Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 375584

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Mỹ Đức Hà Nội

Tìm thấy 770 kết quả (0.0015 giây)


Chu Thị Hân

Mã đăng ký: 01Z8002533

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thọ, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Chu Thị Hân

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Thùy Dung

Mã đăng ký: 01Z8002534

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn ải, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Mỵ

Mã đăng ký: 01Z8002504

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 14, Thôn Hạ, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hương

Mã đăng ký: 01Z8002497

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khảm Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Tiến Nhận

Mã đăng ký: 01Z8002482

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Nhận

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Lự

Mã đăng ký: 01Z8002457

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Đại Nghĩa, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lự

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Tiến Hoa

Mã đăng ký: 01Z8002356

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hội Xá, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hoa

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 01Z8002444

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hương

Mã đăng ký: 01Z8002438

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: La Đồng- Hợp Tiến, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Văn Ba

Mã đăng ký: 01Z8002440

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Thị Thuật

Mã đăng ký: 01Z8002430

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xóm 3 - Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuật

Điện thoại: Xem chi tiết


Đại Lý Trung Tuyết

Mã đăng ký: 01Z8002422

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đại Lý Trung Tuyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Văn Hợi

Mã đăng ký: 01Z8002421

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Tô Đăng Chí

Mã đăng ký: 01Z8002425

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Gò Mái- Hợp Tiến, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Tô Đăng Chí

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Tiến

Mã đăng ký: 01Z8002424

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn giang, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Du

Mã đăng ký: 01Z8002426

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 06/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 10, thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Du

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Anh Tuấn

Mã đăng ký: 01Z8002348

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Quang Quyết

Mã đăng ký: 01Z8002415

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thanh Hoàn

Mã đăng ký: 01Z8002411

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Truyền

Mã đăng ký: 01Z8002405

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 27/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Hiền, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Truyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/770 - Trang số 1/39

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Sàn Phương Sơn Xã Phượng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhã ấp Tân Bình Xã Tân Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tác Xóm 12 xã Nam trung Xã Nam Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 155/6E KP5 Thị Trấn Củ Chi Thị trấn Củ Chi 8921733

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Xã Giao Xuân Xã Giao Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xẩm Chợ Dĩ An Phường Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sự Xã Tuân chính Xã Tuân Chính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoành Chợ Bến Thành 1085 Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Hội Sơn Xã Hội Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Sạp 58 - Tầng 2 Chợ Hôm Phường Ngô Thì Nhậm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Xã Thanh hương Xã Thanh Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Ki ốt số 161 TTTM Chợ Mơ Phường Trương Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh 14 Quốc Lộ 62 Phường 2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông Quầy số 4 - công ty cp cơ điện Việt Đức Phường Trần Phú 0240824624

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ ấp Phú Tây xã An Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Km26 Xã Bảo Ái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạch 137 Nam Hòn Khô Phường Vĩnh Hòa 058550428

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Tổ 7 Vĩnh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mận Hải ninh Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 35 Lê Văn Ninh Kp4 P.Linh Tây Phường Linh Tây 8967745

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Sạp 95 Chợ KP2 Phường Tân Chánh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Quầy 209 Tầng II chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại 876403

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa 66 Hùng Vương Phường 7 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bông 44B Phan Đình Phùng Phường Xương Huân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 263 Ngõ Quỳnh P. Quỳnh Lôi Phường Quỳnh Lôi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáng Kim thượng - Kim lũ Xã Kim Lũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga P1605 nhà 17T5 Khu đt Trung Hoà Quận Thanh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài) 26/BT KV Bình Phó A Quận Bình Thuỷ 0710798319

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 57/3 Đa Thiện -P8 Phường 8 063554846

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 54 Lò Sũ Phường Lý Thái Tổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân 347 đường Thái Bình- P. Lộc Hạ Phường Lộc Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Khu Phố 1 Thị trấn Phước Dân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiên Khối 2 - Thị trấn Thị trấn Hương Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huề xã Yên Phụ Xã Yên Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sủi thị trấn Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Từng thôn Tân Bình - Ea Knuếc Xã Ea Knuec

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích 20/64 kp10 Phường Hố Nai Phường Hố Nai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 80 phố Mai Dịch Phường Mai Dịch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lang ấp Thạnh Hựu Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương 10 Quốc Lộ 13 P.26

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cây Nghĩa An Xã Nghĩa An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Xã Nam Hải Xã Nam Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trai La Vân Xã Phổ Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhã 48 Đường Lô A KP3 Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Dương Phong Xã Dương Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ý 68 Hàm Nghi Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Thôn 2 Xã Hợp Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Thôn 5 Xã Đức Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Nam Khánh xã Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa TK 6 Thị trấn Hát Lót

,
Loading...