Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 983116

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0176 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tín Xóm Đồng Xuân Huyện Yên Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú ấp Châu Thành Xã Thụy Liễu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Mái hiên chợ Thới Bình Thị trấn Thới Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Xóm 3 -Thôn Cự Tài -Hoài Phú Xã Hòai Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tới Xã Mỹ An Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gái Kim Long Xã Hải Quế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 172 Thống Nhất PSài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyến Hưng học Phường Nam Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Mai Phường Phú Bài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 169 Kinh Dương Vương P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trình Hoàn sơn Xã Hoàn Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huê Tổ 7 Huyện Chợ Mới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mẫn 57C Lý Thánh Tôn Phường Lộc Thọ 515994

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Thị trấn Thanh Ba Thị trấn Thanh Ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai ấp Trà Do - xã Lâm Kiết Xã Lâm Kiết 079853276

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga H2A Kp4 Phường Tân Hiệp Phường Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền ấp Căn Cứ - Mỹ Thạnh Xã Mỹ Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Tổ 38 Phường Hòa Khánh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệp KP1 Thị trấn Bến Cầu Thị trấn Bến Cầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cẩn Rừng Dầu Mỹ Hạnh bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diên Phi Nôm -Hiệp Thạnh-Đức Trọng Xã Hiệp Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 167 Phan Bội Châu-P.1 Phường 1 063864857

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 170 Nơ Trang Long P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí ấp Vĩnh Hưng 1-Xã Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành 075692234

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn TDP 12 - TT Cát Tiên Thị trấn Đồng Nai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Kp8 TT Vĩnh An Thị trấn Vĩnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ Tam Bình P.Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh số 3154 tổ 1 ấp An Đước Xã An Tịnh Trảng Bàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thôn 10 Tân Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Lô 5 Đường Phạm Ngũ Lão Xã Mỹ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên 973/4 Đường Nguyễn Duy Trinh KP1 P.Phú Hữu Quận 9 0854486126

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đang ấp Phấn Thạnh Xã Thanh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Xã Tăng Thành Xã Tăng Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoàn ấp 1 thị trấn Long Mỹ Thị xã Long Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Chợ Kông Chro Thị trấn Kông Chro

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý 400 Tân Hoà Đông KP5 P.BTĐ Quận Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệu Thôn Châu Lâu Xã Điện Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Phước Hoà - Bình Trị Xã Bình Trị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang 212/3 Vườn Lài phường Phú Thọ Hòa 0937208288

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Minh Đức Xã Thiệu Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Thôn Bình Lập Xã Cam Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lá Ngãi An Xã Cát Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Số 117 ngõ Xã đàn 2 Phường Nam Đồng 35729753

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa 59/16 Đường số 8 Tổ 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Ninh Mỹ Xã Ninh Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (F7) 22 Nguyễn Trãi Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi Thị trấn Lâm Thị trấn Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ TN Thị trấn Đắk Mil

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Diễn Xuân Xã Diễn Xuân

,
Loading...