Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 16649

Danh sách cửa hàng tạp hóa Trà Vinh

Tìm thấy 17,933 kết quả (0.0055 giây)


Nguyễn Thiên Triều

Mã đăng ký: 58I8000510

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Triều

Điện thoại: N/ANguyễn Duy Tân

Mã đăng ký: 58E8002832

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Inh

Mã đăng ký: 58I8000539

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 3, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Kim Phi

Mã đăng ký: 58I8000316

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ Phong

Mã đăng ký: 58H8003268

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Bào, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phong

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: N/ATrương Văn Linh

Mã đăng ký: 58F8003909

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cài Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Thị Yến Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã đăng ký: 58C8003759

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Thạch Nhất Duy

Mã đăng ký: 58A8009812

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn Đáng K10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Nhất Duy

Điện thoại: N/A


Lữ Tuấn Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009520

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 02 Hùng Vương K2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lữ Tuấn Ngọc

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Minh Hiếu

Mã đăng ký: 58C8003721

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Trần Thùy Trang

Mã đăng ký: 58C8000152

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Võ Thị Liễu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hải

Mã đăng ký: 58G8000635

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Bảo Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009877

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 25 Trương Văn Kỉnh P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Bảo Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Nghĩa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 12 Lê Lợi K3 P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Bình Minh

Mã đăng ký: 3600/Q�-UBND

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Tự Trọng K2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Bình Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Gái Chợ Đông Ba - Cơm Phường Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga SN54 Lê Quý Đôn Phường Lê Hồng Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 206 Quốc Lộ 13 BP1 P.Hiệp Bình Phước Phường Hiệp Bình Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Khu II Thị Trấn Ba Chẽ Thị trấn Ba Chẽ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chinh Khu 1 Thị trấn Bảo Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệp ấp 9 xã Trinh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Lô 18 chợ Tân Hiệp Phường Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ 27 Tân Khai Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đẹp Khối 8 Thị trấn Đắk Tô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Búp kp 8 - Đức Nghĩa Phường Đức Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ ấp Cây ổi xã Tạp Ngãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Thạnh Xuân CTA

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Màu Thị trấn Krông Năng Thị trấn Krông Năng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Thôn Nhân Hữu xã Nhân Thắng Xã Nhân Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Xã Ea Yông Xã Ea Yông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý 34/II nhà lồng số 4 chợ Trà Vinh. Phường 3 074856152

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 16/26 Kẻ Trài Phường Phú Bình 3524395

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Tổ 2-KV 1 Phường Thị Nại 056812209

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Từ sơn Phường Đông Ngàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Ngõ 111 Đông Khô Phường Đông Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kim Phú Đa Thị trấn Phú Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bông 549/15/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.26 Phường 26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xóm 12 Xã Hải Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (49X-8957) 50D Nguyễn Hữu Cảnh Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Trước 201 Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phán 20 Nguyễn Văn Trỗi Phường Năng Tĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu Minh hưng Minh lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tần 26A KP26 Đường Số 8 P.BHH A Phường Bình Hưng Hòa A 38653426

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chuổi 42 Rạch rập khóm 2 phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Số 28 Đường Nguyễn Việt Hồng Phường An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 41 Đường số 2 C/x Bình Thới P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Thôn Hà Bắc Xã Sơn Hạ 0553880065

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạ Xã Nghi Khánh Xã Nghi Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Ninh Khánh Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm 124/9F Ung Văn Khiêm P.25

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng ấp Lô 6 xã An Nhơn Tây Xã An Nhơn Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 7/31 Kp3 P.Tân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Kiốt 12 chợ Tân Lợi Phường Tân Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang ấp 5A Xã Phú Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hãn 11A Chi Lăng Phường Nguyễn Trãi 3837608

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 14/2C ấp 3 X.Xuân Thới Thượng Xã Xuân Thới Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dụng Tổ 07 Phường Quảng Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bằng Nam Thanh Xã Nam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Tổ dân phố số 3 Thị trấn Mường Chà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Giang Tiên Thị trấn Giang Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Đồng Trạ Xã Cẩm Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Hòa Lộc 1 Xã Xuân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tích Số 14 yên Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Hội An Phường Minh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dư Khu 7 Phường Thị Cầu

,
Loading...