Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 909413

Danh sách cửa hàng tạp hóa Trà Vinh

Tìm thấy 17,933 kết quả (0.0082 giây)


Nguyễn Thiên Triều

Mã đăng ký: 58I8000510

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Triều

Điện thoại: N/ANguyễn Duy Tân

Mã đăng ký: 58E8002832

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Inh

Mã đăng ký: 58I8000539

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 3, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Kim Phi

Mã đăng ký: 58I8000316

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ Phong

Mã đăng ký: 58H8003268

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bào, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phong

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: N/ATrương Văn Linh

Mã đăng ký: 58F8003909

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cài Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Thị Yến Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã đăng ký: 58C8003759

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Thạch Nhất Duy

Mã đăng ký: 58A8009812

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn Đáng K10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Nhất Duy

Điện thoại: N/A


Lữ Tuấn Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009520

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 02 Hùng Vương K2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lữ Tuấn Ngọc

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Minh Hiếu

Mã đăng ký: 58C8003721

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Trần Thùy Trang

Mã đăng ký: 58C8000152

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Võ Thị Liễu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hải

Mã đăng ký: 58G8000635

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Bảo Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009877

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 25 Trương Văn Kỉnh P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Bảo Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Nghĩa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 12 Lê Lợi K3 P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Bình Minh

Mã đăng ký: 3600/Q�-UBND

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/08/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Tự Trọng K2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Bình Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Mảnh Mỹ Lược - Thiện Trung Xã Thiện Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng chợ Phan Thiết Phường Đức Nghĩa 3819988

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắc Triều Sơn Xã Xuân Thọ 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lài T101 Chợ xóm mới Phường Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 285/12 Ngô Gia Tự Phường Tấn Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Paul Chợ Nguyễn Văn Trỗi Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long 758/3 KP6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thê Chợ Tân Bình - 47 FB Khu FB Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Minh Khánh Tịnh Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Truyền Thôn Minh Trung Xã Tịnh Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Tổ 7 Phường Tân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Minh hưng Xã Minh Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh ấp Mỹ thuận TT Mỹ thọ Thị trấn Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 45/2 Trần Hưng Đạo Mỹ Xuyên 945224

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Đông ba Phường Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Chợ Thị Trấn Huyện Cẩm Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 3A phố hàng đào phường hàng đào Phường Hàng Đào 9270923

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 250A Nguyễn Thái Bình P12 Phường 12 3948482439483014

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sùng Khu 2 Thị trấn Thị trấn Quỳnh Côi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ước số 22 xóm 2 02413854120

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Chợ bãi bằng - TT Phong châu Thị trấn Phong Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 93 Trần Quý Cáp - Phương Sài Phường Phương Sài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyển Thôn An Hoà Xã Thanh Hà Xã Thanh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải ấp 5 xã trường xuân Xã Trường Xuân 823202

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Xóm 4 Xã Khai Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đăng 37 đường 17 P.Bình Trị Đông B Phường Bình Trị Đông B 0958930009

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đài 28 QL 1A - Thị trấn Đập Đá - An Nhơn Phường Đập Đá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Xã Phú Phong Xã Phú Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Chợ Trường An Phường Trường An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Xã Đức Hương Xã Đức Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Khu C chợ Đà Lạt Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 79 Lý Thái Tổ Thành phố Huế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khen Thôn Plei dung Xã Ia Hrú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Thôn Mỹ Thạnh Đông 1 Xã Hòa Phong 0573588273

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhất 28 KP8 Phùng Tá Chu P An Lạc A Phường An Lạc A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thôn Thạch By 1 Xã Phổ Thạnh 980380

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tra 36 Kp6 P.Hiệp Bình Chánh Phường Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu 08 Phạm Cần Chính Phường Ghềnh Ráng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Số 68/20A Phạm Thái Bường Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Vị trí 50 Lòng đường ngõ Thịnh Yên Chợ Hoà Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 136 Triệu Nữ Vương Phường Hải Châu 2 3824815

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Dphố 3 Thanh Giang TT PRcửa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ 38/1 ấp An Hoà xã An Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 404 Long Thuận 2 Xã Long Điền A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú ấp Bình lương 2 xã Bình thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú ấp Tây Xã Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Đoàn Kết Xã Lương Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phán Tổ 25 Hòa Thọ Đôgn Phường Hòa Thọ Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ 176 Trần Hưng Đạo P.An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Số 6 Phố Mới Phường Đồng Nguyên

,
Loading...