khu phố 9 0943567022

,
Loading...