Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 261504

Danh sách cửa hàng tạp hóa Hòa Bình

Tìm thấy 9,020 kết quả (0.0048 giây)


Hà Thị Hợi

Mã đăng ký: 25.C8.002062

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Mỏ, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Hà Thị Hợi

Điện thoại: N/ALỗ Bá Đoàn

Mã đăng ký: 25B800001595

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lỗ Bá Đoàn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quỳnh

Mã đăng ký: 25.F8.003.965

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Gò Chè, Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh

Điện thoại: N/A


Đặng Thu Hà

Mã đăng ký: 25.F8.003.891

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xóm Sống Dưới,, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đặng Thu Hà

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1a, phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Trần Thị Thanh Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1a, phường Tân Thịnh, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Hà

Điện thoại: N/A


Lê Thị Hằng

Mã đăng ký: 25.E8.0001929

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 46 TK2, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng

Điện thoại: N/AĐinh Văn Tuấn

Mã đăng ký: 25B80001743(HKD

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Lanh, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hưng

Mã đăng ký: 25B800001594

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bưa Chen, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: N/A


Bùi Văn Anh

Mã đăng ký: 25.C8.002052

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 14/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Vãng, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thơm

Mã đăng ký: 25.C8.002119

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 07/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Long

Mã đăng ký: 25.C8.002012

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Dồn, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Long

Điện thoại: N/A


Hà Thị Ân

Mã đăng ký: 25.C8.002053

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Khán, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Hà Thị Ân

Điện thoại: N/A


Khà Thị Dịu

Mã đăng ký: 25.C8.001983

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 10/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 268, xóm Lác, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Khà Thị Dịu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đồng

Mã đăng ký: 25.C8.001976

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Thanh Mai, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng

Điện thoại: N/A


Màn Thị Tịnh

Mã đăng ký: 25.C8.002039

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Đồng Bảng, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Màn Thị Tịnh

Điện thoại: N/A


Lò Văn Thới

Mã đăng ký: 25.C8.002036

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà Chào, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thới

Điện thoại: N/A


Ngần Văn Luận

Mã đăng ký: 25.C8.002030

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Nà Chào, Xã Bao La, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Ngần Văn Luận

Điện thoại: N/A


Trương Thị Xuân Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Xuân Quỳnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Như Yến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Yến

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Đội 4 An Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Ki ốt số 02 khách sạn Bắc Giang đường Ngô Gia Tự

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo cầu cát nghĩa hồ Huyện Lục Ngạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh ấp 4 thị trấn Long Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Đình 4 Chợ TP Phường Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tân Lập Cao Minh Xã Cao Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lanh Phố Tiểu hoàng Thị trấn Tiền Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ mới thị trấn Vĩnh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định Hoà Hiệp Nam Huyện Đông Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ TX Sa đéc sạp 102 lầu Thành phố Sa Đéc 864525

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 97-99 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Long B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 287 (số cũ 87/3) Huỳnh Tấn Phát KP 3 P.Tân Thuận Đông Phường Tân Thuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu Khu ái Mỹ thị trấn Thị trấn Ái Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Chợ Phù Mỹ Thị trấn Phù Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quí 6/7 KP2 P.Linh Xuân Phường Linh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh ấp Quãng Đà xã Đông Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 48 đường 2/4 - Vĩnh Hải Phường Vĩnh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 11 Kp7 P.Linh Đông Phường Linh Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiềm Xóm Đồng Nại Xã Châu Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điền Chợ Tân an - Tân an Phường Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 18 Kp6 P.Bình chiểu Phường Bình Chiểu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà B5/23D ấp 2 Xã Tân Kiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Xóm 9 - xã Mỹ Thắng Xã Mỹ Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên ấp Vĩnh Bình Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ SN 56 - Ba Đình Phường Ba Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 482/9 Điện Biên Phủ P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đang Nhà Lồng 2 Chợ Vị Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo ấp Nguyệt Lãng A Xã Bình Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Thôn Lừu 1 Xã Hát Lìu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng 90A Mạc Đỉnh Chi Phường Đa Kao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tín H19/5 K67 Trưng Nữ Vương Phường Bình Hiên 0979999111

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vạn K 1 Thị trấn Yên Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thanh Quang Xã Thanh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Châu Phong Xã Châu Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) 52 ĐINH Bộ LĩNH P.26 Phường 26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân ấp 1 Xã Phú Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xóm Dường Xã Ngọc Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Số 18 Nguyễn Văn Trỗi 0383855950

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Râm xã Quan Sơn Xã Quan Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 209/7 Nguyễn Bĩnh Khiêm Phường Vĩnh Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Lý Chánh Xã Nhơn Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 74 Núi Thành Phường Hòa Thuận Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huân Tổ 17 ấp Bà Ký 0937578179

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Thôn 6 Xã Thanh Thùy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng ấp Tân Tiến Tân Thông Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Tổ 11 Thị trấn Sa Pa 0979371168

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Chợ Quang Trung Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Diêm Điền Xã Điền Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ)) Tổ 2 Nghĩa tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu D11/1F ấp 4 Xã Vĩnh Lộc A

,
Loading...