Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 806385

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hải Dương

Tìm thấy 31,348 kết quả (0.0095 giây)


Nguyễn Huy Phú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phú

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Lĩu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Xá, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lĩu

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Dũng Tuyết

Mã đăng ký: 04A8011078

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kios số 68, dãy D2, chợ Phú yên, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Dũng Tuyết

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Thành Phát

Mã đăng ký: 04A8011061

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 200 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thành Phát

Điện thoại: N/A


Hoàng Thế Viễn

Mã đăng ký: 04F8003975

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 09/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kim Lương, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Viễn

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Sáu

Mã đăng ký: 04A8011055

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 312 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sáu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhà tôn, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/ANguyễn Khắc Giao

Mã đăng ký: 04G8000378

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn phong lâm, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Giao

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Kim

Mã đăng ký: 04E8000194

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Hạ Chiểu, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim

Điện thoại: N/A


Dương Công Lập

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường 20-Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Dương Công Lập

Điện thoại: N/A


Hà Văn Ngừng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hà Văn Ngừng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Sơn

Mã đăng ký: 04H8003381

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm thái hòa, thôn ô mễ, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: N/A


Vũ Ngọc Anh

Mã đăng ký: 04A8011063

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 46/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Non

Mã đăng ký: 04A8011043

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 38 Vũ Quỳnh, khu 1, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Non

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cao Thanh Cường

Mã đăng ký: 04A8010993

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 15 Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cao Thanh Cường

Điện thoại: N/A


Trọng Mến

Mã đăng ký: 04 I 8003762

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trọng Mến

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hợp Thanh

Mã đăng ký: 04 I 8003765

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mậu duyệt, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hợp Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Điện Tử Vật Tư Lê Trí

Mã đăng ký: 04 I 8 003763

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bầu, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trung Tâm Điện Tử Vật Tư Lê Trí

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Cường

Mã đăng ký: 04F8002451

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Chợ Rạch ông P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Thôn 6 Duy Trung Xã Duy Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan TTTrấn Ngô Đồng Thị trấn Ngô Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến TT Bình Minh Thị trấn Bình Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khinh Chợ Hoà Bình Sạp 43A P.05 Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm P. Hoà Hiếu Phưòng Hòa Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Hợp Gia Quảng Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Chánh Thắng Cát Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh 291 âu Cơ P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vàng C14/3A ấp 3 X.Bình Chánh Xã Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu A22 Hùng Vương K1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 303A NAM Kỳ KHởI NGHĩA P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Tổ dân phố 4 TT Đam Ri Thị trấn Đạ M-Ri

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 70 Xuân Diệu P04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân HTX Vận Tải Đường Bộ Phường Xuân Khanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ Bàu Cát Sạp B01 P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Xã Hoà Bình Xã Hòa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 04/9 - ấp 9 - xã Tân Thạch Xã Tân Thạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Khu 4 Thị trấn Quán Lào

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương 65 Lê Hồng Phong TT Bình Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ TT buôn trấp Thị trấn Buôn Trấp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Lô 28 chợ Mỹ Phước Phường Mỹ Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoá Xã Ea Tóh Xã Ea Tóh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tân Lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định B13/3 Kp5 Tam Hiệp Phường Tam Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu TK11 Nam Lý - Đồng Hới - QB Phường Đồng Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thật ấp Quí Đức Xã Qưới Điền Huyện Thạnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ 25E Học Lạc P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Thôn 8 xã Nhân Mục

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu xã Phú Quí Xã Phú Quý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh xã An Hiệp Xã An Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn KV1 P.Lái Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiêm bản Cọ Xã Púng Bánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa An Thạnh Xã An Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phùng Tổ 21 ấp Hòa Long 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 184 Trường Chinh KP6 0983959596

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà San Suối Hoa Phường Suối Hoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Phong Hoà Xã Phong Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Nhà E Chợ Đông Ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 43 LK10-11 0902803832

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ưng 99A TTN8 Kp6 P.Tân Thới Nhất Phường Tân Thới Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chánh 300/43 CMT8 Phường Bùi Hữu Nghĩa 07103821890

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 45B- CMT8 - tổ 31 Khu 3- Hiệp thành Phường Hiệp Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Nhà Máy Thị trấn Quân Chu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng Tân Hoà Xã Phấn Mễ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phi Số 1451 ấp Chợ Cũ 2 0909879555

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuyên Sạp 71 Chợ Linh Xuân Phường Linh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 63 Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Dâp phố 11-Giảng hải 1 Thị trấn Phan Rí Cửa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiếm ấp An Thịnh Thị trấn An Phú

,
Loading...