Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 555625

Danh sách cửa hàng tạp hóa Thái Nguyên

Tìm thấy 28,759 kết quả (0.0068 giây)


Ngô Xuân Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Toàn

Điện thoại: N/AVũ Ngọc Xiêm

Mã đăng ký: 17F8006228

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hữu nghị, Xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Xiêm

Điện thoại: N/A


Tô Đình Khiêm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Tô Đình Khiêm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố hích, Xã Hòa Bình, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Đỗ Thi Hà

Mã đăng ký: 17A80024723

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Đỗ Thi Hà

Điện thoại: N/A


Bế Xuân Trường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Bế Xuân Trường

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm Gò Pháo, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hằng

Điện thoại: N/APhùng Mạnh Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Phùng Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Thiệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 29, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiệu

Điện thoại: N/A


Hoàng Xuân Chí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Chí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Chinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chinh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Ngát

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngát

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Đạo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đạo

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Như Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Như Quỳnh

Điện thoại: N/A


Trần Quốc Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Làng Hang, Lâu Thượng, Võ Nhai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tú

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Đại Thịnh, Thị trấn Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên

Điện thoại: N/A


Tạ Văn Khánh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP Đại Thịnh, Thị trấn Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Khánh

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Kim Lý

Mã đăng ký: 17F8006262

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kim Lý

Điện thoại: N/A


Ngô Việt Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Việt Hương

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Tiểu khu 1 Huyện Tiên Lữ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa 288/27 Quang Trung - TT Phú Phong Thị trấn Phú Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm ấp An Ninh xã An Tức 874793

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Chợ Đạ Tẻh Thị trấn Đạ Tẻh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiểm Thôn 1 Tân sơn Thành kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến 147/13 Khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lèo Tông lệnh Xã Tông Lạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương chợ tân biên Phường Tân Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mơ Đanh xuyên hoà nam Xã Hòa Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Siêng Thạch An xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhẫn Bùi chu _ Bắc sơn Huyện Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 09 Ngô Gia Tự Mỹ Long Phường Mỹ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Chợ Km 91 TT A Lưới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệp Bình Hòa Bắc Ân Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sanh Chợ Thiếc Sạp 124 P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ts ấp 8 Huyện Ba Tri

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp 2 xã Bình Hòa Nam Xã Bình Hòa Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Âu 135 Hùng Vương Phường An Mỹ 829696

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyên SN 261 Đường hoàng Liên Phường Cốc Lếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sol ấp Kiết Lợi B Xã Lâm Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thưởng KV6 Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên 13A Nguyễn Huỳnh Đức Phường 2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuế KP9 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Đông Phong Phường Đông Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà KP2-TT Mỏ cày Thị trấn Mỏ Cày

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vượng 171 Điện Biên Phủ P.ĐK Phường Đa Kao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Cụm 6 Phú diễn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương Thôn Quan Hạ Xã Trung Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên Việt Kiều Xã Xuân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Thôn Đoàn Thượng xã Bảo Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùn Đội 1 Lừu 1 xã Hát Lừu Xã Hát Lìu 029876376

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An) Tổ 3 ấp Bến Tràm 0988168282

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Yên Chính Xã Yên Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khâm 60 Đường 11 KP5 Phường Linh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lữ 60/4 Lê Văn Tám - Khu phố 6 - Thị Trấn Liên Nghĩa Thị trấn Liên Nghĩa 0633193408

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng XóM 18 Xã Hùng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 42E1 Lý Thường Kiệt Phường Trần Hưng Đạo 0438241948

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương 65 Nguyễn Trãi Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thao Thôn Đìa Xã Nam Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ 71 Khu phố 3 Phường Thạnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Tổ dân phố số 1 Thị trấn Diên Khánh 0936155358

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biển 02-04 Mạc Công Tài Bình San

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Mỹ Phú Xã Mỹ Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Thôn Đức Lập Phú Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan ấp 6 Thới Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương Cao xá Xã Trung Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Hà Đông Xã Ân Hữu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Lê Lợi Xã Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Trần Hưng Đạo Phường Phước Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Thượng Hải Xã Bình Lãng

,
Loading...