Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 674007

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hòa Bình

Tìm thấy 9,020 kết quả (0.0063 giây)


Hà Thị Hợi

Mã đăng ký: 25.C8.002062

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mỏ, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Hà Thị Hợi

Điện thoại: N/ALỗ Bá Đoàn

Mã đăng ký: 25B800001595

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lỗ Bá Đoàn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quỳnh

Mã đăng ký: 25.F8.003.965

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Gò Chè, Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh

Điện thoại: N/A


Đặng Thu Hà

Mã đăng ký: 25.F8.003.891

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sống Dưới,, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đặng Thu Hà

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1a, phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Trần Thị Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1a, phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Hà

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 25.E8.0001929

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 46 TK2, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/AĐinh Văn Tuấn

Mã đăng ký: 25B80001743(HKD

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lanh, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hưng

Mã đăng ký: 25B800001594

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bưa Chen, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: N/A


Bùi Văn Anh

Mã đăng ký: 25.C8.002052

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Vãng, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thơm

Mã đăng ký: 25.C8.002119

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 07/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Long

Mã đăng ký: 25.C8.002012

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Dồn, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Long

Điện thoại: N/A


Hà Thị Ân

Mã đăng ký: 25.C8.002053

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Khán, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Hà Thị Ân

Điện thoại: N/A


Khà Thị Dịu

Mã đăng ký: 25.C8.001983

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 268, xóm Lác, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Khà Thị Dịu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đồng

Mã đăng ký: 25.C8.001976

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Thanh Mai, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng

Điện thoại: N/A


Màn Thị Tịnh

Mã đăng ký: 25.C8.002039

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Đồng Bảng, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Màn Thị Tịnh

Điện thoại: N/A


Lò Văn Thới

Mã đăng ký: 25.C8.002036

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà Chào, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thới

Điện thoại: N/A


Ngần Văn Luận

Mã đăng ký: 25.C8.002030

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà Chào, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Ngần Văn Luận

Điện thoại: N/A


Trương Thị Xuân Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Xuân Quỳnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Như Yến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Yến

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh Xóm 3 xã hoằng giang Xã Hoằng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Tổ 51 Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Phước Lý Xã Đại Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh Xã tam Phước Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đề Thị trấn Thị trấn Thuận Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân Dương Đức Huyện Lạng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Vĩnh Kim Huyện Vĩnh Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 178 Nguyễn Tri Phương Phường Chính Gián

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều ấp 1 Xã An Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo 41/4 _ Thanh hóa _ Hố nai 3 Xã Hố Nai 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Em xã Đức Lập Hạ Xã Đức Lập Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Hải Thanh Xã Hải Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 42/68 Trung Hưng Mỹ Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 01G/14 Bình Đáng - Bình Hòa Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Chợ Tân Thành Sạp 16E Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Tân Khánh Xã Tân Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Tân An Chợ Tân An Xã Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung C24 Nguyễn Oanh P.17 Phường 17

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Yên Lâm Yên Sơn Thành phố Tam Điệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Thị trấn A lưới Thị trấn A Lưới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vần Thị trấn A lưới Thị trấn A Lưới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Xã Đức Lập Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Phú Lộc Xã Hòa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Thôn Ngãi Thắng Xã Tú Thịnh 0974807666

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giá 225 tổ 3 Kp3 Phường Tân Thới Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ga 131 Tân An Lộc Hòa Xã Lộc Hòa 0350844424

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Phường Minh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Thôn Thượng Mễ trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiêm 3A đường 1/5 - P1 Phường 1 070826207

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa A311 Tổ 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 13 Thống Nhất KP4 P.Bình Thọ Phường Bình Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Vũ Hoà Xã Vũ Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Quầy 208 Sân chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại 0253717985

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 623 - Ngô Gia Tự - Ninh Xá Phường Ninh Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 93/4A1 Bùi Minh Trực P.06 Phường 6 0933326084

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 239 Lãnh Binh Thăng P.12 Phường 12 39624450

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyên Tổ 5 khu 9 Phường Hồng Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt 195 Hai bà Trưng - P. Bà Triệu Phường Bà Triệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 215 Đặng Văn Bi KP4 Phường Trường Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Tịnh Long Xã Tịnh Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Xã Phú Sơn Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ 658 Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà Căn hộ A7 Tầng 8 tòa nhà Copac Square 12 Tôn Đản 0942731189

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kính 287 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú 0903591213

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bộ 3 ngõ 12/70 Đặng Thai Mai Phường Quảng An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 35 Trần Khánh Dư Phường Tân Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Nô Lựa A Xã Nhị Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dịa Chợ C - P.Trung Tâm Phường Trung Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Tập thể Việt Hung phường Xuân Khanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên Khóm 4 Thị trấn Năm Căn

,
Loading...