Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1107361

Danh sách cửa hàng tạp hóa Thanh Hoá

Tìm thấy 84,557 kết quả (0.0179 giây)


Tống Thị Nhàn

Mã đăng ký: 26A 80009806

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nam Châu xã Hải Châu, Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Tống Thị Nhàn

Điện thoại: N/ALê Đăng Kiên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Đăng Kiên

Điện thoại: N/A


Trịnh Đăng Tám

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Tám

Điện thoại: N/A


Lưu Đình Sinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Sinh

Điện thoại: N/A


Lưu Hữu Luận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lưu Hữu Luận

Điện thoại: N/A


Phạm Đình Hoà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hoà

Điện thoại: N/A


Trịnh Hữu Thọ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Thọ

Điện thoại: N/ATrịnh Vinh Đông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Vinh Đông

Điện thoại: N/A


Trịnh Vinh Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Vinh Hùng

Điện thoại: N/A


Trịnh Đăng Cẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Cẩn

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Đông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 252, KP2, Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Xuân Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Mạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xuân Lam, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Bình

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cao Phong, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bình

Điện thoại: N/A


Lê Văn Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phong Lạc 3, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tài

Điện thoại: N/A


Lê Bá Oánh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Bá Oánh

Điện thoại: N/A


Lê Sỹ Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Sơn

Điện thoại: N/A


Lê Viết Hàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Đại diện pháp luật: Lê Viết Hàn

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 136 Nguyễn Công Phương Phường Nghĩa Lộ 823844

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan chợ Quảng Ngãi Phường Nguyễn Nghiêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân KV chợ Gò Đen ấp 4 Xã Phước Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Chợ TP. Tuy Hoà Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến ấp Lý Lịch 1 Phú Lý 061862027

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Chợ Vườn Chuối Sạp 30C Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rìa 54 Nguyễn Văn Trỗi P.15 Phường 15 8440494

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Xã Giao Thanh Xã Giao Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cẩn Chợ mới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Húa HTX Vận tải thủy bộ Thị trấn Thứ Mười Một

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vốn ấp 05 xã Tân Lộc Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 108 Nguyễn Thị Minh Khai Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng KP4 Huyện Phú Quốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luận Thôn Đông xã Diên Điền 850249

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Lương Quới Xã Lương Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý ấp Thị I Thị trấn Mỹ Luông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiến Chợ thị cầu Phường Thị Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhi 247 Nguyễn Huệ Thị trấn Đăk Đoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Chợ Vườn Đào phường Bãi Cháy Phường Bãi Cháy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Triêm 169 Lê Thánh Tôn Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Tân lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 155 ấp Tân Mỹ Xã Tân Phú Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Tân Lập Cam Phước Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Khóm I thị trấn Vũng Liêm Thị trấn Vũng Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương Thôn Làng ắp Xã Kiến Thiết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xen Chợ xã Trung Tâm Xã Trung Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Thôn Yên Cảnh-Xã Quảng Yên Huyện Quảng Xương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rõ ấp 22 Xã Phong Thạnh A Xã Phong Thạnh A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chơ Thổ Quan Phường Thổ Quan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền 1A Đường số 1 Phường 10 0934198456

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tẻo 36 Liên khu 5-10-11 KP10 P.BTĐ Phường Bình Trị Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Thôn 5 Xã Easar

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghị Xóm 9 Xã Hải Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân 40A tổ 45 Đê la Thành phường Phương Liên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế Yên Lộc Xã Yên Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Tiên Lục Xã Tiên Lục

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Tổ dân phố 6 Thị trấn Ia Kha

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi 475 Lý Thường Kiệt P8 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh Chợ Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy ấp 2 xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp Dinh Bà Xã Tân Hộ Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Khu 3 thị trấn thất khê Huyện Tràng Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Phú An Xã Phú An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi Cống tráng - Tân Việt Xã Tân Việt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đương Lương Nghĩa Xã Lương Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lam sạp 319 Chợ BT Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 49/2A1 ĐS3 P.BHH A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lẫm ấp Mỹ Hòa Mỹ Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chinh Tổ 7 Phường Phố Mới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 321 Điện Biên Phủ Phường Trường An

,
Loading...