Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1134760

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tìm thấy 15,549 kết quả (0.0052 giây)


Trần Ngọc Rin

Mã đăng ký: 49A8.027957

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 101 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Rin

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 49A8.028075

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 466 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Tuyết Hồng

Mã đăng ký: 49A8.027430

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25/12/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Quầy 39, Khu A, Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Hằng

Mã đăng ký: 49A8.027673

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bình

Mã đăng ký: 49G8001642/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Mã đăng ký: 49G8001644/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu 5, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Minh Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Minh Huy

Điện thoại: N/ANguyễn Ngọc Phước

Mã đăng ký: 49E8003536

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước

Điện thoại: N/A


Phạm Hồng Tiến

Mã đăng ký: 49E8006890

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Việt, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tiến

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Đại

Mã đăng ký: 49E8007316

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: đường 46 vạn hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Toan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Sạp D61 Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Toan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nga

Mã đăng ký: 49E8007287

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Mã đăng ký: 04C1005

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 401 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Điện thoại: N/A


Mã Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Mã Văn Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Đường Kiến Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: B01, TTTM Bà Rịa, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Đường Kiến Thông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Na

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Na

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Mã đăng ký: 04C80227617

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Số 44 ấp Ngãi Hội 1 xã Đại Ngãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Vôi Huyện Lạng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyên Kiôt 11- Khu phố 1A - Thị trấn CĐ Thị trấn Cần Đước 881921

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thôn 1- Tân Thượng Xã Tân Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Phụng Sơn Phước Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ 96 Hùng Vương sạp B49 P.09 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giáp 736 _ Ngũ phúc _ Hố nai 3 Xã Hố Nai 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kim 295 Tôn Đức Thắng Phường Hòa Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi Minh Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gấm Xã Quảng Tâm Huyện Quảng Xương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Đức Mỹ Suối Nghệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân 32/1B Mỹ Huề X.Tân Xuân Xã Trung Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) số 147 tổ 4 0902556117

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú 41/2/3 ấp Bình Hòa Xã Đông Hòa Xã Đồng Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi 26/1B Bình Phước A Bình Chuẩn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết ấp 4 An Hữu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Khu 10A - TT NT Trần Phú Thị trấn nông trường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 225/5 Bình Phú P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng D1/13 A ấp 4 X. Vĩnh Lộc B Xã Vĩnh Lộc B 4250374

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trương Chợ Tam Bình P.Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mình 120/2B ấp Tây Lân X.Bà Điểm Xã Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai quầy1059-tầng1- chợĐK Phường Vĩnh Trại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước ấp 3 Xã Phú Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Phố Trần Phú Thị trấn Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hình 46 Nguyễn Thị Định Phường An Phú 21072770903864661

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mãi Thôn Thạnh Hòa 2 xã Tam Đàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tưởng ấp 3 Xã Thạnh phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Chợ Phan Thiết Phường Đức Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Xã Nghi vạn Xã Nghi Vạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Chợ phiên Huyện Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 126 Nguyễn Văn Tạo ấp 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Số 180G ấp An Thạnh B MTA 824118

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc Thuận Chánh Xã Lợi Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiến An Quới Hội An Đông Huyện Lấp Vò

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Thôn 3 Xã Đức Phổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Xã Hải Vân Xã Hải Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huynh Thôn Minh Đoài Xã Đức Minh 0905483840

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 2495 Khu phố 1 Phường Phước Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tưởng Đoan xá Xã Đoàn Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Hiền Hòa Vinh Hiền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Cẩm Duệ Xã Cẩm Duệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng Chợ TP. Tuy Hoà Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn 98E1/18 Kp Bình Đáng Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) An Thủy Xã An Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 912CT4 Khu Đô Thị Đặng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Xã Xuân Thành Xã Xuân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy TT Phú Thứ Thị trấn Phú Thứ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Hành Thịnh Xã Hành Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 02 Nguyễn Oanh P.07 Phường 7 0984277699

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Khu 2 Thị trấn Mỹ Phước

,
Loading...