Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 870141

Danh sách cửa hàng tạp hóa Điện Biên

Tìm thấy 4,335 kết quả (0.0022 giây)


Phạm Đình Đông

Mã đăng ký: 62G0003406

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 17 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đông

Điện thoại: Xem chi tiếtHà Quang Dũng

Mã đăng ký: 62G0003407

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 4B xã Thanh Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Hà Quang Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Thị Tỉnh

Mã đăng ký: 62J8000311

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tỉnh

Điện thoại: N/A


Đoàn Văn Quý

Mã đăng ký: 62J8000499

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Quý

Điện thoại: N/A


Lò Thị Nhiễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Nhiễm

Điện thoại: N/A


Lò Thị Mới

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Mới

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 62G0003405

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: C17 xã Thanh Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiếtPhan Bá Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 82 Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phan Bá Thuấn

Điện thoại: N/A


Cà Thị Thảo

Mã đăng ký: 62F8001521

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Cà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 62G0003404

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Mai Thanh Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mai Thanh Toàn

Điện thoại: N/A


Đèo Phương Nhung

Mã đăng ký: 62A8:0015718/HK

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 03/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Chợ trung tâm, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đèo Phương Nhung

Điện thoại: N/A


Dương Công Sang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Dương Công Sang

Điện thoại: N/A


Lò Thị Cương

Mã đăng ký: 62F8000823

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Thị Cương

Điện thoại: N/A


Đinh Quang Vũ

Mã đăng ký: 62F8001401

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Vũ

Điện thoại: N/A


Phạm Xuân Lực

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lực

Điện thoại: N/A


Vi Việt Quý

Mã đăng ký: 62A8: 0015208/H

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 97 tổ 21, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Vi Việt Quý

Điện thoại: N/A


Phạm Thanh Đềm

Mã đăng ký: 62E8000871

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Đềm

Điện thoại: N/A


Mùa A Màng

Mã đăng ký: 62E8000884

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Háng sung 1, Xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Mùa A Màng

Điện thoại: N/A


Lò Văn Hả

Mã đăng ký: 62G0003364

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 1 xã ThanH Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Đại diện pháp luật: Lò Văn Hả

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Út Thạnh Lợi 2 xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài ấp Chợ Xã Đại Ân 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạo Chợ Yên Thế Thị trấn Yên Thế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bênh KP 10 Lagi Thị xã La Gi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Thôn 2 - Sông Lũy Xã Sông Lũy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 09/II ngành hàng khô chợ TV Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Thị trấn Thị trấn Quỳ Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liếu 469 ấp tân an

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Chợ Tăng Bạt Hổ Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Phan rang Phường Kinh Dinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cần 25/5 Võ Văn Ngân Phường Linh Chiểu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Liễn Thượng - Đại xuân Xã Đại Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Chợ Thanh Đa Phường 27

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương ấp Mỹ Tây TT/ Mỹ Thọ Thị trấn Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Chợ cầu thị trấn gio linh Huyện Gio Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Thành công Phường Thành Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỷ Mã Thành Xã Mã Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chương Xã Gia Xuân Huyện Gia Viễn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỳ 170 ấp Thạnh 2 Xã Long Điền Huyện Đông Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hữu Phong Thu Xã Phong Thu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang TT Phú Lộc Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức TT Bích động Thị trấn Bích Động

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Trường) Tân dương Xã Tân Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Có ấp An Mỹ Xã Hòa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 1A Ngô Quyền P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Hải Bình Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỳ 32 Bacu P1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Chợ Ayunpa Phường Đoàn Kết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết 95 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 558/20 Bình Qưới P.28 Phường 28

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Tấn Thạnh 1 Hoài Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền 50 Đường Số 9 KP4 Phường Tam Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ hoa Hồ Thị Kỷ 007A P.1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Đông Hoà Bình Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình Hải đình Phường Hải Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỷ Trung Trạch Xã Trung Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Căn hộ 27 tầng 28 nhà R1 khu Royal City 72A Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương xóm 11 Xã Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Lưu xá Xã Đức Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 786 Nguyễn Văn Quá P.Đông Hưng Thuận Phường Đông Hưng Thuận 0903006260

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toán Số nhà 82 Phố Yên Sở-Tổ 27 -Phường Yên Sở Phường Yên Sở

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc ấp Nam Huề Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Chợ Mẹt Thị trấn Hữu Lũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thể Hội trường KP Nguyễn Đình Chiểu Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 200 Nam Dư Phường Lĩnh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) Đường CMT8 - KP 4B Thị trấn Dầu Tiếng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên SN 51 tổ 7 0912859755

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mách Khóm 3 Thị trấn Định An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện Số 12/9 ấp Hưng Hòa xã Long Hưng 0919097516

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Tường Yên Xã Cẩm Văn

,
Loading...