Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 770713

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Ba Vì Hà Nội

Tìm thấy 1,359 kết quả (0.0048 giây)


Phùng Thị Trình

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Muồng Cháu, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Trình

Điện thoại: N/AHoàng Văn Hiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Muồng Cháu, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Cừ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Muồng Cháu, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cừ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Thân

Mã đăng ký: 01Q8002552

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thân

Điện thoại: Xem chi tiết


Tô Ngọc Thành

Mã đăng ký: 01Q8002718

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 394 - Quảng Oai, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Tô Ngọc Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa Hàng Điện Máy Đại Hoan

Mã đăng ký: 01Q8002680

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tân Phú Mỹ, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Cửa Hàng Điện Máy Đại Hoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Trọng Nguyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Việt Long, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phùng Trọng Nguyên

Điện thoại: N/APhùng Thị Mỹ Linh

Mã đăng ký: 01Q8001664

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Mới, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Mỹ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Đức Ngọc

Mã đăng ký: 01Q8002565

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 15/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Tiến Đại

Mã đăng ký: 01Q8002561

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Viên Châu, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Đại

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Đăng Tiến

Mã đăng ký: 01Q8002522

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vân Trai, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hà Đăng Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Châu Tuấn

Mã đăng ký: 01Q8002541

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 09/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phú Xuyên 2, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Châu Tuấn

Điện thoại: N/A


Lê Việt Hùng

Mã đăng ký: 01Q8002447

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bơn, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Công Huấn

Mã đăng ký: 01Q8002503

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Công Huấn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Chiến

Mã đăng ký: 01Q8002514

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bằng Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Quốc Mạnh

Mã đăng ký: 01Q8002497

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tri Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phùng Quốc Mạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Mạnh Tường

Mã đăng ký: 01Q8002293

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phú Mỹ A, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Minh

Mã đăng ký: 01Q8002485

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Viên Châu, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Viết Bình

Mã đăng ký: 01Q8002452

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hưng Đạo, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Phùng Thị Thịnh

Mã đăng ký: 01Q001172

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhông - Nương Tụ, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/1,359 - Trang số 1/68

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhượng Đầm hồng Xã Ngọc Hồi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 113 Huỳnh Văn Bánh P.17 Phường 17

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Yến Nê Xã Hòa Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi AB69 Bàu Cát P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Tổ 1 Phường Tô Hiệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 21/1A Thống Nhất P.16 Phường 16

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi Giao Hà Xã Giao Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiên Xã Thụy Quỳnh Xã Thụy Quỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Hải Yến Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Chợ chu Huyện Định Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nè Thôn 2 Xã Xuân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Thị Trấn Phù Mỹ Thị trấn Phù Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé Thị trấn Cái Vồn Phường Cái Vồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Hương Vinh Thị xã Hương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực 157A HT17 Kp2 P.Hiệp Thành Phường Hiệp Thành 4261179

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Khu Phố 3 Thị trấn Tân Thạnh Huyện Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 10/17A Tổ 50 KP3 Phường Tân Thới Nhất 7190094

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 44/21/1 Phan Xích Long P.16 Phường 16 9692054

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Minh lộc _ Hậu lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiên Mai thuỷ Xã Mai Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 08 Cư xá Bạch Đằng Phường Hải Cảng 056811102

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cận Chợ bún - Đa tốn Xã Đa Tốn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực Trúc thôn - Cộng hoà Phường Cộng Hòa 03203587077

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đô Châu phong Xã Châu Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Km 5 đường 21 - Mỹ Hưng Xã Mỹ Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chấn Lô 158 Đình 6 chợ Cồn Phường Hải Châu 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tá Giao Nhân Xã Giao Nhân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Xã Lộc tân Hậu lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cừ E3 KDC ARC ấp Đồng An Xã Bình Hoà 0903528479

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ 3 Móng Cái Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Doanh Xã Yên Thắng Xã Yên Thắng 029846450

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Thôn Kiều xã Tiên Tân Xã Tiên Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Phường âu cơ Phường Âu Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Số 28 đường Hai Bà Trưng Phường Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng C5/44A ấp 3 Xã Tân Kiên 0165277414

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ty Phương Trung Xã Phương Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 31/2 ấp 7 X.Xuân Thới Thượng Xã Xuân Thới Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà CTP Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 5/1 Phù Đổng Thiên Vương Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Xã Thạch Châu Xã Thạch Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Tổ dân phố 10 -TT Madaguôi Thị trấn Ma Đa Guôi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương xã Bình Hòa Huyện Châu Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Khóm II Thị trấn Tràm Chim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ ấp Mỹ Trung Xã Mỹ Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 089/4 Cầu Đất Xã Xuân Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Lạc Nghiệp Xã Tu Tra

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Chợ Hàm Mỹ Thôn Phú Sum 01654697057

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý An Hồ Xã Phong Niên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dịu Chợ Vàng Danh Phường Vàng Danh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sâm C5-6- chợ Tây Thành Phường Tân Sơn

,
Loading...