Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1147710

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Đan Phượng Hà Nội

Tìm thấy 1,687 kết quả (0.0030 giây)


Hộ Kinh Doanh Bá Thị Toan

Mã đăng ký: 01S8002480

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Đìa Đừng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bá Thị Toan

Điện thoại: N/AHộ Kinh Doanh Hoa Hải

Mã đăng ký: 01S8002803

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 13 thôn Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hoa Hải

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Xe Điện Đông Nam

Mã đăng ký: 01S8002759

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 11, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Xe Điện Đông Nam

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Hiếu Thủy

Mã đăng ký: 01S8002698

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 91 phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Hiếu Thủy

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Minh Nga

Mã đăng ký: 01S8002741

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 4, thôn Vĩnh Kỳ, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Minh Nga

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Thuận

Mã đăng ký: 01S8002683

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 48 ngõ 254 Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Thuận

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Sai Gon Xinh Spa

Mã đăng ký: 01S8002643

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: LK05 - 4 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Sai Gon Xinh Spa

Điện thoại: N/AHộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hằng

Mã đăng ký: 01S8001981

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 1, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hằng

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Tuyết Mây

Mã đăng ký: 01S8002674

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 1, thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hoàng Thị Tuyết Mây

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Hương Lợi

Mã đăng ký: 01S8002665

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hương Lợi

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Tuyết

Mã đăng ký: 01S8002608

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Tuyết

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Minh Yến

Mã đăng ký: 01S8002247

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 67 phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Minh Yến

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Trần Như Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Trần Như Quỳnh

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Quảng

Mã đăng ký: 01S8002484

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Quảng

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Hà Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 01S8002487

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hà Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Đỗ Khánh Hoa

Mã đăng ký: 01S8002490

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: TT Thương mại Tuấn Quỳnh, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Đỗ Khánh Hoa

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hường

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Toàn Tâm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Toàn Tâm

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Thụy Anh

Mã đăng ký: 01S8002535

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 118 Phố Phùng Hưng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thụy Anh

Điện thoại: N/A


Hkd Nguyễn Thị Bích Phượng

Mã đăng ký: 01S8002550

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 10, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hkd Nguyễn Thị Bích Phượng

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/1,687 - Trang số 1/85

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Cụm làng nghề Phường Châu Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy Thôn Kê Gà Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy ấp Bùi Chu Huyện Trảng Bom

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Lô 50/15 Chợ Cồn Phường Hải Châu 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chắc 52 Nam Cao P.Tân Phú Quận 9 8961280

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Lê Lợi Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thể Chợ Điền Lộc Huyện Phong Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Chợ Ba hàng đồi Huyện Lạc Thuỷ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Thạch Điền Huyện Thạch Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Tổ 6 KP Tân Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 11/41 Bình Đức - BH Phường Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Suốt Nguyễn Du Phường Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lĩnh 491/42 Nguyễn Đình Chiểu P.02 Phường 2 8306179

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Phước Bình Sạp 56 Phường Phước Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc Khởi Hà- Cầu Khởi Xã Cầu Khởi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủ ấp Tân Hòa - Tân Phú Xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 158 Lý Chính Thắng P.07 Phường 7 8483171

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên Thống Nhất Xã Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự Khối 1 - PPhong Thị trấn Phú Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch Thị trấn Châu ổ Thị trấn Châu Ổ 055851387

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 378/A2 ấp Nhị Hòa xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Khánh Tiên Xã Khánh Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 28B Phố Bắc Sơn - P. Quang Trung Phường Quang Trung 0320857127

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang ấp Vĩnh Bình Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sĩ Khu phố Phú Hiệp 3 Thị trấn Hòa Hiệp Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận 148/12/20 Tôn Đản Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cửu 101 Khu Phố 2 P.Linh Trung Phường Linh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 120/86/8 Thích Quảng Đức P.05 Phuờng 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng kp 7 TT Cai Lậy Thị xã Cai Lậy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tuý Loan Đông 2 Hoà Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bồng Khu tái định cư - Lộc Sơn Phường Lộc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Xã Lạng Khê Con Cuông Huyện Con Cuông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Xã Yên Đồng Xã Yên Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dẫn Cụm CN làng nghề Phường Châu Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Tổ 23 Phường Gia Sàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xã Phú Thịnh Xã Phú Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng Xã Yên Thắng Xã Yên Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Chợ Gia Lâm Phường Ngọc Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyến Thôn giếng Xã Hữu Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiêng 53A Trần Đình Xu Phường Cầu Kho

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Chợ trới Thị trấn Trới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Tân Trường - Cam Thành Xã Cẩm Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyển Tam Văn Xã Tam Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Niên Cọn Luông Xã Xuân La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhạn 104 Nguyễn Khang Phường Yên Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan đường mường than Thành phố Lào Cai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Tổ 9 Phường Chiềng Lề Phường Chiềng Lề

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 9-11 Trần Quốc Toản Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Số 9 ngách 32 đường Bưởi

,
Loading...