Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 49407

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tìm thấy 15,549 kết quả (0.0056 giây)


Trần Ngọc Rin

Mã đăng ký: 49A8.027957

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 101 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Rin

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 49A8.028075

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 466 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Tuyết Hồng

Mã đăng ký: 49A8.027430

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25/12/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Quầy 39, Khu A, Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Hằng

Mã đăng ký: 49A8.027673

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bình

Mã đăng ký: 49G8001642/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Mã đăng ký: 49G8001644/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu 5, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Minh Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Minh Huy

Điện thoại: N/ANguyễn Ngọc Phước

Mã đăng ký: 49E8003536

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước

Điện thoại: N/A


Phạm Hồng Tiến

Mã đăng ký: 49E8006890

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Việt, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tiến

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Đại

Mã đăng ký: 49E8007316

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường 46 vạn hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Toan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sạp D61 Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Toan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nga

Mã đăng ký: 49E8007287

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Mã đăng ký: 04C1005

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 401 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Điện thoại: N/A


Mã Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Mã Văn Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Đường Kiến Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: B01, TTTM Bà Rịa, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Đường Kiến Thông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Na

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Na

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Mã đăng ký: 04C80227617

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Thôn Trung Sơn Xã Phổ Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 15A Lê Lợi Phường Minh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoan ấp 2 Xã Phú Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đệ T/X Đại Quang Minh Quầy B7 P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 217/17 Lê Quang Sung P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Ki ốt chợ Bo thị trấn Bo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Chợ Nước Mặn xã Bình Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ Mý - Hưng Châu Xã Hưng Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Đình Đông Chợ Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 253 Trần Phú P.VTVân Phường Vĩnh Thanh Vân 861478

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Lô 105/2 chợ Đống đa Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 10/44A ấp 4 X.Bình Hưng Hoà Phường Bình Hưng Hòa 9633049

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Chợ Đồng hồ - Phú Cường Phường Phú Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Kp 2 - Đức Long Phường Đức Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ứng Khu 16 thị trấn Hùng Sơn 0210772377

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Chợ rọc - hoằng châu Xã Hoàng Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Nam Cát Tiên Xã Nam Cát Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Yên Dương Xã Yên Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Khu B Siêu Thị Phường Chính Gián

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 14N/25A Trần Tấn P.Tân Sơn Nhì Phường Tân Sơn Nhì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy Xã Ea Tóh Xã Ea Tóh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Xóm 2 Bát Tràng Xã Bát Tràng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hóa 44-Bắc Sơn Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Sạp 7+8 Chợ Hưng Long ấp 4 Xã Hưng Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Phú Hồ Xã Phú Hộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Bà Râu Xã Lợi Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Xã Nghi Thu Phường Nghi Thu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Chợ Hồng hà Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Số 631A Phú Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mua Vinh Phú Xã Vĩnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp Lợi An xã Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương 50/3 Trần Xuân Soạn Kp4 Phường Tân Kiểng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Xã Lạc Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỳ thôn 2 Xã Long Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chứ Số nhà 244 tổ 8 Phường Phú Lãm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mộng ấp Khúc Tréo B Xã Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Phường Nam Bình Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Khóm Bình Thạnh I Thị trấn Lấp Vò

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo 01/01/1963Nam Bến Sỏi Xã Thanh Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức ấp 4 Xã Bình Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Học Quang Lâm Huyện Tân Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thị trấn Hưng Hà Thị trấn Hưng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Số 65 Xuân Diệu Phường Quảng An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cư Tổ 2 - Trí Nguyên Phường Vĩnh Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Giồng Đình Xã Tăng Hòa 0733946512

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái đường hoàng liên Thành phố Lào Cai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 15 Phạm Hồng Thái Phường Sông Bờ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Số 27 ngõ 203 Kim Ngưu Phường Thanh Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long 70/7 Quang Trung Phường Lộc Thọ 0932528560

,
Loading...