Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 679858

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Tĩnh

Tìm thấy 47,359 kết quả (0.0130 giây)


Lê Đức Nhơn

Mã đăng ký: 28M8 000620

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Bình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Nhơn

Điện thoại: Xem chi tiếtLê Đình Nhật

Mã đăng ký: 28M8 000381

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Đảng

Mã đăng ký: 28 D 8 0001260

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảng

Điện thoại: N/A


Dương Đình Huấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Huấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đăng Thiện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thiện

Điện thoại: N/A


Phan Thị Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 39.ĐNCT, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tú

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 21.Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 12.ĐXD, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng

Điện thoại: N/A


Trương Thị Hương Giang

Mã đăng ký: S�: 28A.8006.

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1.PB Hà, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Thị Hương Giang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 80.ĐX Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phạm Ngọc Trí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thạch Bằng, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trí

Điện thoại: N/A


Thái Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 12 - TT Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Thị Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Báo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Vường, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Báo

Điện thoại: N/A


Thân Văn Quang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thân Văn Quang

Điện thoại: N/A


Phan Văn Bính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Bính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 28E8002795

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị Trấn Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Nam, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long

Điện thoại: N/A


Thái Duy Thường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Lĩnh, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Duy Thường

Điện thoại: N/A


Dương Đình Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Anh

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhơn Cái Cạn 2 - Mỹ phước Xã Mỹ Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lính ấp Bào Tròn X.Nhuận Đức Xã Nhuận Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ Nguyễn Đình Chiểu Khu Lề Đất Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Ki ốt số 652 TTTM Chợ Mơ Phường Trương Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tổ 21 Phường Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 37-39 lo6 B Bình Phú P.11 Phường 11 8761506

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quy Xã Vân Tùng Huyện Ngân Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 176/4 Phạm Hùng - P9 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Thạch Bằng Xã Thạch Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 118 Hoàng Văn Thụ Phường Tây Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền Khu 1 Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy TT Lập Thạch Thị trấn Lập Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Nhà A2 tầng 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Thôn 3 Huyện Bảo Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sửu Xã Chư á Xã Chư Á

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy ấp 3 Xã Hiệp Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tích Lủng Cao Huyện Bá Thước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Pơng Đrang Xã Pơng Đrang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tổ 3 Phường Thắng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hui xã lai hoà Xã Lai Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền 143 Hùng Vương TT Phú Túc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cậy Xóm 2 Xã Vũ Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xã Hoằng Đại Xã Hoằng Đại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Xã Tân hải Xã Tân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xóm 2 Tân An Lộc Hòa Xã Lộc Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lắm TTMX Thị trấn Mỹ Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đô Quán Bơ Du Lễ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Đồng danh Xã Phú Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 28C Nguyễn Huệ Phường Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Khóm 1 Thị Trấn Cái Vồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 1/19 KP Nhị Đồng TT Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỵ Vũ Ninh Xã Vũ Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp xã Trung an Xã Trung An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoại 12/1/9 ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh K1+K5 Chợ Hồng Kông Huyện Văn Lãng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Sạp 346 chợ C Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi ấp Cái Đôi Xã Phú Tân 875743

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 53/4 Phạm Ngũ Lão - Thành công Phường Thành Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh ấp Rọ Say Xã Ngũ Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Đức Phong Thị trấn Đức Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Mường So Xã Mường So

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Đường Hòang Văn Thụ KP Rọc Chanh A 01645144229

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Xóm 8 Cổ Nhuế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Thôn Trung Tâm xã Tân Lĩnh 0986906454

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 61 Y Wang Phường Ea Tam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lil ấp Thới Thuận B Thị trấn Thới Lai 07103689400

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Thôn Trại Diễn Xã Quang Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài ấp 3 Xã Phong Thạnh 0988950166

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong 59/4A KP 3 P.Bình Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân thôn Tiên Thắng quảng Lợi

,
Loading...