Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 845032

Danh sách cửa hàng tạp hóa Cao Bằng

Tìm thấy 5,612 kết quả (0.0092 giây)


Triệu Thị Hà

Mã đăng ký: 11G8000317

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 Thị trấn Trùng Khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà

Điện thoại: Xem chi tiếtNông Thị Ninh

Mã đăng ký: 11F000117

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Thị Ninh

Điện thoại: N/A


Đồng Văn Hoàn

Mã đăng ký: 11C8000284

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 TT Pác Miầù, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đồng Văn Hoàn

Điện thoại: N/A


Nông Văn Hà

Mã đăng ký: 11F000344

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 23/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hà

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Dũng

Mã đăng ký: 11L8000320

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Vương Hồng Bích

Mã đăng ký: 11A8004923

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vương Hồng Bích

Điện thoại: N/A


Đoàn Vân Anh

Mã đăng ký: 11A8004634

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Vân Anh

Điện thoại: N/AVi Thị Thơm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lương Khánh Linh

Mã đăng ký: 11A8004896

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lương Khánh Linh

Điện thoại: N/A


Trần Danh Bình

Mã đăng ký: 11A8004924

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Trần Danh Bình

Điện thoại: N/A


Vũ Ánh Tuyết

Mã đăng ký: 11A8001378

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vũ Ánh Tuyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đông

Mã đăng ký: 11A8004889

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Điện thoại: N/A


Cao Đình Mạnh

Mã đăng ký: 11A8004860

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Cao Đình Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuyến

Mã đăng ký: 11A80004914

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Lụa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lụa

Điện thoại: N/A


Hoàng Tuyết Loan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Tuyết Loan

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Trọng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trọng

Điện thoại: N/A


Lê Thu Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lê Thu Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Huyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiên Thị trấn Thanh Miện Thị trấn Thanh Miện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 33 Quốc Lộ 30 3852681

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Chiềng ơn Huyện Quỳnh Nhai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viễn Quỳnh ngọc Xã Quỳnh Ngọc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bốn Xã Điền Xá Xã Điền Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp F-7 Bình Phú P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vạn Hoà nam Huyện Ứng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 316 Võ Văn Ngân P.Bình Thọ Phường Bình Thọ 8965092

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Phường Trưng Vương Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đầy Chợ Mới xã Khánh Hải Xã Khánh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Phường Bắc Hà Phường Bắc Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiêm 392 Trần Đăng Ninh Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đường chợ yên phụ Phường Yên Phụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Huyện Vĩnh Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ẩn 11/2 Bình Hòa - Bình Nhâm Phường Bình Nhâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Lợi An Xã Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng ấp Đông Nhì xã Tân Chánh Xã Tân Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ Tổ 20 Vạn Hạnh 064876896

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 404 Cao Thắng P.12 0914093689

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa 755 ấp An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Doanh Xã Nhân Quyền Xã Nhân Quyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Chợ đêm Tân Biên Phường Tân Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền ô 1 Khóm 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm 57 Lê Hồng Phong Phường Phú Trinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chánh Lộc Thuỷ Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 273/3 KP Thạnh Lợi TT An Thạnh 748403

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai xã Hoà Lạc Xã Hòa Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Lề Hai Bà Trưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Ngô Quyền Phường Ngô Quyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly Chợ Bản phủ - xã Noong Hẹt Xã Noong Hẹt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang Trưng Nữ Vương tổ 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Quầy B14 Bán mái chợ Khương Đình - Khưong Đình Phường Khương Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long ấp Vĩnh Thuận Xã Vĩnh Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài P209 H2 TT ngõ 35 Kim Mã Thượng Phường Cống Vị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Thôn Phù Yên Xã Viên An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng D11/02 Phan Đình Giót P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp Bình Tây Thạnh Nhựt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiếp Thôn Thọ Lộc Bắc xã Tịnh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt 121 Nguyễn Ngọc Nại P.Khương Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa 25C/3 Bình Đáng -Bình Hoà Phường Bình Hòa 0943192939

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan 13 Đặng Thị Rành KP4 P.Linh Tây Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phi Số 1094 Tổ 20

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý 306/5 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sự ấp Suối Quýt Xã Cam Đường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Động 30A/5 Khu phố 4 0907307034

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng TDP Cộng Hòa Thị trấn Hoa Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 090 Lý Đạo Thành Phường Kim Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xã IaLa Xã Ia Hla

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng K2 Tổ 49 Kp 3 Bửu Hòa Phường Bửu Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Sạp 683 Chợ Rồng Phường Trần Tế Xương

,
Loading...