Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 547814

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tìm thấy 15,549 kết quả (0.0078 giây)


Trần Ngọc Rin

Mã đăng ký: 49A8.027957

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 101 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Rin

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 49A8.028075

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 466 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Tuyết Hồng

Mã đăng ký: 49A8.027430

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25/12/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Quầy 39, Khu A, Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Hằng

Mã đăng ký: 49A8.027673

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bình

Mã đăng ký: 49G8001642/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Mã đăng ký: 49G8001644/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu 5, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Minh Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Minh Huy

Điện thoại: N/ANguyễn Ngọc Phước

Mã đăng ký: 49E8003536

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước

Điện thoại: N/A


Phạm Hồng Tiến

Mã đăng ký: 49E8006890

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Việt, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tiến

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Đại

Mã đăng ký: 49E8007316

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: đường 46 vạn hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Toan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Sạp D61 Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Toan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nga

Mã đăng ký: 49E8007287

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Mã đăng ký: 04C1005

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 401 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Điện thoại: N/A


Mã Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Mã Văn Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Đường Kiến Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: B01, TTTM Bà Rịa, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Đường Kiến Thông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Na

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Na

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Mã đăng ký: 04C80227617

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Dậu Chợ Hà đông Phường Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Tổ 14 Thị trấn Yên Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh 48 Chợ Đồng Phú K/P Xuân Bình Phường Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Ngã ba xã Yên than Xã Yên Than

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Chợ chiều thị trấn hồ xá Thị trấn Hồ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Sạp 184 Chợ Phú Lâm Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Bình dân Nhị mỹ Xã Nhị Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Đồng trạch Xã Đồng Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Xã Hưng khánh Xã Hưng Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Khu Quyết thắng Thị trấn An Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Chợ Bình Tây Sạp 1127 Lầu 1 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm ấp Hòa Hưng Xã Bắc Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Chợ TP Phường Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hỷ 217 Nguyễn Chí Thanh Phường Rạch Sỏi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lãm Khu 7- Phường Lam sơn Phường Lam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 294 Lê Lai - Đông Sơn Phường Đông Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Khu phố Lộc An Thị trấn Trảng Bàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 285 - Phan Chu Trinh Phường Phước Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Tổ 9A Phường Mân Thái Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 220 Lê Hồng Phong 0918244279

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bao Xã Cao thượng Xã Cao Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ chi lăng Phường Chi Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Cổ Lễ Thị trấn Cổ Lễ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 26/278 Đà nẵng Phường Vạn Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sánh KP2 - TT An Thới Thị trấn An Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuyền Xã Phong Hiền Xã Phong Hiền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Yên trung- Xã Yên thọ Xã Yên Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan Quyết Thắng Xã Thành Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi Xóm Đồng Tâm Xã Quỳnh Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Chợ mè Thị xã Phú Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Đô Thành Xã Đô Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ phước An ấp Vĩnh Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mẫn Sạp I11+I12 tầng trệt TTTM-DV An Đông Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 291 Thống Nhất-KP3-Liên Nghĩa Thị trấn Liên Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy A10/23 ấp 1 Xã Tân Kiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ TT T2.360 Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 29 Đường Số 8 KP8 P.BHH B Phường Bình Hưng Hòa B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Cửa Hàng Tổng Hợp Thị trấn Đồng Mỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Đồng phong Huyện Nho Quan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Xã Đào xá Xã Đào Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Xã Ba Xã Ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Kiốt 2 Đường 3/2 - Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Thôn An Lộc Xã Bình Trị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang Thôn tân chàng xã yên hà Xã Yên Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đỏ ấp An Sơn Thanh An Xã Thanh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng khu 3 TTCB

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 275/40M Bạch Đằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Khu 7 Phường Hải Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc_Vl xã Mỹ Hạnh Bắc Xã Mỹ Hạnh Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa ấp Thọ Tiền Xã Phước Long 07813866711

,
Loading...