Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 319160

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hà Tĩnh

Tìm thấy 47,359 kết quả (0.0100 giây)


Lê Đức Nhơn

Mã đăng ký: 28M8 000620

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Bình, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đức Nhơn

Điện thoại: Xem chi tiếtLê Đình Nhật

Mã đăng ký: 28M8 000381

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Đình Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Đảng

Mã đăng ký: 28 D 8 0001260

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảng

Điện thoại: N/A


Dương Đình Huấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hòa Hải, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Huấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Đăng Thiện

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thiện

Điện thoại: N/A


Phan Thị Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 39.ĐNCT, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tú

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 21.Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2019 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: SN 12.ĐXD, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hướng

Điện thoại: N/A


Trương Thị Hương Giang

Mã đăng ký: S�: 28A.8006.

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1.PB Hà, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Thị Hương Giang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 80.ĐX Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Phạm Ngọc Trí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thạch Bằng, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trí

Điện thoại: N/A


Thái Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 12 - TT Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Thị Hương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Báo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Vường, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Báo

Điện thoại: N/A


Thân Văn Quang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Sơn Lộc, Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thân Văn Quang

Điện thoại: N/A


Phan Văn Bính

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Bính

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Nga

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 28E8002795

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 11/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị Trấn Phố Châu, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Nam, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long

Điện thoại: N/A


Thái Duy Thường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Lĩnh, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Duy Thường

Điện thoại: N/A


Dương Đình Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cẩm Thịnh, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Đình Anh

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Hải Anh Xã Hải Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuấn Thôn 1 Bình Nguyên Xã Bình Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Xóm trung tâm Xã Minh Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Khu I Thị trấn Đình Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Tổ 6 phường Thái Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn K4 thị trấn Thanh Chương Thị trấn Thanh Chương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Tổ 15 Thành phố Lào Cai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 214 Ngũ Phúc Hố Nai 3 T. Nhất Huyện Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm ấp Năm Châu xã Bình Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Gia Xuyên Xã Gia Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp 23 Nguyễn Trọng Tuyển P.15 Phường 15 8116403

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Xã Cam thành Xã Cẩm Thành 871469

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Thôn 8 Hoà bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Lương Cang Xã Nhơn Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông 35 Nguyễn Huy Lượng P.14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Xóm 13 Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Bàn Thạch Xã Hòa Xuân Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 296 Phan Đình Phùng P.01 Phường 1 9900190

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 125/12 Lê Hoàng Phái P.17 Phường 17

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Lộc Bổn Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bền 28/2A ấp Mỹ Huề X.Trung Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viễn 1/1 ấp Bình Đường 2 xã An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhẫn Mỹ Thới Định Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam ấp tân long 3 xã tân thành bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc 14 Diên Hồng P.1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Xã Phú Quới Xã Phú Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Thôn 8 Đức Tài Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Ngọc Trì Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Chợ phiên Thị trấn Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Cảng Cá K7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương C42 Nguyễn Văn Quá KP1 Phường Đông Hưng Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Khóm 1 Thị trấn Lai Vung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chinh Định Trung II An Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Nguyễn Thái Học ấp Hoà Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xê Khóm Hữu Nghị Thị trấn Hồ Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc) 176 Đường Hai Bà Trưng Phường Nghĩa Thành 01689093420

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Hùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tỉnh Thành Long 1 - Cẩm Thành Xã Cẩm Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điền Xã Đốc Binh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhựt Số 01 Thị trấn Vĩnh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé ô 30B Chợ Phước Nguyên Phường Phước Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sa 39 Nguyễn Khắc Nhu P.CG

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc 332/28 Thọai Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú G39Z Tổ 6 Kp7 Phường Long Bình Phường Long Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Thôn Thanh Lâm Xã Đức Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Tổ 1 Phường Tô Hiệu Thành phố Sơn La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Tổ 9A Khu vực 2 Phường Lê Lợi 0914218235

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thục Cầu Ngà Vân Dương 0949826686

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 654/1 Phạm Văn Chí Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai K86/32 Thi Sách Phường Hòa Thuận Tây

,
Loading...