Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 844522

Danh sách cửa hàng tạp hóa Điện Biên

Tìm thấy 4,335 kết quả (0.0044 giây)


Phạm Đình Đông

Mã đăng ký: 62G0003406

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 17 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đông

Điện thoại: Xem chi tiếtHà Quang Dũng

Mã đăng ký: 62G0003407

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 4B xã Thanh Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Hà Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Thị Tỉnh

Mã đăng ký: 62J8000311

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tỉnh

Điện thoại: N/A


Đoàn Văn Quý

Mã đăng ký: 62J8000499

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quý

Điện thoại: N/A


Lò Thị Nhiễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Nhiễm

Điện thoại: N/A


Lò Thị Mới

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Mới

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 62G0003405

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: C17 xã Thanh Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiếtPhan Bá Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 82 Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phan Bá Thuấn

Điện thoại: N/A


Cà Thị Thảo

Mã đăng ký: 62F8001521

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Cà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 62G0003404

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Mai Thanh Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mai Thanh Toàn

Điện thoại: N/A


Đèo Phương Nhung

Mã đăng ký: 62A8:0015718/HK

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 03/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Chợ trung tâm, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đèo Phương Nhung

Điện thoại: N/A


Dương Công Sang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Dương Công Sang

Điện thoại: N/A


Lò Thị Cương

Mã đăng ký: 62F8000823

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Cương

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Vũ

Mã đăng ký: 62F8001401

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Vũ

Điện thoại: N/A


Phạm Xuân Lực

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lực

Điện thoại: N/A


Vi Việt Quý

Mã đăng ký: 62A8: 0015208/H

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 97 tổ 21, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Vi Việt Quý

Điện thoại: N/A


Phạm Thanh Đềm

Mã đăng ký: 62E8000871

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Đềm

Điện thoại: N/A


Mùa A Màng

Mã đăng ký: 62E8000884

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Háng sung 1, Xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mùa A Màng

Điện thoại: N/A


Lò Văn Hả

Mã đăng ký: 62G0003364

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 1 xã ThanH Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Văn Hả

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Chợ Xóm Củi Khu A Sạp 9 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Ngọc hà Phường Đội Cấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượng Trường yên Xã Trường Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái xã Bình Thuận Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệu Triệu đề Xã Triệu Đề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Long Xuyên - Nam Phước Thị trấn Nam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Chợ Tam cờ Phường Tân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 36/3ô3 Hải Điền 3 Long Hải Thị trấn Long Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến Xóm Mới Tổ 25 Phường Ngọc Thụy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng TDP Thị trấn Krông Năng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Thôn Văn Vấn xã Hùng Thắng Xã Hùng Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Phố Tràng - Việt Tiến Xã Việt Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai SN 17 - Tổ 44 Phường Đồng Tâm 853163

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Xã Đắk Ha Xã Đắk Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Hồng Hà - Bến Gót Phường Bến Gót

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 14 Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Kao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Xóm 9 Xã Thanh Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên 1/2 quầy 14-B1 chợ hôm- đức viên Phường Ngô Thì Nhậm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Chợ thị xã Tây Ninh Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu 38A Nguyễn Thị Minh Khai- Chợ Đà lạt Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi Tân thanh Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xã Đông Bình Phường Đông Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Khu I Thị trấn Phố mới Huyện Quế Võ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Suối Dây Xã Suối Dây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Số 112 - Hà Huy Tập - TT Yên Viên Thị trấn Yên Viên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm Kp Lạc Hóa 2 Thị trấn Lạc Tánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Để 20/8A Điện Biên Phủ P.15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Số 385 Tổ 4 Cẩm Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Phú Bình Phường Cẩm Phú 0583861126

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường 436 Phạm Thái Bường khu Mỹ Toàn 2 Phường Tân Phong 0903640068

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài Châu Hạnh Xã Châu Hạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ P801-CT1 Mỹ đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp Trung tâm thương nghiệp LX Mỹ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa Q12 Bạch Mã P.15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang Xã Ea Tóh Xã Ea Tóh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan Dốc Lốc Xã Mỹ Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 03 Bùi Thị Xuân Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn hùng an Xã Hùng An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ly Bình An 1 Lộc Vĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý ấp Chà Rào xã Thạnh Bình.

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang 75 Thống Nhất-Phước Hội Phường Phước Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 889 Nguyễn Duy Trinh KP2 0908173750

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Số 03 Đường Trần Phú Thị trấn Côn Đảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Tổ 31 Phường Duyên Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa 43 Trường Chinh Phường Lý Thường Kiệt 3823437

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Kiot 2 Lữ Đoàn 434-QD9-KP Bình Đáng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 123 Trần Thái Tông Phường 15 0903998239

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ C 11 Y Jút Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thùy 4M1 Phạm Cự Lượng (MP) Phường Mỹ Phước 0919200061

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyển 31 Đường số 4 KDC Trung Sơn ấp 4B

,
Loading...