Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 529319

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Hòai Đức Hà Nội

Tìm thấy 2,968 kết quả (0.0027 giây)


Hộ Kinh Doanh Bán Buôn, Bán Lẻ Việt Anh (Cao Việt Anh)

Mã đăng ký: 01U8005495

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LũNG KêNH, Xã Đức Giang, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bán Buôn, Bán Lẻ Việt Anh (Cao Việt Anh)

Điện thoại: Xem chi tiếtHộ Kinh Doanh Bảo Anh (Nguyễn Khắc Bàng)

Mã đăng ký: 01U8005472

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ĐộI 1, Xã Cát Quế, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bảo Anh (Nguyễn Khắc Bàng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Khách Sạn Hoàng Gia (Vũ Đức Mừng)

Mã đăng ký: 01U8005484

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Khách Sạn Hoàng Gia (Vũ Đức Mừng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thoa 1974

Mã đăng ký: 01U8005462

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: XóM 5 THôN KIM HOàNG, Xã Vân Canh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thoa 1974

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Nguyễn Thị Mai

Mã đăng ký: 01U8005467

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ĐộI 2, Xã Dương Liễu, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng Tùng

Mã đăng ký: 01U8005361

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Két Việt Tiệp (Đinh Doãn Dũng)

Mã đăng ký: 01U8005286

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN ĐạI Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Két Việt Tiệp (Đinh Doãn Dũng)

Điện thoại: Xem chi tiếtHộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Đặng

Mã đăng ký: 01U8005265

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LưU Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Đặng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phúc Thành

Mã đăng ký: 01U8005268

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: LK5-128-21, KĐT MớI BắC AN KHáNH, Xã An Khánh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phúc Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Đàm Thị Hoa

Mã đăng ký: 01U8005259

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN HậU áI, Xã Vân Canh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Đàm Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Duy Tiến (Nguyễn Duy Tiến)

Mã đăng ký: 01U8005250

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: XóM ĐấU TRANH, Xã La Phù, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Duy Tiến (Nguyễn Duy Tiến)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Thanh Nhàn Quán (Phạm Thị Nhàn)

Mã đăng ký: 01U8005247

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LAI Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thanh Nhàn Quán (Phạm Thị Nhàn)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Hưng Phấn Quán (Tạ Thị Thanh Hường)

Mã đăng ký: 01U8005255

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LAI Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hưng Phấn Quán (Tạ Thị Thanh Hường)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Lộ Văn Thịnh

Mã đăng ký: 01U8005253

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN AN THọ, Xã An Khánh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Lộ Văn Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khánh Chi

Mã đăng ký: 01U8005095

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 3, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khánh Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Anh Anh (Trần Văn Thân)

Mã đăng ký: 01U8004989

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU VựC 5, Xã Cát Quế, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Anh Anh (Trần Văn Thân)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Thu Hằng (Nguyễn Thị Hằng)

Mã đăng ký: 01U8004842

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: THôN ĐàO NGUYêN, Xã An Thượng, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Thu Hằng (Nguyễn Thị Hằng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Hiếu

Mã đăng ký: 01U8005217

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: NGã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 01U8005218

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 5, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Lê Văn Cương

Mã đăng ký: 01U8005204

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 5, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Lê Văn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/2,968 - Trang số 1/149

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi ấp 7 Chợ Xã Đồng Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Châu Thành Xã Thụy Liễu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Chợ trung tâm thị Quảng hà Thị trấn Quảng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diểu 91/1 Thạnh lai - Bình thạnh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) 61 Đoàn Trần Nghiệp Phú cường Phường Phú Cường 824639

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 12/6 ấp Đồng Nai Hoá An Xã Hòa An 061859858

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Phố dân chủ Thị trấn Vụ Bản

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 18 Võ Văn Ngân KP4 P.Trường Thọ Phường Trường Thọ 8972673

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm 484 Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chánh ấp Hòa Ninh xã Long Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Tổ 8 - KV 2 - Lê Hồng Phong Phường Trà Nóc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Xã Ngọc Thiện Xã Ngọc Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Đồng Quang Xã Đồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mênh Hội Khách - Đại Sơn Xã Đại Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư Xã Nam Tân Xã Nam Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 3B Hải Thượng - P.5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài Chợ Đức Cơ Huyện Đức Cơ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Kp 5 - Bình Hưng Phường Bình Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cần 103/1 ấp 1 061727234

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ninh Tùng lâm Xã Tùng Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường toàn Thắng Xã Toàn Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tơ xã Định hoá Xã Định Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Khả Phong Xã Khả Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Trường lộc Huyện Can Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp Đông Thị Trấn Vĩnh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp 59/1K ấp Tiền Lân X.Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Khu 1 thị trấn Cái Rồng Thị trấn Cái Rồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 6/3 Đồng An -Bình Hoà Phường Bình Hòa 710681

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà My Thôn Tân Tài xã Tân Lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 7 Cao Bá Quát - Phước Hòa Phường Phước Hòa 0583872030

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Thôn 10 - xã Hạ long Xã Hạ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vụ TK1 Phường Chiềng Sinh Thành phố Sơn La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Đức Phúc Đức Mạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thường Đội 6 Năng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hữu 284 KP2 ấp Chiến Lược

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Tổ 10 phường Phùng Chí Kiên Phường Phùng Chí Kiên 02812211688

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan ấp An Thạnh Xã An Ninh Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Khóm 1 Thị Trấn Tam Bình Thị trấn Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Lộc Giang Xã Ân Tường Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyên Khu Phố II Thị trấn Dương Minh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diện ấp Thạnh An xã Hoả Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 108 đường S9 P Tây Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám 7/3 ấp Thạnh Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kỳ A80B tổ 7 ấp Bình Hòa 0908323602

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý 03-Hải Triều-Hoà hải Quận Ngũ Hành Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoành Tổ 1 - P. Lê Hồng Phong Phường Lê Hồng Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền TT Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung 21 Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Diễn Thành Xã Diễn Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhũ) 06 Võ Thị Sáu K2 - P8 Phường 8 0915882858

,
Loading...