Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1229536

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm thấy 26,495 kết quả (0.0103 giây)


Lê Thị Như Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Hường

Điện thoại: N/ATrương Viết Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trương Viết Hùng

Điện thoại: N/A


Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KCN Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhãn

Mã đăng ký: 31E 147/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 01/07/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Kế Sung, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhãn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Lam, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điện thoại: N/APhan Văn Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Minh

Điện thoại: N/A


Vương Hưng Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Vương Hưng Tài

Điện thoại: N/A


Lê Thị Đót (Đóa)

Mã đăng ký: 31E88445

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Đót (Đóa)

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Phụng

Mã đăng ký: 31E88433

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phụng

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Cẩm Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Đồng Miệu, Phú An, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Cẩm Vân

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Ngọc Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Thanh Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại: N/A


Đặng Quang Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phương

Điện thoại: N/A


Phan Văn Cườm

Mã đăng ký: 31E 11/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1, Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Cườm

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký: 31A8018116

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 137 Trường Chinh, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Kiêm Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 26 Lê Quang Đạo, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trần Kiêm Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Tín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tín

Điện thoại: N/A


Lê Thị Bê

Mã đăng ký: 31A8018143

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 43 Ngô Đức Kế, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bê

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Thị TRấn Thị trấn Nghèn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 287 Phan Văn Trị P.11 Phường 11 8942184

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 161/29 Cô Giang P.CG Phường Cô Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm Chợ Quảng hà Thị trấn Quảng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 49 Hải Phòng Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Chợ Năng Tĩnh Phường Năng Tĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Xã Đồng Hưu Xã Đồng Hưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vượng Tổ 17 Phường Nông Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 19A Ma Trang Sơn - P5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Tầng trệt số 14 Nguyễn Thiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 176 Võ Văn Ngân KP1 P.Bình Thọ Phường Bình Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh Đường Hùng Vương Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh 78 A Tuyên Quang Phường Bình Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bang Số 21 Thủ khoa Huân phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật Phú Thọ 3 Thị trấn Hòa Hiệp Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Chợ Bến Thành Sạp 605 Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương TDP Đăng Kia Thị trấn Lạc Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Xuân Nội - Hà Lan- Bỉm Sơn Xã Hà Lan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Hoàng Tây Xã Hoàng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Vải-Chợ Đông Ba Thành phố Huế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm 4424/6 Nguyễn Cửu Phú KP4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 160 Nguyễn Công Trứ AHĐ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thừa CHợ TT Thị trấn Đức An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa ấp An Thọ - An Cơ - Châu Thành Xã An Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Mỹ Xuân Xã Mỹ Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 189 Nguyễn Huệ Thị trấn Vạn Giã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Tổ 16 ấp Phú Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyên Đồng Quang Xã Đồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Xã Hoàng Xá Xã Hoàng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Đông cao Xã Đông Cao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngà 03- Lê Hữu Lập Phường Lam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lụa ấp 19 xã Khánh Thuận Xã Khánh Thuận 0985273060

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy HTX Giao thông Vận tải huyện Sơn Tịnh Huyện Sơn Tịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi TT Yên Mỹ - Yên Mỹ - Hưng Yên Thị trấn Yên Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Nam Sơn Xã Thanh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Thị trấn Hậu lộc Thanh Hoá Thị trấn Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Hương Giang Xã Hương Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé 129F/138/34B Bến Vân Đồn P6 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Hà Dương Thành phố Đồng Hới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nuôi Bình Ba - Cam Bình Xã Cẩm Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly Số 371A đường Nguyễn Văn Cừ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy Cầu Đồn Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 0792244746

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ 518 Tổ 08 Long Châu Phường Long Châu 07635307430975599145

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi An Quang Tây Xã Cát Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước ấp 3 Xã Bình Hàng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Thị trấn Thanh Thủy Thị trấn Thanh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền Tổ 7 Xã Cam Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 436/59/28 Cách Mạng Tháng Tám Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo Xóm 2 Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà số 130 Đ. Chi Lăng Thị trấn Hữu Lũng

,
Loading...