Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 527486

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hải Dương

Tìm thấy 31,348 kết quả (0.0064 giây)


Nguyễn Huy Phú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phú

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Lĩu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Xá, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lĩu

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Dũng Tuyết

Mã đăng ký: 04A8011078

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kios số 68, dãy D2, chợ Phú yên, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Dũng Tuyết

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Thành Phát

Mã đăng ký: 04A8011061

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 200 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thành Phát

Điện thoại: N/A


Hoàng Thế Viễn

Mã đăng ký: 04F8003975

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 09/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kim Lương, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Viễn

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Sáu

Mã đăng ký: 04A8011055

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 312 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sáu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhà tôn, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/ANguyễn Khắc Giao

Mã đăng ký: 04G8000378

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn phong lâm, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Giao

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Kim

Mã đăng ký: 04E8000194

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Hạ Chiểu, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim

Điện thoại: N/A


Dương Công Lập

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường 20-Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Dương Công Lập

Điện thoại: N/A


Hà Văn Ngừng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hà Văn Ngừng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Sơn

Mã đăng ký: 04H8003381

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm thái hòa, thôn ô mễ, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: N/A


Vũ Ngọc Anh

Mã đăng ký: 04A8011063

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 46/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Non

Mã đăng ký: 04A8011043

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 38 Vũ Quỳnh, khu 1, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Non

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cao Thanh Cường

Mã đăng ký: 04A8010993

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 15 Vũ Hựu, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cao Thanh Cường

Điện thoại: N/A


Trọng Mến

Mã đăng ký: 04 I 8003762

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cao Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trọng Mến

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hợp Thanh

Mã đăng ký: 04 I 8003765

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mậu duyệt, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hợp Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Điện Tử Vật Tư Lê Trí

Mã đăng ký: 04 I 8 003763

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bầu, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Trung Tâm Điện Tử Vật Tư Lê Trí

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Hiệp

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Cường

Mã đăng ký: 04F8002451

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh Thị trấn Dĩ an Phường Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Miếu Bông-Hoà Phước Xã Hòa Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Tân Kỳ Xã Tân Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp ấp 2 _ xã Vĩnh tân Xã Vĩnh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Chợ Yên Thế Phường Yên Thế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp4 - Minh Đức Xã Minh Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hân(Nkd) 3.3 Lý Thánh Tôn - Vạn Thạnh Phường Vạn Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Thôn bùi Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Nhuệ Sâm Thị trấn Rừng Thông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hảo Khánh nhơn Xã Nhơn Hải 068879301

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Xã Nghĩa Hoàn Xã Nghĩa Hoàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Lê Lợi K3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Chợ Hóc Môn Quầy B5 Thị trấn Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Trung Tâm 1 Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An Chợ Hà Tu Phường Hà Tu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Chợ Mới phường Thanh Bình Phường Thanh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giỏ KP2 Đông Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhất Quảng Tâm Huyện Quảng Xương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn 1A167/1 ấp 1 X.Phạm Văn Hai Xã Phạm Văn Hai 7661535

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú ấp Hiệp Bình Mỹ Hiệp Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Lập Thành Xã Hòa Khánh Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tranh Cam Hiếu Huyện Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Thôn Ngòi Bang Xã Bảo Ái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiên Khón 2 Thị Trấn Thạnh Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 511/79 Huỳnh Văn Bánh P.14 Phường 14 088448606

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 186 Trần Hưng Đạo - Tiền An Phường Tiền An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Cam Hoà Xã Cẩm Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Kim tiên Xã Xuân Nộn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ Số 403 Điện Biên Phủ 0673852743

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kết xã Hòa Hưng Xã Hòa Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rộng Doi Lầu Xã An Thới Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gạch) Thôn 1 - Bình Nghi Xã Bình Nghi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 6.3 tầng 6 khu D

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Lệ Sơn 1 Xã Hòa Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Mỏ trạng - Tam tiến Xã Tam Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuy ấp Đá Biên xã Thạnh Phước Xã Thanh Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên ấp Lý Quàn 1 Xã Phù Đổng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thính Tiền Định Phường Cộng Hòa 0903470541

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Thôn Hoà Phú Huyện Chư Pưh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi ấp Đầu Giồng A Xã Mỹ Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm Thôn 2 - CưBua Xã Cư Êbur

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hân) K8 P8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc) 267 Trần Hưng Đạo Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Nguyễn Huệ Phường Tân Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Số 257 Đ. Chi Lăng Huyện Hữu Lũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Lâm Trường Xã Mai Hịch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp Bàu Tre 2 Tân An Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chương Thôn An Mỹ Xã Tam Lãnh 01682001137

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Mỹ Xuyên Xã Phong Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh Tổ 1 Phường Mỏ Chè

,
Loading...