Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 55520

Danh sách cửa hàng tạp hóa Bạc Liêu

Tìm thấy 11,522 kết quả (0.0047 giây)


Lê Thúy Bích

Mã đăng ký: 60E8007971

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Thúy Bích

Điện thoại: N/ANguyễn Toàn Thắng

Mã đăng ký: 60A8007237

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: nhà không số lê Hồng Phong KDC phường 2, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Thắng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tim

Mã đăng ký: 60A8010143

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 490A/7 K Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tim

Điện thoại: N/A


Vương Định Quốc

Mã đăng ký: 60A8010538

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 132A/4 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Vương Định Quốc

Điện thoại: N/A


Lê Hoàng Vũ

Mã đăng ký: 60E8007917

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ

Điện thoại: N/A


Bùi Ngọc Hiền

Mã đăng ký: 60E8008009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhàn Dân B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hiền

Điện thoại: N/A


Lâm Văn Đức

Mã đăng ký: 60E8008008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đức

Điện thoại: N/ALâm Quang Đồng

Mã đăng ký: 60C8003175

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lâm Quang Đồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Minh Hà

Mã đăng ký: 60C8003585

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Bến Bào, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hà

Điện thoại: N/A


Nông Văn Thạch

Mã đăng ký: 60C8003524

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thạch

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Chân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Chân

Điện thoại: N/A


La Thanh Tưởng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: La Thanh Tưởng

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Hạt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hạt

Điện thoại: N/A


Huỳnh Phi Hùng

Mã đăng ký: 60C8003423

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Đỏ, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Hùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Định Míl

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Định Míl

Điện thoại: N/A


Dương Thị Miền

Mã đăng ký: 60F8003508

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Thuận Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Dương Thị Miền

Điện thoại: N/A


Lưu Thùy Lam

Mã đăng ký: 60E8007973

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Lưu Thùy Lam

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phi

Mã đăng ký: 60D8003712

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 09/61, ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Linh

Mã đăng ký: 60A8010509

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 07 Phan Đình Phùng k3, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Huệ

Mã đăng ký: 60A8010448

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: nhà không số, Nguyễn Lương Bằng k4, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Khu Cây Số 11 phường Minh Thành thị xã Quảng Yên Phường Minh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Thôn Ngọc Thạnh Xã Nhơn Thọ 837137

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Phố Kiểu - Yên Trường Xã Yên Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Phước Tây Phước Thạnh Xã Phước Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý 46/14 Dương Văn Dương Phường Tân Quy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Gian hàng 1C54 tầng 1 0919559440

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dàng Trường Xuân Huyện Hòai Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bang Thị trấn Phố Lu Huyện Bảo Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Nghĩa phúc Xã Nghĩa Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Phú Cường Quảng Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Khu 2 _ ấp Thọ chánh _ xã Xuân thọ Xã Xuân Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Lô 80/1 Chợ Hàn Phường Hải Châu I

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Phú An Bình Hòa Phước Xã Bình Hòa Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bộ Xóm An hoà 1 Xã An Tường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Tổ 20 khu 2 Phường Cao Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Thôn Thiết úng Xã Vân Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương phú lộc Xã Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Phú Dương(c) Xã Phú Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quí Số 220 Nguyễn Sinh Sắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 83/8 Long Chí Long Thành Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Lê Quý Đôn Phường Tân Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 18/39 Kp8 Hố Nai Phường Hố Nai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ cộn - Bắc Nghĩa - Đồng hới - QB Phường Bắc Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy xã yaly Xã Ia Ly

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 18/5 KP2 Phường Thạnh Lộc 087123220

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo ấp 2 Xã Tân Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Khóm 3 Thị Trấn Thạnh Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyển Nghĩa Lập - Hoằng Lưu Xã Hoằng Lưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thôn Phú Xuân B Xã Xuân Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoán Khối 9 Phường Trường Thi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 9A1 Đinh Bộ Lĩnh Phường 26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 59/22 KP1 Hồ Văn Long P.BHH B Phường Bình Hưng Hòa B 0938714799

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chinh Tổ dân phố 1 TT Chư sê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 31 Nguyễn Văn Trối Phường Mộ Lao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Khóm 2 Thị trấn Vũng Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Nam Dân Thị trấn Phát Diệm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Bình) Khu 3 thị trấn Trạm Tấu Thị trấn Trạm Tấu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Thôn Tây xã Tịnh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 29E2 tập thể Đại học Thương mại Phường Mai Dịch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân SN 490 Phố Lý Bôn Tổ 1 Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mây Chợ đôn Phường Nghĩa Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh) SN 10.Ngõ 7.KP7. P HH Tập Phường Hà Huy Tập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiêm Vĩnh Phú Xã Suối Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn G.100H số 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.BT

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp 174 đường Võ Văn Kiệt P.An Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) An Thủy Xã An Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 234 ấp châu thành Xã Thụy Liễu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Khu vực 4 P. An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn 351/22 Ba Đình P.08 Phường 8 0938657256

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Thôn 6 xã Quảng Tân

,
Loading...