Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1082444

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm thấy 26,495 kết quả (0.0067 giây)


Lê Thị Như Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Hường

Điện thoại: N/ATrương Viết Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trương Viết Hùng

Điện thoại: N/A


Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KCN Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhãn

Mã đăng ký: 31E 147/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 01/07/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Kế Sung, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhãn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thanh Lam, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điện thoại: N/APhan Văn Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Minh

Điện thoại: N/A


Vương Hưng Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Vương Hưng Tài

Điện thoại: N/A


Lê Thị Đót (Đóa)

Mã đăng ký: 31E88445

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Đót (Đóa)

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Phụng

Mã đăng ký: 31E88433

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phụng

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Cẩm Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Đồng Miệu, Phú An, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Cẩm Vân

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Ngọc Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Thanh Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại: N/A


Đặng Quang Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phương

Điện thoại: N/A


Phan Văn Cườm

Mã đăng ký: 31E 11/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1, Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Cườm

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký: 31A8018116

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 137 Trường Chinh, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Kiêm Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 26 Lê Quang Đạo, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trần Kiêm Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Tín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tín

Điện thoại: N/A


Lê Thị Bê

Mã đăng ký: 31A8018143

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 43 Ngô Đức Kế, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bê

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Tráng Liệt Xã Tráng Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Thôn Ea Yông A Xã Ea Yông 821371

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Khối II TT La Hà Thị trấn La Hà 055845153

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện 28/1 ấp Hội Trung Thị trấn Lịch Hội Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Long Vĩnh - Long Vĩnh Xã Long Vĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nho ấp Tân Chánh Xã Tân Tập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tử 196/53 Vườn Lài P.Tân Thành Phường Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhơn 621 Trần Xuân Soạn KP 2 Phường Tân Hưng 37712947

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Phố 4 Thị trấn Quảng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba KP2-Mũi Né(86246-74CV) Phường Mũi Né

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh ấp Tân Điền Xã Giục Tượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu Hòa Lộc Xã Hòa Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thìn Xã Ia Hrú Xã Ia Hrú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 63/423B Quang Trung P.12 Phường 12 39969406090365021

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Nhuận An Hoài Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật Khóm Đông chín Thị trấn Lao Bảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chức KV 8 Phường Trần Quang Diệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Hẻm 725 Đường 3 Tháng 2 P.06 Quận 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh 488 Phạm Thế Hiển P.04 Phường 4 8514002

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng BìNH LươNG AN BìNH

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Xã Hương Nộn Xã Hương Nộn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 452 Nguyễn Viết Xuân Phường Hội Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Thành hưng Xã Thanh Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Thắng Lợi Phường Thắng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh Tân Đức Xã Tân Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Tổ 20-Khu vực 3 Phường Nhơn Bình 056210492

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Phố đề nắm - Thị trấn cầu gồ Thị trấn Cầu Gồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Thôn I - TT Tam Đảo Thị trấn Tam Đảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Xóm 25 - Chí Công Xã Chí Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 38 C1 Ciputra Phú Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tới Thuận Minh - Thuận Quý Xã Thuận Quí 245398

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam ô 286 A2 chợ Đồng Xuân Phường Đồng Xuân 049280492

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Thôn 01-Quảng Trực Xã Quảng Trực

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phích Thống Nhất Xã Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý ấp 4 Xã Xuân Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải P 1702- 27 Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Xã Vĩnh Thạnh Trung Xã Vĩnh Thạnh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An 22/9A CMT8 P.Quang Vinh Phường Quang Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang ấp Đông Hưng Xã Tân Hưng Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ Bắc Mỹ An Phường Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh) ấp Phú Nghị xã Hòa phú 3558178

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhi Chợ Tam Hiệp Phường Hội Thương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Văn tổ 7 Thị trấn Việt Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Thị trấn Trần Đề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi Kỳ Phương Thị xã Kỳ Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà 2 NGọC LịCH Xã Trưng Trắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí Thôn Tân Đảo xã Ninh ích

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Na Khu 8 Phường Hải Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Số 283 Phố Khương Trung Phường Khương Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoá Môn Sơn Xã Môn Sơn

,
Loading...