Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 842523

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bạc Liêu

Tìm thấy 11,522 kết quả (0.0046 giây)


Lê Thúy Bích

Mã đăng ký: 60E8007971

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thúy Bích

Điện thoại: N/ANguyễn Toàn Thắng

Mã đăng ký: 60A8007237

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: nhà không số lê Hồng Phong KDC phường 2, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tim

Mã đăng ký: 60A8010143

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 490A/7 K Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tim

Điện thoại: N/A


Vương Định Quốc

Mã đăng ký: 60A8010538

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 132A/4 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vương Định Quốc

Điện thoại: N/A


Lê Hoàng Vũ

Mã đăng ký: 60E8007917

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ

Điện thoại: N/A


Bùi Ngọc Hiền

Mã đăng ký: 60E8008009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhàn Dân B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hiền

Điện thoại: N/A


Lâm Văn Đức

Mã đăng ký: 60E8008008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đức

Điện thoại: N/ALâm Quang Đồng

Mã đăng ký: 60C8003175

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Quang Đồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Minh Hà

Mã đăng ký: 60C8003585

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Bến Bào, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hà

Điện thoại: N/A


Nông Văn Thạch

Mã đăng ký: 60C8003524

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thạch

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Chân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Chân

Điện thoại: N/A


La Thanh Tưởng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Thanh Tưởng

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Hạt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hạt

Điện thoại: N/A


Huỳnh Phi Hùng

Mã đăng ký: 60C8003423

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Hùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Định Míl

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Định Míl

Điện thoại: N/A


Dương Thị Miền

Mã đăng ký: 60F8003508

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Thuận Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Thị Miền

Điện thoại: N/A


Lưu Thùy Lam

Mã đăng ký: 60E8007973

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lưu Thùy Lam

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phi

Mã đăng ký: 60D8003712

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 09/61, ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Linh

Mã đăng ký: 60A8010509

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 07 Phan Đình Phùng k3, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Huệ

Mã đăng ký: 60A8010448

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: nhà không số, Nguyễn Lương Bằng k4, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/11,522 - Trang số 1/577

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến thôn Nghi khê- xã Tân kỳ Xã Tân Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Đồng Phú Minh Đài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 21 Khóm Phú Mỹ Hiệp - TT.Cái Tàu Hạ Thị trấn Cái Tàu Hạ 840646

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh 006 ấp Thanh Thọ Phú Xuân Xã Phú Xuân 858150

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Ngô Quyền - TT Cái Răng Phường Lê Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mịn Chợ Đại hà Xã Đại Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh T/X Đồng Khánh Quầy A9 Trệt Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung ấp 2 Xã Phú Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 564 ấp phú hòa PTĐ Thành phố Sa Đéc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 358/10 CMT8 Quận 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượm TT Phù Mỹ Thị trấn Phù Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Châu hoà Xã Châu Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Tổ 16 Huyện Yên Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Chợ thượng Trung Chính Xã Trung Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Chợ Thương Nghiệp Rạch Sỏi Phường Rạch Sỏi 865599

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 263 Trần Hưng Đạo - Phan Rí Cửa Thị trấn Phan Rí Cửa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Phương Sơn Phường Phương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Đường Phạm Bạch Hổ Phường Lam Sơn 540112

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỹ Thôn 1 Xã Đăk Roong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ấn Thôn Hoàng Lọc Xã Hoằng Phúc Xã Hoằng Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Vần chùa Xã Ba Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mão An Xuyên Xã Mỹ Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Nguyễn Đình Chiểu - khu lề đất Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ đêm Tân Biên Phường Tân Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vừng Đoàn Thượng Xã Đoàn Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nở Lộc Thủy Xã Lộc Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiện ấp Mới 2 Mỹ Hạnh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc ấp 1 Xã Thạnh Phú Xã Thanh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tính 47 Phạm Ngũ Lão - P. Phạm Ngũ lão Phường Phạm Ngũ Lão 03203853252

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Khu phố 1-Thị Trấn cam Lộ Thị trấn Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Tổ 12 Phường Đồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Sạp AU KP17 chợ bình trị đông Phường Bình Trị Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy 48B Lý Thái Tổ Phường Yên Đỗ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Bình Mỹ Xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Số nhà 95 Phố Quang Trung Thị trấn Tiên Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Xã An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Quảng Phương Xã Quảng Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 567B/T ấp Long Thành Xã Long Hậu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cầu Thuận thành Xã Thuận Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Tổ 13 Phường Mường Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệp 203 Phú Riềng Đỏ Phường Tân Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Hoà Long Xã Hòa Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuần TT Thứa Thị trấn Thứa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi CC Thanh Bình kos 11 Phường Thanh Bình Phường Thanh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 154/2C Kv.Yên Hòa Phường Lê Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chanh ấp Chánh Xã Bình Hòa Bắc Xã Bình Hòa Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Hải Ninh Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đô bàu ké Thị trấn Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Mỹ Lương Xã Long Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Chợ Đêm Phường 1

,
Loading...