Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 709429

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm thấy 26,495 kết quả (0.0090 giây)


Lê Thị Như Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Hường

Điện thoại: N/ATrương Viết Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trương Viết Hùng

Điện thoại: N/A


Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KCN Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhãn

Mã đăng ký: 31E 147/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 01/07/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Kế Sung, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhãn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Lam, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điện thoại: N/APhan Văn Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Minh

Điện thoại: N/A


Vương Hưng Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Vương Hưng Tài

Điện thoại: N/A


Lê Thị Đót (Đóa)

Mã đăng ký: 31E88445

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Đót (Đóa)

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Phụng

Mã đăng ký: 31E88433

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phụng

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Cẩm Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Đồng Miệu, Phú An, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Cẩm Vân

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Ngọc Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Thanh Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại: N/A


Đặng Quang Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phương

Điện thoại: N/A


Phan Văn Cườm

Mã đăng ký: 31E 11/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1, Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Cườm

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký: 31A8018116

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 137 Trường Chinh, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Kiêm Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 26 Lê Quang Đạo, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trần Kiêm Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Tín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tín

Điện thoại: N/A


Lê Thị Bê

Mã đăng ký: 31A8018143

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 43 Ngô Đức Kế, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bê

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt 119/5 P. Châu Văn Liêm Phường Châu Văn Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 65 Bà Triệu Phường Phú Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh K17 Thị trấn Quỳ Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Thôn 4 Xã Iale

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tầm Chợ TX Thành phố Tây Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Đền Lãnh - Mộc Nam Xã Mộc Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội Cổ động - Thanh hải Xã Thanh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Chợ Bến Thành Sạp 745 Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thâu An kiều -Ngô mây Thị trấn Ngô Mây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mừng Ngọ Dương - An Hoà Xã An Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội ấp Bình Lợi Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Khóm 1 Thị trấn Hộ Phòng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nước Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 28 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐK Phường Đa Kao 9100038

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lành Tân Lập Tân Lý Đông Xã Tân Lý Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 25A Ngô Tất Tố P.21 Phường 21

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 25/14 Nguyễn Minh Châu Phường Phú Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Phụng Du 1 Hoài Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mến Chợ 230 Phường Sài đồng Phường Sài Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tràng Phù linh Xã Phù Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bung 233 Lê Thị Hoa Kp6 P.Bình Chiểu Phường Bình Chiểu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Số 9A - Đ Ngô Gia Tự Phường Đông Kinh 025718045

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rần Số 182 Lý Thường Kiệt Phường Kỳ Bá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Chợ Võ Thành Trang P.14 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An 204 Dương Đình Hội KP4 0904354867

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí 52 Phan Huy Thực P.Tân Kiểng 0913903030

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Xã Mỹ thuận Xã Mỹ Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ Mỹ an - Tây Bình Xã Tây Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Số 191 đường Lê Lợi Phường 2 0939369679

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý 118 Cộng Hoà P4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 22/5 ấp Tân Thới 1 Xã Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân Thôn Xuân Lai xã Xuân Hưng Huyện Thọ Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Mai Thuỷ Xã Mai Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Minh Thành Xã Minh Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang Cẩm Thắng Huyện Gò Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh 65 Mạc Đỉnh Chii - P.Tân Tiến Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp 2 QL22 X.Xuân Thới Sơn Xã Xuân Thới Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Xã Quốc Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quỳ Xã Liên Phương Xã Liên Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Lộc Bổn Xã Lộc Bổn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 1A217 ấp 1 X.Phạm Văn Hai Xã Phạm Văn Hai 62662925

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang) 660B/24 KV Bình Trung Phường Long Hòa 0939524074

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên) ấp Gò Cà xã Phước Thuận 0643776161

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Tnt) Lô 17/cá chợ TTTM An Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Tổ DP Tân Tiến Thị trấn Sơn Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu An Lỗ Xã Phong Hiền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều 289B/25 - Phú An Xã Phú Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 127 Y Mon Phường Tân Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Nguyễn Văn Trỗi- Tổ 3 Thị trấn Chư Ty

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chấn Giồng Ngánh Xã Hiệp Mỹ Tây

,
Loading...