Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1239888

Danh sách cửa hàng tạp hóa Cao Bằng

Tìm thấy 5,612 kết quả (0.0028 giây)


Triệu Thị Hà

Mã đăng ký: 11G8000317

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 Thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiếtNông Thị Ninh

Mã đăng ký: 11F000117

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Ninh

Điện thoại: N/A


Đồng Văn Hoàn

Mã đăng ký: 11C8000284

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 TT Pác Miầù, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đồng Văn Hoàn

Điện thoại: N/A


Nông Văn Hà

Mã đăng ký: 11F000344

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/01/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hà

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Dũng

Mã đăng ký: 11L8000320

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Vương Hồng Bích

Mã đăng ký: 11A8004923

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vương Hồng Bích

Điện thoại: N/A


Đoàn Vân Anh

Mã đăng ký: 11A8004634

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Vân Anh

Điện thoại: N/AVi Thị Thơm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lương Khánh Linh

Mã đăng ký: 11A8004896

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lương Khánh Linh

Điện thoại: N/A


Trần Danh Bình

Mã đăng ký: 11A8004924

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trần Danh Bình

Điện thoại: N/A


Vũ Ánh Tuyết

Mã đăng ký: 11A8001378

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vũ Ánh Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đông

Mã đăng ký: 11A8004889

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Điện thoại: N/A


Cao Đình Mạnh

Mã đăng ký: 11A8004860

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuyến

Mã đăng ký: 11A80004914

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Lụa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lụa

Điện thoại: N/A


Hoàng Tuyết Loan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuyết Loan

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Trọng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trọng

Điện thoại: N/A


Lê Thu Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Huyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lạo Khu 2 Thị trấn Cần Đước Thị trấn Cần Đước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiến Số 10 Đồ Chiểu phường 1 064858403

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Thôn 10 Huyện Cẩm Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà chợ rồng Phường Vân Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Học Đông Kết Xã Đông Kết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lắm 117 ấp Thị Tứ Huyện Châu Thành A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền Chợ TP. Tuy Hoà Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Chợ Phú Nhuận Phường 17

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỵ Chợ Đò An Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc TT Mỹ thọ Thị trấn Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Sạp 137 Chợ 19/12 số 41 phố Hai Bà Trưng Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội Thôn tiền phong 2 thị trấn chư sê Thị trấn Chư Sê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sử Đình Đông Chợ Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Thôn 6 Huyện Cư Jút

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba 590 Cách Mạng Tháng Tám Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 4 ngõ 98 Khâm Thiên Phường Khâm Thiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ Đồng Tâm Phường Đồng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ Khóm 4- thị trấn Trà cú Thị trấn Trà Cú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Kiốt Nhà Khánh Sao mai Phường Điện Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Gia Lương Xã Gia Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Doi 135/37/4 KP1 Phạm Đăng Giảng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thăm Số 454 ấp Phú An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nương 21/7 Thống Nhất P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường TT Ngô Đồng Thị trấn Ngô Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dơn Trần hưng Đạo-Thôn Thọ Xuân Phường Quảng Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai 206 Trần Hưng Đạo Phường Bình Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ấm 374 Quang Trung P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 1129/18 Lạc Long Quân Phường 11 39716720

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 9 đường Vị Xuyên Phường Vị Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Xã Ngọc Khê Huyện Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lự Xã Quang Trung Xã Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân Tổ 3 khu Chiến Thắng Thị trấn Xuân Mai 0983720988

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Thôn Ninh hòa-Xã Ninh Gia Xã Ninh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba 17/5 Phùng Hưng P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh ấp Hòa Thạnh xã Hòa Bình Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Long Hoa Thị trấn Hòa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Thôn Cốc Thôn Xã Xuân Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Tổ 3 Phường Ỷ La 01663856299

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Tổ 57 khu vực 11 Phường Đống Đa 0905040845

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý khóm 6 Thị trấn Long Hồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh khu 1 -Phú Sơn Phường Phú Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Thôn 8 Xã Thiệu Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ra Số 01 Xã Vĩnh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Khu 3 Thị trấn Quan Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Cao Xá Huyện Tân Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát 145 Tân Thành P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nông Thôn 3 Xã Tam Thăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Lê Quý Đôn Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Khu 2 Xã Phú Minh

,
Loading...