Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 447567

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Chương Mỹ Hà Nội

Tìm thấy 4,602 kết quả (0.0025 giây)


Tđhttm Và Dv Mvp Mav

Mã đăng ký: 01W8010007

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Tđhttm Và Dv Mvp Mav

Điện thoại: Xem chi tiếtDương Hoàng Long

Mã đăng ký: 01W8010000

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Dương Hoàng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Ngọc Tú

Mã đăng ký: 01W8010038

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Thị Chung

Mã đăng ký: 01W8010024

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Thị Nguyệt

Mã đăng ký: 01W8010036

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Nguyễn Bá Trường

Mã đăng ký: 01W8010026

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Văn Mỹ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Trường

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Lý

Mã đăng ký: 01W8002480

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 09/06/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 119, tổ 3, khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lý

Điện thoại: Xem chi tiếtĐào Xuân Lẫm

Mã đăng ký: 01W8009812

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 4, thôn Phượng Bản, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đào Xuân Lẫm

Điện thoại: Xem chi tiết


Trịnh Thị Trang Nhung

Mã đăng ký: 01W8009803

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Trang Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Tiến

Mã đăng ký: 01W8009757

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Bình Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ Sở Viết Xuân

Mã đăng ký: 01W8009623

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Đồng Nám, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Cơ Sở Viết Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Hữu Bang

Mã đăng ký: 01W8009273

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 22, tổ 8, khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Bang

Điện thoại: Xem chi tiết


Xưởng Sản Xuất Kính Thắng Lợi

Mã đăng ký: 01W8009732

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Văn La, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Xưởng Sản Xuất Kính Thắng Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Doanh Thành

Mã đăng ký: 01W8009591

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Doanh Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Tiến Dũng

Mã đăng ký: 01W8009678

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01/06/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Tiến Liêm

Mã đăng ký: 01W8009668

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Đồng Xa, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Xuân Phương

Mã đăng ký: 01W8009667

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 4, tổ 4, khu Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Xuân Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Anh Ngữ Leo School

Mã đăng ký: 01W8009645

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu Tân Mai, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trung Tâm Anh Ngữ Leo School

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Sáu

Mã đăng ký: 01W8009658

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tiến ân, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Sáu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tân Phương, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/4,602 - Trang số 1/231

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liệt Khu Nội ô - TT Giồng Riềng Thị trấn Giồng Riềng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà ấp Chánh - Bình Hòa Bắc Xã Bình Hòa Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Chợ xanh Phường Hợp Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngạt Chợ ái nghĩa Thị trấn Ái Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh 175 Ng Thành phố Bến Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Chợ Láng Xã Phú Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Cao Đạt P.01 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sao Thị trấn Bắc sơn Thị trấn Bắc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Tiến Lộc Thị trấn Cát Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xã Quảng Tâm Huyện Quảng Xương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Xã Hoàng Cương Xã Hoàng Cương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân) ấp An Lợi B Xã Định Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn ấp Chòi Mòi xã Định Thành Huyện Đông Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên ấp Bến Cam Xã Phước Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiến Phố chợ Xã Cổ Loa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 2/2 Lê Quý Đôn - P.5 Phường 5 063828112

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 284/57/3 Lý Thường Kiệt P.14 01234066379

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Quang Vinh Phường Quang Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út 89 Hải Thượng Lãn ông P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Roan Thôn Dương Liễu Đông thị trấn Bình Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giá xã Cúc Phương Xã Cúc Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 39 Phan Ngọc Tòng Phường 2 075822556

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Thuận Phú Xã Thuận Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái Vũ Quý Xã Vũ Quí

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận 49/58 ấp Bình Đường 1 xã An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kính Tổ 3 KV 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Thôn 5 Trà Tân Xã Trà Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nữ 10/7 Kp6 Tam Hiệp Phường Tam Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Hông lô I-001 C/cư Ngô Gia Tự P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn KV2 Thị xã Ngã Bảy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Xã lục Dạ Con Cuông Xã Lục Dạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 09 Nguyễn Trung Trực Phường Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà La Số 114 ấp Hậu Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 27 TL30 Tổ 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo TTMX Thị trấn Mỹ Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bằng Số nhà 70 đường Trục Chính Tân Thanh Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh An Lợi An Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 279 Nguyễn Chí Thanh Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi 4/42 Ninh Thuận - Bàu Năng Xã Bàu Năng 824640

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà) 81 - Lê Lợi Phường Hải Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 24/9/2/11 Bến Lội khu phố 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thực Thôn Nhơn Lý Xã Sa Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 8 Hàng Rươi Phường Hàng Mã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn ấp 4 Hòa Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đan ấp Long Khánh 3 Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt 260A Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Vĩnh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Tổ 3 Thị trấn Việt Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 406-408 Chợ Tân Định TĐ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái 35 Lê Thánh Tông Phường Máy Tơ

,
Loading...