Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 665583

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Kạn

Tìm thấy 6,936 kết quả (0.0040 giây)


La Minh Thông

Mã đăng ký: 13B8 001 503

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: La Minh Thông

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Nguyễn

Mã đăng ký: 13E8100738

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nguyễn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Cao Cường

Mã đăng ký: 13A8.004343

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tú

Mã đăng ký: 13E8000731

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hòa

Mã đăng ký: 13A8004407

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hòa

Điện thoại: N/A


Hà Thị Huyền Trang

Mã đăng ký: 13G8001852

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sáu Hai, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền Trang

Điện thoại: N/A


Đào Văn Thiện

Mã đăng ký: 13E8100728

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thượng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thiện

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Muỗm

Mã đăng ký: 13E8100727

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lạng San, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Muỗm

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Văn Hương

Mã đăng ký: 13E8100725

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vũ Loan, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Vận, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Ngọc

Mã đăng ký: 13E8100718

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hà

Mã đăng ký: 13B8 001 486

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 13H8000612

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đào Văn Thủy

Mã đăng ký: 13A8004397

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Minh Hoa

Mã đăng ký: 13G8001815

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hoa

Điện thoại: N/A


Nông Văn Tiếp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tiếp

Điện thoại: N/A


Triệu Kim Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Triệu Kim Chương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Kim Dung

Mã đăng ký: 13H8000629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Duy Thái

Mã đăng ký: 13E8100710

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Duy Thái

Điện thoại: N/A


Hoàng Minh Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hiệp

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoạt ấp Phú Hữu Thị trấn Phú Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương 18 Trần Quang Khải Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà Chợ Tháp Chàm Phường Bảo An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh ấp Vinh Hội Xã Vang Quới Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thị trấn úc sơn Thị trấn Hương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phỉ ấp chợ mỹ thạnh Xã Mỹ Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọ Thôn 16 Huyện Bảo Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Thôn Đàn Thượng Tam lãnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Chợ Hiếu- P. Hoà Hiếu Phưòng Hòa Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhơn 47 Nguyễn văn Tư Thành phố Bến Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa I1 Đường D2 P.25 Phường 25

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến TT Hai Riêng Thị trấn Hai Riêng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 18 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Phường Đông Kinh 025875279

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Tổ 10 Phường Nông Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 2/17 Bình phước B - Bình chuẩn Phường Bình Chuẩn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Số nhà 154 tiểu khu Nghĩa Sơn 1 Phường Tào Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 69 Quang Trung Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viền Hoà đình Phường Võ Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ 33/3C Huỳnh Tấn Phát KP3 Phường Bình Thuận 0909666342

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệp Bình Hòa Bắc Ân Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám 14 Đường số 5A Phường 2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ F78 Kp 4 - Phú Tài Phường Phú Tài 830457

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiên Xóm Xã Diễn Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh 10 Phan Văn Trị P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Thôn Thượng1- Xã Tràng an Xã Tràng An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thôn Đông Xã Ninh Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương) Khu phố 2 phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 1/2 108 F3 Thành Công-P.Láng Hạ Phường Láng Hạ 5146768

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Xã Châu Hưng Thị trấn Hưng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 17 Xuân Diệu phường Quảng An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bến Xóm Mớ Đá xã Hạ Bì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Xuân Thọ - Kỳ Tân Xã Kỳ Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Khu 4 Thị trấn Kỳ Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tánh Bình An Phước Thành 3577678

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 19 Lê Lợi phường 1 Thành phố Mỹ Tho

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Lô 22/15 A Chợ Cồn Phường Hải Châu 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền xã Ia Yok Xã Ia Yok

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thôn 3 Xã Vạn Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Khu 2 Thị trấn Chợ Gạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Số 1/1 đường Phạm Hùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Đông Lộc Xã Thanh Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Tân An Phường Tân Dân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Quảng lưu Xã Quảng Lưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mão KP5- Phú Hài (772-10cv) Phường Phú Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chỉ Kp1 Thị trấn Bến Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Phú Hữu 1 Xã Ân Tường Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trình Phong An Xã Phong An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ân ấp Hậu hoa xã Hậu thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ Nành Xã Ninh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Xóm Đoàn Kết Xã Thiên Lộc

,
Loading...