Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 151726

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bắc Kạn

Tìm thấy 6,936 kết quả (0.0032 giây)


La Minh Thông

Mã đăng ký: 13B8 001 503

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: La Minh Thông

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Nguyễn

Mã đăng ký: 13E8100738

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nguyễn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Cao Cường

Mã đăng ký: 13A8.004343

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tú

Mã đăng ký: 13E8000731

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hòa

Mã đăng ký: 13A8004407

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Tân Cư, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hòa

Điện thoại: N/A


Hà Thị Huyền Trang

Mã đăng ký: 13G8001852

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sáu Hai, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền Trang

Điện thoại: N/A


Đào Văn Thiện

Mã đăng ký: 13E8100728

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thượng, Xã Lương Thượng, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thiện

Điện thoại: Xem chi tiếtHoàng Văn Muỗm

Mã đăng ký: 13E8100727

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lạng San, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Muỗm

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Văn Hương

Mã đăng ký: 13E8100725

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vũ Loan, Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Vận, Xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Ngọc

Mã đăng ký: 13E8100718

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Thành, Xã Lương Thành, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hà

Mã đăng ký: 13B8 001 486

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Mạnh Hùng

Mã đăng ký: 13H8000612

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 20/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đào Văn Thủy

Mã đăng ký: 13A8004397

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Đào Văn Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Minh Hoa

Mã đăng ký: 13G8001815

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hoa

Điện thoại: N/A


Nông Văn Tiếp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tiếp

Điện thoại: N/A


Triệu Kim Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Yên Cư, Xã Yên Cư, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Triệu Kim Chương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Kim Dung

Mã đăng ký: 13H8000629

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Duy Thái

Mã đăng ký: 13E8100710

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hà Duy Thái

Điện thoại: N/A


Hoàng Minh Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hiệp

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 101 ấp Tân Lập - Tân Nhuận Đông Xã Tân Nhuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ P3 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Dị sử Xã Dị Sử

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải KV5 Thị trấn Hiệp Hòa Huyện Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu KP3 Phú Hài (98727-241CV)

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam An Bình Huyện Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Thôn Tây An Vĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Thôn Tân Thắng Xã Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đẹp Khóm 2 - Thị Trấn Thị trấn Tri Tôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh Giòng Ké Xã Trung Ngãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ý Cát Minh Xã Cát Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy KV Long Thạnh A Phường Thốt Nốt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Thị trấn Thị trấn Nghèn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỳ Xóm Xã Diên Lãm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường phố 10 phường Thanh Trường Phường Thanh Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tính 151 Đường 30/4 Khu phố 1 - TT. Dương Đông Thị trấn Dương Đông 3981820

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh Chợ Thị Trấn Tân Hoà Thị trấn Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 62/9 KP6 Thị trấn Nhà Bè

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Văn Yên Huyện Đại Từ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Lương Định Của Phường Bình Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Lý Hoà Thành phố Quy Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngay Khối 16 thị trấn Huyện Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phay Nam Quan TT Đồng Đăng 025851953

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cưu Thị trấn Thịnh Long Thị trấn Thịnh Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Sạp 83 khu lộ thiên chợ Trần Hữu Trang Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệt Khóm 5 Phường Cái Vồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến xã Phú Thị Xã Phú Thị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) Tổ 2 Khu 7 0613740774

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm P 105 D3 Văn Chương Phường Văn Chương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Số 248 - Trần Thành Ngọ Phường Trần Thành Ngọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 47B Lê Văn Lương Xã Phước Kiển

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Được Thôn 8 Xã Đội Cấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiệm NGáCH 102/57 KIM GIANG Phường Kim Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Xã Nam Cao Xã Nam Cao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoãn 172 Nguyễn Huệ - Lê Lợi Phường Lê Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Tăng Thành Xã Tăng Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huấn 86/2/28 Ông ích Khiêm P14 Phường 14 0908988799

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bền ấp Cần Thạnh xã Cần Đăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa xã minh châu Xã Minh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Chợ Gia Quất Phường Thượng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiện Bình Minh - Bình Minh Xã Bình Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chứng 2B Bùi Thị Xuân Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Khu dãn dân thôn Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên 113 Hoàng Hoa Thám Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam đường Lý Công Uẩn Phường Kim Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Thôn Hòa Phong Xã Đắk Sắk

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Tổ 3 Khối 6 Phường Ea Tam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Kp7 TT Vĩnh An Thị trấn Vĩnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân 152 Hồng Mai Phường Bạch Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong P Thạch Quý Phường Thạch Quý

,
Loading...