Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1084657

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Giang

Tìm thấy 7,801 kết quả (0.0041 giây)


Lê Ba Duy

Mã đăng ký: 10J8003254

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Ba Duy

Điện thoại: N/ASầm Văn Tuy

Mã đăng ký: 10.E8.001.263

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Tuy

Điện thoại: N/A


Phan Thanh Tuấn

Mã đăng ký: 10D800618

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn

Điện thoại: N/A


Nông Thắng Lợi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn yên ngoan, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nông Thắng Lợi

Điện thoại: N/A


Vừ Mí Tính

Mã đăng ký: 10B8000788

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pó Sính, Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vừ Mí Tính

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xuân hòa, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: N/AVũ Văn Yên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tân lâm, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Yên

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn tân tiến, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Minh tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hà Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà Giang

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 6, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Trần Đình Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đức Phường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phường

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thu Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 12, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hương

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Dương Thành Chiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: tổ 7, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Dương Thành Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mi

Mã đăng ký: 10.E8.001.235

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mi

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diễn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diễn

Điện thoại: N/A


Đường Thị Hiền

Mã đăng ký: 10I 80 001 007

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Chì, Xã Nà Chì, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

Đại diện pháp luật: Đường Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Chợ Chư sê Thị trấn Chư Sê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương TT --Th nghiệp Thành phố Bến Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 08 Đào Duy Từ - Ba Đình Phường Ba Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cam Chợ Hãng Phân Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Chợ Nam phước Thị trấn Nam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Chợ Hốc Môn Thị trấn Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp 1 Xã Vĩnh Tân 865324

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Côi ấp ruộng tre xã bão quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc Khối 1 - Tân Hoà Phường Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến 48 Ngô Gia Khảm Phường Ngọc Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vĩ 52/7 Gia Phú P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tân Đức Vạn Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Kp 9 Thị xã La Gi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 484 Nguyễn Chí Thanh P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 13A Trần Nhật Duật Phường Phước Tiến 058511633

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 156 Thích Quảng Đức P.04 Phường 4 8449171

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tựu ấp An Thạnh Xã An Lạc Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Truyền Bình Thành Thị xã Hương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Trung Đông Xã Trung Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Cát Thành Thị trấn Cát Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh 30 KP1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giá Lai Thành Hương Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyên Chợ Bà Hom P.Tân Tạo A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Thôn 2 - Sông lũy Xã Sông Lũy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoạt Chợ Hải sản Phường Lê Hồng Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thể Chợ Đồi 10. Hoài Châu Bắc Xã Hòai Châu Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân 111 - Nguyễn Trung Trực -p4 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát A5/29 ấp 1 Xã Qui Đức 0903120505

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến K4 Khu QHTM Chợ Hạnh Thông Tây P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Tân Phú - Tân Dân Phường Tân Dân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng TDP 1-TT Phú Thiện Thị trấn Phú Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Thị trấn Đồng Văn Thị trấn Đồng Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Xóm 2 Hưng khánh Xã Hưng Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 796/1 Sư Vạn Hạnh P.12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuyết Chợ Eatling Thị trấn Ea T-Ling

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền Mỹ Phước Phường Mỹ Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Phúc Ninh - Cam Phúc Nam Phường Cam Phúc Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ 2TN Q015 sân Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 11T Lý Thường Kiệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Thôn Làng Đu Xã Văn Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang K654/22 Trưng Nữ Vương Phường Hòa Thuận Tây 01223489648

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang 29 Tổ 1 An thái Xã Hòa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 9/1B Hoàng Hoa Thám P.6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tráng Tổ 3 Sơn Tây 0948789087

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Hà Vân Xã Hà Vân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điện 200/18 Bình Tiên Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm Hành Minh Xã Hành Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ 57/5 ấp 5 Xã Phú Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 41 Đường 3419 Phạm Thế Hiển Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc 584 Đường 2-9 Phường Hòa Cường Nam 0963665639

,
Loading...