Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1047451

Danh sách cửa hàng tạp hóa Trà Vinh

Tìm thấy 17,933 kết quả (0.0051 giây)


Nguyễn Thiên Triều

Mã đăng ký: 58I8000510

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Triều

Điện thoại: N/ANguyễn Duy Tân

Mã đăng ký: 58E8002832

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Inh

Mã đăng ký: 58I8000539

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: khóm 3, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Kim Phi

Mã đăng ký: 58I8000316

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ Phong

Mã đăng ký: 58H8003268

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Bào, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phong

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: N/ATrương Văn Linh

Mã đăng ký: 58F8003909

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Cài Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Thị Yến Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã đăng ký: 58C8003759

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Thạch Nhất Duy

Mã đăng ký: 58A8009812

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn Đáng K10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Nhất Duy

Điện thoại: N/A


Lữ Tuấn Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009520

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 02 Hùng Vương K2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lữ Tuấn Ngọc

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Minh Hiếu

Mã đăng ký: 58C8003721

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Trần Thùy Trang

Mã đăng ký: 58C8000152

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Võ Thị Liễu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hải

Mã đăng ký: 58G8000635

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Bảo Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009877

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 25 Trương Văn Kỉnh P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Bảo Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Nghĩa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 12 Lê Lợi K3 P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Bình Minh

Mã đăng ký: 3600/Q�-UBND

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Tự Trọng K2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Bình Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Xã Phú hộ Xã Phú Hộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sảnh Vĩnh hoà Huyện Mỏ Cày Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ân ấp An Hòa xã An Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn ấp 1 Xã Hàng Vịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm xã Tịnh An Xã Tịnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Chợ Cam Phước Đông Xã Cam Phước Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Các chợ Huyện Ứng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu tổ 5 Phường Thủy Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đớt Kinh Đào Đất Mũi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Sơn Thành Huyện Đông Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân 91 Ngô Gia Tự phường Ngô Quyền Phường Ngô Quyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Khu 13 Phường Gia Cẩm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 70 Nguỹen Đình Chiểu p2 870586

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đồng 73 Nguyễn Huệ Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út Chợ Bến Cát KP 2 01207908716

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tĩnh Thị trấn Vĩnh Tường Thị trấn Vĩnh Tường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa PM 3 Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 14 Đường số 7 KDC Nam Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Long Thới Long Thành Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh ấp Chà Là xã Phú Nhuận Xã Phú Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Thôn 9 Đức Tài Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiên Chiềng Đông Xã Chiềng Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lam ấp Bình cang 1 xã Bình Thạnh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Số 7 tầng 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cận) 08 Trần Hưng Đạo KP7 3846538

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly Khóm 7 Thị trấn Trần Văn Thời

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến 53C Hà Giang - Lộc Sơn Phường Lộc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Số 45 đường V.I. Lê Nin 3520243

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên ấp Hậu Giang II Xã Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh số 27 ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch Phường Kim Liên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Xã nà bó Xã Nà Bó

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoan xã Pa Tần Xã Pa Tần

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đẹp C6/191 ấp 3 X.Tân Nhựt Xã Tân Nhựt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Xã Lệnh Khanh Xã Lệnh Khanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu ấp Đông Nam Xã Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 634 Lê Thanh Nghị Phường Lê Thanh Nghị 3860322

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Chợ CĐ Thạch Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa QL20-Liên Nghĩa Thị trấn Liên Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sết 86/2A KP1 TT.Hóc Môn Thị trấn Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toản Phố Me - TT Hợp Hoà Thị trấn Hợp Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Số 77 Đ.Nguyễn Sinh Sắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyển Chợ tạm K83 Phường Yên Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Tổ 4 Phường Đồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn ấp Rọc Năng Xã Hưng Yên 01679982307

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Côi 8A/5G KP Bình Đáng Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Xóm 11 Xã Đà Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Ngọc Quỳnh Thị trấn Như Quỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Vĩnh Lân Xã Vĩnh Trinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ẩn ấp Điền Mỹ Xã Long Bình Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung E2/404A ấp 5 Xã Phong Phú

,
Loading...