Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1117819

Danh sách cửa hàng tạp hóa An Giang

Tìm thấy 37,938 kết quả (0.0062 giây)


Nguyễn Thị Bích Vàng

Mã đăng ký: 52K8007381

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kiot 47, Chợ OE, Tân Hiệp A, Thị trấn Óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Vàng

Điện thoại: N/ALê Thị Thảo

Mã đăng ký: 52G8005660

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 68, tổ 1, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Thái Văn Sơn

Mã đăng ký: 52G8005661

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 202/8, Khóm Trà Sư, TT Nhà Bàng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Thái Văn Sơn

Điện thoại: N/A


Hà Kim Phượng

Mã đăng ký: 52G8005662

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, Khóm Xuân Hòa, TT Tịnh Biên, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Hà Kim Phượng

Điện thoại: N/A


Châu Thị Thanh Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Long Hưng 1, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Châu Thị Thanh Xuân

Điện thoại: N/A


Huỳnh Ngọc Hoàn Mỹ

Mã đăng ký: 52F8007560

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14, ấp Bình Hòa, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Hoàn Mỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Lâm Tú Anh

Mã đăng ký: 52D8006211

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 37 Tôn Đức Thắng, khóm Long Thạnh A, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Lâm Tú Anh

Điện thoại: N/AĐỗ Thanh Phong

Mã đăng ký: 52D8006167

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 48 đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thạnh A, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Phong

Điện thoại: N/A


Phạm Quốc Khánh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi 1, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Khánh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phú Thu, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhi

Điện thoại: N/A


Trần Minh Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tường 2, Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Trần Minh Chương

Điện thoại: N/A


Võ Anh Phương

Mã đăng ký: 52D8006207

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 177A tổ 10 đường Nguyễn Tri Phương, Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Võ Anh Phương

Điện thoại: N/A


Võ Thị Cúc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấP Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Võ Thị Cúc

Điện thoại: N/A


Bùi Văn Tèo

Mã đăng ký: 52D8006231

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4 ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tèo

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Ren

Mã đăng ký: 52I8008790

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 79, tổ 05, ấp An Long, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ren

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Duy Phước

Mã đăng ký: 52D8006204

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 09 Nguyễn Tri Phương, Long Thạnh B, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phước

Điện thoại: N/A


Nguyễn Cao Ril

Mã đăng ký: 52C8009101

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp An Thịnh, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Ril

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Lữ Hưng

Mã đăng ký: 52D8006187

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu A, Trung tâm thương mại, khóm Long Thạnh A, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lữ Hưng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Tài

Mã đăng ký: 52B8011581

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sạp 39, lô A, Lồng chợ sắt, khóm 5, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tài

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Roàn Xóm 7 Kỳ bắc Xã Kỳ Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé Chợ phường 6 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Chợ Đồng Giao Phường Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung ấp 3 - Phú túc Xã Phú Túc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 105 Khu 3 Huyện Trảng Bom 868113

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ts) Phước Bình Phước Tỉnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mít 144 Trần Cao Vân Phường Tam Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Minh tân Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Chợ Hoà Bình Phường Thượng Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sóng Xã Tân Trào Xã Tân Trào

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Siêm Chợ Phú Thứ Thị trấn Phú Thứ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thôn 6 Long Sơn Xã Long Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ P.17 Phường Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hán Xã Vũ Tây Xã Vũ Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 255 Đội Cấn Phường Ngọc Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Xã Vạn Mai Xã Vạn Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ Phường Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghi 705 Nguyễn Trãi P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Thôn Ngân Trung - Điện Ngọc Xã Điện Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiễm Khu Phố 2 Thị trấn Phước Dân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Tổ 8 Khu vực 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ Yên bái Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Xóm Liên Chung Xã Phong Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Ql80 ấp Tân Lập - Tân Nhuận Đông Xã Tân Nhuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa SN 080 Huyện Văn Yên 029834432

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Thanh đình Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nở ấp Phú Thuận xã Phú Hòa Đông Xã Phú Hòa Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khê Phật Tích Xã Phật Tích 0241836106

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kía Tổ 1 Khóm 1 0763286273

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Phố Nguyễn Trãi 2 Phường Sao Đỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp 1 Xã Phú Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 81 Hồ Đắc Di Nam Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền TT Đinh Văn Thị trấn Đinh Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vình Phước tân 1- xã Phan Xã Phan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Ba Đồn Phường Ba Đồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ai Thôn Tân Lộc Xã Mỹ Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân Chợ chiều Thị trấn Hồ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh ấp Trung Chánh Xã Trung Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phoóng bản Lang Thị trấn Hùng Quốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Phước Hoà - Bình Trị Xã Bình Trị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gấm Thôn Kép 3 xã Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngũ 133/1B ấp 5 X.Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 254A Mã Lò KP6 P.BTĐ A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh ấp Bình Hóa Xã Hóa An Xã Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thường ấp hiệp quyết Xã Lộc Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Sơn Trạch Xã Sơn Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) Số 168 Phạm Ngũ Lão K4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định Xóm cả Xã Tiến Bộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 58 Đông Du Phường Bến Nghé

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung ấp Bình An 1 Xã An Hòa

,
Loading...