Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 913322

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Hòai Đức Hà Nội

Tìm thấy 2,968 kết quả (0.0035 giây)


Hộ Kinh Doanh Bán Buôn, Bán Lẻ Việt Anh (Cao Việt Anh)

Mã đăng ký: 01U8005495

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LũNG KêNH, Xã Đức Giang, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bán Buôn, Bán Lẻ Việt Anh (Cao Việt Anh)

Điện thoại: Xem chi tiếtHộ Kinh Doanh Bảo Anh (Nguyễn Khắc Bàng)

Mã đăng ký: 01U8005472

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ĐộI 1, Xã Cát Quế, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Bảo Anh (Nguyễn Khắc Bàng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Khách Sạn Hoàng Gia (Vũ Đức Mừng)

Mã đăng ký: 01U8005484

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Khách Sạn Hoàng Gia (Vũ Đức Mừng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thoa 1974

Mã đăng ký: 01U8005462

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: XóM 5 THôN KIM HOàNG, Xã Vân Canh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thoa 1974

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Nguyễn Thị Mai

Mã đăng ký: 01U8005467

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ĐộI 2, Xã Dương Liễu, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng Tùng

Mã đăng ký: 01U8005361

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Két Việt Tiệp (Đinh Doãn Dũng)

Mã đăng ký: 01U8005286

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN ĐạI Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Két Việt Tiệp (Đinh Doãn Dũng)

Điện thoại: Xem chi tiếtHộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Đặng

Mã đăng ký: 01U8005265

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LưU Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Đặng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phúc Thành

Mã đăng ký: 01U8005268

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: LK5-128-21, KĐT MớI BắC AN KHáNH, Xã An Khánh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Phúc Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Đàm Thị Hoa

Mã đăng ký: 01U8005259

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN HậU áI, Xã Vân Canh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Đàm Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Duy Tiến (Nguyễn Duy Tiến)

Mã đăng ký: 01U8005250

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: XóM ĐấU TRANH, Xã La Phù, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Duy Tiến (Nguyễn Duy Tiến)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Thanh Nhàn Quán (Phạm Thị Nhàn)

Mã đăng ký: 01U8005247

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LAI Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Thanh Nhàn Quán (Phạm Thị Nhàn)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Hưng Phấn Quán (Tạ Thị Thanh Hường)

Mã đăng ký: 01U8005255

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN LAI Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Hưng Phấn Quán (Tạ Thị Thanh Hường)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Lộ Văn Thịnh

Mã đăng ký: 01U8005253

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN AN THọ, Xã An Khánh, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Lộ Văn Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khánh Chi

Mã đăng ký: 01U8005095

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 3, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khánh Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Anh Anh (Trần Văn Thân)

Mã đăng ký: 01U8004989

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU VựC 5, Xã Cát Quế, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Anh Anh (Trần Văn Thân)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Thu Hằng (Nguyễn Thị Hằng)

Mã đăng ký: 01U8004842

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN ĐàO NGUYêN, Xã An Thượng, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Quầy Thuốc Thu Hằng (Nguyễn Thị Hằng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Hiếu

Mã đăng ký: 01U8005217

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: NGã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Bá Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 01U8005218

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 5, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Hộ Kinh Doanh Lê Văn Cương

Mã đăng ký: 01U8005204

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KHU 5, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hòai Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Lê Văn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/2,968 - Trang số 1/149

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hốt Vùng biển Việt Nam Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh 42 Đinh Tiên Hoàng Phường Tự An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế Xã Bình Nguyên Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lến ấp Mỹ Lợi Xã Nhơn Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi Thôn 2 Thị trấn Sa Thầy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hữu Hoàn lão Thị trấn Hoàn Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 34/8 Lữ Gia Quận 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm ấp Tân Lập B Long Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Chợ Thiếc Sạp 414A Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Là Chợ Phương lâm Phú Lâm Xã Phú Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diệp Phú Thạnh - Phú Mỹ Xã Phú Mỹ 845237

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh B19-X35 Hoàng Hoa Thám P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân ấp An Phú Xã An Thạnh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp 41 Mạc Đỉnh Chi P.Vĩnh Thanh 879971

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Nguyễn Trãi Khu Phố 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Xóm 8 xã Thịnh Sơn Xã Thịnh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Cam Nghĩa Huyện Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Hải Châu Xã Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Tổ 11 Phường Quyết Tâm Phường Quyết Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Xã Nghĩa Hoàn Xã Nghĩa Hoàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Thổ tang Thị trấn Thổ Tang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư Xích Thổ Xã Xích Thổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Phường Nhơn Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp 76B Nguyễn Thị Minh Khai - Tân Lập Phường Tân Lập 058510157

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 15G4 Chu Văn An P.26 Phường 26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mộng ấp Lộc Hòa xã Lộc Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỹ Lô D2-17 18

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Số 247 - Hà Huy Tập - TT Yên Viên Thị trấn Yên Viên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Khối 7 P.Bến Thuỷ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Quang trung Xã Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lịnh 62 Bạch Đằng Phường Minh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Lộc ninh Xã Lộc Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phi Tổ 4 ấp Cầu Đồn Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 0918441231

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xã Cẩm Nam Xã Cẩm Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Phường Nam Bình Phường Nam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Chợ Hà Tân Xã Đại Lãnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Vườn hoa Phường Tiền An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh TDP9 TT Eatling Huyện Cư Jút

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Mậu Chử Xã Thanh Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp 1C xã Phước Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Số 172A Trần Duy Hưng 0945091666

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoằng 45/2 Hùng Vương Phường Phú Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tranh Khau gạm Xã Đức Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận KP4- Phú Hài (85281-39cv) Phường Phú Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Núi Móng Xã Hoàn Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Khu 5 ĐLBD P.hiệp Thành Phường Hiệp Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự Tổ 5 Thị trấn Tằng Loỏng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư Quầy 06 khu cá thịt chợ Vũng Tàu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Xã Quảng Cát TP Thanh Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Đường Wừu Thị trấn Đăk Đoa

,
Loading...