Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1118432

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Đan Phượng Hà Nội

Tìm thấy 1,687 kết quả (0.0017 giây)


Hộ Kinh Doanh Bá Thị Toan

Mã đăng ký: 01S8002480

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Đìa Đừng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bá Thị Toan

Điện thoại: N/AHộ Kinh Doanh Hoa Hải

Mã đăng ký: 01S8002803

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 13 thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hoa Hải

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Xe Điện Đông Nam

Mã đăng ký: 01S8002759

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 11, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Xe Điện Đông Nam

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Hiếu Thủy

Mã đăng ký: 01S8002698

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 91 phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Hiếu Thủy

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Minh Nga

Mã đăng ký: 01S8002741

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 4, thôn Vĩnh Kỳ, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Minh Nga

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Thuận

Mã đăng ký: 01S8002683

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 48 ngõ 254 Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Thuận

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Sai Gon Xinh Spa

Mã đăng ký: 01S8002643

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: LK05 - 4 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Sai Gon Xinh Spa

Điện thoại: N/AHộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hằng

Mã đăng ký: 01S8001981

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 1, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hằng

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Tuyết Mây

Mã đăng ký: 01S8002674

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 1, thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Tuyết Mây

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Hương Lợi

Mã đăng ký: 01S8002665

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hương Lợi

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Tuyết

Mã đăng ký: 01S8002608

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Tuyết

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Minh Yến

Mã đăng ký: 01S8002247

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 67 phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Minh Yến

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Trần Như Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Trần Như Quỳnh

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Quảng

Mã đăng ký: 01S8002484

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Quảng

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Hà Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 01S8002487

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hà Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Đỗ Khánh Hoa

Mã đăng ký: 01S8002490

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Đỗ Khánh Hoa

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hường

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Toàn Tâm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Toàn Tâm

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Thụy Anh

Mã đăng ký: 01S8002535

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 118 Phố Phùng Hưng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thụy Anh

Điện thoại: N/A


Hkd Nguyễn Thị Bích Phượng

Mã đăng ký: 01S8002550

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 10, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hkd Nguyễn Thị Bích Phượng

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/1,687 - Trang số 1/85

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thôn Hải Ninh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhuận Xã Xuân Hồng Xã Xuân Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyên An Hòa - An Hảo Xã An Hảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Tổ 47 Phường Yên Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơ tổ 33 phường Tân lập Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Tổ 30 Phường Đồng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát 33B Dương Văn An Thành phố Huế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đỗ Đại hùng Huyện Ứng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đệ 47/4 Bửu Đình P.05 Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Số 108 Tổ 41 khóm 3 067859122

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt TT Thới Bình Thị trấn Thới Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 301 PĐC Phường Trường Thi Phường Trường Thi 847291

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đực ấp 3 - Vang Quới Đông Xã Vang Quới Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thôn 1 Xã Xuân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tam An Thới Xã Tân An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng Chánh Giáo Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Khối 2 Thị trấn Diễn Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi Xóm Trung Tâm Xã Tây Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lạnh An Qưới An Hòa Xã An Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Phường Cửa ông Phường Cửa Ông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan Đồng Việt Xã Đồng Việt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh xã Hiệp Hoà Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Thôn 1 Xã Đội Cấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí 23 KP3 P.Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên 157A Vườn Lài P.Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Thôn Tân Yên Xã Ealy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mười Tổ 8 khu vực 2 812962

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Ki ốt số 11 tổ 14 Phường Minh Xuân 027816338

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Sạp 832 Chợ Bến Thành Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên Thượng Quận Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long ấo 4 xã Thới Bình Xã Thới Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Khe Đen Xã Phượng Nghi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đủ ấp Bình Thành Xã Trần Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 45 Nguyễn Văn Cừ Phường Lộc Sơn 0633726111

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Khối Trung Đông phường Hưng Dũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Lương qui Xã Xuân Nộn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhị Làng Tràng Xã Tràng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kía ấp Phước Hoà xã Phước Hiệp Xã Phước Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 271 Tổ 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Số 8 tổ 11 Phúc Đồng Phường Phúc Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội KP 03-Hàm Tiến (423-08CV) Phường Hàm Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiền Tổ 10 ấp Thuận Tiến A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp 4 xã An Hữu Xã Ân Hữu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Xóm 18 Xã Xuân Tín

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yên 721 Phạm Văn Chí Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Thôn Mòng Xã Cẩm Liên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến Tân Hiệp A Thị trấn Óc Eo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Qúy SN 08 tổ 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Là 326/9 - An Hưng Xã An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trân) 121/22 Đường CMT8 Phường An Hòa

,
Loading...