Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 788510

Danh sách cửa hàng tạp hóa Trà Vinh

Tìm thấy 17,933 kết quả (0.0052 giây)


Nguyễn Thiên Triều

Mã đăng ký: 58I8000510

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Triều

Điện thoại: N/ANguyễn Duy Tân

Mã đăng ký: 58E8002832

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Inh

Mã đăng ký: 58I8000539

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 3, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Kim Phi

Mã đăng ký: 58I8000316

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ Phong

Mã đăng ký: 58H8003268

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Bào, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phong

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: N/ATrương Văn Linh

Mã đăng ký: 58F8003909

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cài Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Thị Yến Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã đăng ký: 58C8003759

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Thạch Nhất Duy

Mã đăng ký: 58A8009812

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn Đáng K10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Nhất Duy

Điện thoại: N/A


Lữ Tuấn Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009520

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 02 Hùng Vương K2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lữ Tuấn Ngọc

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Minh Hiếu

Mã đăng ký: 58C8003721

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Trần Thùy Trang

Mã đăng ký: 58C8000152

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Võ Thị Liễu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hải

Mã đăng ký: 58G8000635

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Bảo Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009877

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 25 Trương Văn Kỉnh P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Bảo Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Nghĩa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 12 Lê Lợi K3 P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Bình Minh

Mã đăng ký: 3600/Q�-UBND

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/08/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Tự Trọng K2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Bình Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Quỳnh Thôn Bà Rén Xã Quế Xuân 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Thôn Vĩnh Bình Xã Mỹ Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hát Chợ số 3 - TT việt quang Thị trấn Việt Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Đồng giao Phường Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tốt 68 Lê Văn Linh Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 698B Nguyễn Kiệm P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc 760 A-KP3 Phường Trung Mỹ Tây 8910393

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiến Thôn 2 Phú Hải Phường Phú Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rạng Hoàn lão Thị trấn Hoàn Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 3A Bùi Thị Xuân F2 Phường 2 824917

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Thôn 16/5 Thị trấn Đắk Glei

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 12/2B ấp Thới Tứ Xã Thới Tam Thôn 37104245

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi 440 Hùng Vương Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Thôn 3 - Lộc An Xã Lộc An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Ba đồn Phường Ba Đồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư 115/11C Thống Nhất P.11 Phường 11 0907182447

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm Khu 2 thị trấn Thanh Hà Thị trấn Thanh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Hương Xạ Huyện Hạ Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viên 17 chợ xe Dịch Vọng Phường Dịch Vọng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 40/4 ấp Hưng Lân X.Bà Điểm Huyện Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát Thôn 5 Võ Xu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 788/30A Nguyễn Kiệm P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thận Xã Tân Sơn Xã Tân Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Tổ 11 thôn Tú Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Văn Phong Xã Văn Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự 250/3 kp 2 Phường An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Đồng Hoàng Hoàng Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Số 41 - Triều Dương - Trần Phú Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thêm Tổ 1 khu 2 TT mậu a Thị trấn Mậu A 029834560

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Thuận Lợi phường Ninh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Hiệp Long Huyện Hòa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Đầm Phường Thị Nại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 391 Tỉnh lộ 10 KP6 P.An Lạc A Phường An Lạc A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Tân Thạnh Xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Xuân Lôi Xã Xuân Lôi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lành Khu phố Long Châu Thị trấn La Hai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp An Thạnh Thị Trấn An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Sạp 940M Chợ Tân Định Phường Tân Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tho Xã Thạnh Phú Xã Thanh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Tổ dân phố số 4 Thị trấn Quang Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 92 Phạm Ngũ Lão P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú ấp Phước Hoà Xã Thanh Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 256 Nguyễn Duy Trinh Phường Bình Trưng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơ Lạc Nghiệp Xã Tu Tra

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 334 CMT8 p.10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Thôn Trung Tâm xã Tân Lĩnh 01683170050

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lăm ấp Đồng Ky Xã Quốc Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vy 131/6 ấp Trung Chánh 1 X.Trung Chánh Xã Trung Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Cam Phúc Nam Phường Cam Phúc Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 46 KpLơng TDP7

,
Loading...