Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 184863

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Giang

Tìm thấy 25,680 kết quả (0.0061 giây)


Đào Minh Thái

Mã đăng ký: 20E80009729

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đào Minh Thái

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cầu Cát, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: N/A


Phan Thị Mận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường Đỗ Văn Quỳnh, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thị Mận

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Văn Đức

Mã đăng ký: 20D8005390

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Trương Văn Đức

Điện thoại: N/A


Thân Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 83 đường Minh Khai, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Thân Thị Phương

Điện thoại: N/A


Cao Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Cao Thị Liên

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hường

Mã đăng ký: 20A8014803

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 64 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hường

Điện thoại: N/ATạ Văn Lãnh

Mã đăng ký: 20H005723

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Lãnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nga

Mã đăng ký: 20E80009626

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thường, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Chính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thj Tuyết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đồng Việt, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thj Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Lệ Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 98B đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Dung

Điện thoại: N/A


Mè Thị Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 159A đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Mè Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Vân

Mã đăng ký: 20A8014845

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 102 đường Huyền Quang, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Tám

Mã đăng ký: 20F8 008198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn lẻ, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Dạo Lưới Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Tô Thị Thuỳ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 02-03 đường Minh Khai, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Tô Thị Thuỳ

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Lan

Mã đăng ký: 20C-8-002855581

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lan

Điện thoại: N/A


Liếu Văn Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 314 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Đại diện pháp luật: Liếu Văn Thắng

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh 170/224 Nguyễn Đức Cảnh Phường Cát Dài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 22 Khu Hòa Bình Phường 1 0633827938

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mên Khu 6 Huyện Xuân Lộc 061871976

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ ấp 8 - Tân Thạch Xã Tân Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn thị trấn bãi bông Thị trấn Bãi Bông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyên Thị trấn Thị trấn Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Lề Lê Công Thành Phường Châu Phú A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út ấp Phú Mỹ Thượng Xã Phú Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ đồng giao Phường Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 108-110 Nguyễn Văn Trỗi (DIETHELM & CO.LTD SWISS)

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâu 14/12 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Thiếc Sạp 277 P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ 15/14B Đông chiêu - Tân đông hiệp PhườngTân Đông Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Chợ Từ sơn Phường Đông Ngàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Tiểu Khu 6 Thị Trấn Tĩnh Gia Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Khối 5 Thị trấn Bồng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương ấp Thạnh Lợi xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc 470 Nguyễn Thị Minh Khai P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp Sạp 57 Khu C Chợ Nguyễn Văn Trỗi Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợt thôn Chấp Lễ xã Ninh Thân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sum ấp 2 Xã Phước Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh ấp thị trấn Thị trấn Ngã Sáu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp 3A40/2 Trần Văn Giàu ấp 3 0908194034

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương khu 4 Phường 4 073820855

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp ấp Châu Thành Thị trấn Lịch Hội Thượng 0793849115

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Thị Trấn Tân Hiệp Thị trấn Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 104 TT Viện Mác Phường Giảng Võ 8318400

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Thôn Phương trạch Xã Vĩnh Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 49/2 Kp3 Tân Hòa Phường Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thị Trấn Lộc Ninh Thị trấn Lộc Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ dân trí - Thuận hoà Xã Thuận Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quy t3 Hàm liêm Xã Hàm Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Tổ dân phố V Huyện Thạch An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Xóm 18 Xã Xuân Tín

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Lê Thánh Tôn-Hiệp Lễ -Tân Hải Xã Tân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thăng Tân Việt Xã Tân Việt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn ấp 2A Xã Hùng Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Thị trấn Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Ngô Quyền K1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường 58 Thị trấn Bần Huyện Mỹ Hào

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan) 87 Lê Hồng Phong Thị trấn Ngãi Giao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chí Tổ 54 Khu vực 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 16 Nguyễn Tri Phương P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ Xuân Đoài Xã Ngũ Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Tân Dân- Nhơn An Xã Nhơn An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 1B/4A KP Bình Đáng Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Tầng 1- N2 E đường Lê Văn Lương 0983912250

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải ấp An ninh xã Đông Hòa Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên 3 ngách 27/2 Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đan 1218 Lê Đức Thọ P.13 Phường 13 0862951216

,
Loading...