Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1204774

Danh sách cửa hàng tạp hóa Cao Bằng

Tìm thấy 5,612 kết quả (0.0025 giây)


Triệu Thị Hà

Mã đăng ký: 11G8000317

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 Thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiếtNông Thị Ninh

Mã đăng ký: 11F000117

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Ninh

Điện thoại: N/A


Đồng Văn Hoàn

Mã đăng ký: 11C8000284

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 TT Pác Miầù, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đồng Văn Hoàn

Điện thoại: N/A


Nông Văn Hà

Mã đăng ký: 11F000344

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/01/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hà

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Dũng

Mã đăng ký: 11L8000320

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Vương Hồng Bích

Mã đăng ký: 11A8004923

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vương Hồng Bích

Điện thoại: N/A


Đoàn Vân Anh

Mã đăng ký: 11A8004634

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Vân Anh

Điện thoại: N/AVi Thị Thơm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lương Khánh Linh

Mã đăng ký: 11A8004896

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lương Khánh Linh

Điện thoại: N/A


Trần Danh Bình

Mã đăng ký: 11A8004924

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trần Danh Bình

Điện thoại: N/A


Vũ Ánh Tuyết

Mã đăng ký: 11A8001378

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vũ Ánh Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đông

Mã đăng ký: 11A8004889

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Điện thoại: N/A


Cao Đình Mạnh

Mã đăng ký: 11A8004860

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuyến

Mã đăng ký: 11A80004914

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Lụa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lụa

Điện thoại: N/A


Hoàng Tuyết Loan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuyết Loan

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Trọng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trọng

Điện thoại: N/A


Lê Thu Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Huyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Khóm A Thị trấn Tân Hiệp Thị trấn Tân Hiệp 834210

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mười ấp An Hưng xã An Khánh Xã An Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tặng ấp 4 Xã Khánh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 78 Hùng Vương Phường 6 822360

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Côi xã Liên bạt Xã Liên Bạt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành ấp Chánh xã Đức Lập Hạ Huyện Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ứng Xóm 4 Xã Tượng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa Xã Hoàng Tân Xã Hoàng Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Đồng Tiến Huyện Ứng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tổ 09 Hòa Thọ Đông Phường Hòa Thọ Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào ấp Lân Quới 2 - Thạnh Quới Xã Thạnh Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Pho xã Thái Thượng Xã Thái Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Lề Đường Tân Hưng P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 147 ấp 1 xã Bình Tâm Xã Bình Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga B12/27A ấp 2 X. Vĩnh Lộc B Xã Vĩnh Lộc B 4251749

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hên ấp Nhàn Dân B Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệt Nhà riêng Khu 14 0320785436

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Tổ 3 Thành Phố Bắc Cạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn 117/5 Lý Thường Kiệt Phườg 5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lánh Liên Mạc Xã Liên Mạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức ấp Suối Quýt Xã Cam Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xuân Bách - Quang Tiến Xã Quang Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kính số 26 ngõ 104 phố nguyễn Phúc Lai Phường Ô Chợ Dừa 8513878

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế 51 Bắc Kinh - P. Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trình DơlLah-IaDơk Huyện Đức Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bông 132/20 Đường 3/2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Phường Mỹ Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Thị Trấn Con Cuông Thị trấn Con Cuông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Thôn Mỹ Thuận Trong Xã Hoa Động

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa ấpĐồng Sổ Xã Lai Uyên 0165053124

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Thuỷ Đường Xã Thủy Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mừng 135/1 KP Tân Bình phường Tân Long Phường Tân Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chinh ấp 4 Xã Bình Lợi 0612665923

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo ấp Bình Phước Xã Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cẩm Bà Hính Xã Quách Phẩm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Trần Hưng Đạo KP3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 141 Khu tái định cư Sóng Thần KP Nhị Đồng 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đăng Thôn Thiết Bình Xã Vân Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly 5C Ba Gia Phường 7 0903172773

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Đồng Nguyên Phường Đồng Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Số 318 Lạc Long Quân Phường Xuân La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viễn 66 Phan Chu Trinh Phường Hải Châu I 0903651133

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà) 370/2A tổ 23 KP Đông An 0985371822

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Lý thường Kiệt Phan Bội Châu Phường Phan Bội Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lam Vĩnh Hoà Hựu Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Số 19 Trương Định Khu Phố 1 0946133766

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Bình Linh - Chà Là Xã Chà Là

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Xóm Mới 2 Xã Trí Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Xã Bình Minh Xã Bình Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường D11/32 KDC Thuận Giao -KP Bình Thuận 2 Phường Thuận Giao

,
Loading...