Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 276495

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Phúc Thọ Hà Nội

Tìm thấy 1,731 kết quả (0.0022 giây)


Trần Thế Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 5, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thế Anh

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thơm

Mã đăng ký: 01R8004378

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Hoàng Vĩnh Quyết

Mã đăng ký: 01R8003565

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Vĩnh Quyết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quang

Mã đăng ký: 01R8004343

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Đặng Hồng Phương

Mã đăng ký: 01R8004310

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 12, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Phương

Điện thoại: N/A


Đinh Tiến Long

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Long

Điện thoại: N/A


Đặng Hồng Dũng

Mã đăng ký: 01R8004326

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Dũng

Điện thoại: N/ANguyễn Thái Sơn

Mã đăng ký: 01R8004304

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 1, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn

Điện thoại: N/A


Trần Huy Hải

Mã đăng ký: 01R8004202

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Huy Hải

Điện thoại: N/A


Lê Đức Hải

Mã đăng ký: 01R8004272

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 12, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Đức Hải

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Phúc Thọ, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hường

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Lan Phương

Mã đăng ký: 01R8004234

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Phương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đài

Điện thoại: N/A


Trần Thị Họa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thị Họa

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Thơm

Mã đăng ký: 01R8004262

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Lê Tiến Mạnh

Mã đăng ký: 01R8004244

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 4, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Mạnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hường

Mã đăng ký: 01R8004245

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 3, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường

Điện thoại: N/A


Lê Văn Thành

Mã đăng ký: 01R8004213

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quỳ

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thanh Mạc, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳ

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mậu

Mã đăng ký: 01R8004223

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mậu

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/1,731 - Trang số 1/87

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Chợ thành Thị trấn Diên Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Số 75 Đường Lê Lợi Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tăng Số 598 Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Số 186-187 lô A chợ Rạch Dừa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 1-3 Trịnh Văn Cấn P.COL Phường Cầu Ông Lãnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương tổ 13 - P/ Trung tâm Phường Trung Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Xuân bảng Quảng Tâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lài Phú trạch Xã Phú Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Khu Phố 5 - Lạc Đạo (99459-225CV) Phường Lạc Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Len Lương Trụ Huyện Tiên Lữ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huấn xã trung lương Huyện Định Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Thị trấn chùa hang Thị trấn Chùa Hang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Nam hải Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Quảng Thịnh Huyện Quảng Xương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh Tỉnh lộ 827 ấp Bình Nam xã Bình Tâm Xã Bình Tâm 821668

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt ấp Tân hòa - xã Tân lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga KP 9 Thành phố Đông Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Số 14 đường 30/4 khu phố 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Chợ Tân Đức Xã Văn Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính Xã Kim Chính Huyện Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 458/59 Huỳnh Tấn Phát Kp 2 P.Bình Thuận Phường Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng TK4 Thị trấn Huyện Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Nam Thanh Xã Nam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Tổ 51- Khu 5- Hiệp thành Phường Hiệp Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái TDP 8 Phường Tứ Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sanh 391 Trần Xuân Soạn Phường Tân Kiểng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 130 Khánh Hội Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Số 01 - Thương Mại - Trần Phú Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm An Cư Tân TT Lăng Cô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa khu phố 2 tt mỏ cày

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ 15 Mạc Đỉnh Chi P.An Cư

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mấm Hưng Thái - Hải lộc Xã Hải Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu TT krông klang Thị trấn Krông Klang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm thôn Mạnh Tiến Xã Yên Bồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rựng 3478 ấp Suổi Sâu - An Tịnh Xã Ân Tình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 118B Hưng Phước - Hưng Định Phường Hưng Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lịch ấp 4 Xã Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Chợ Ba Lan Phường Giếng Đáy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm 79/10 ấp 5 X.Xuân Thới Thượng Xã Xuân Thới Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Báu Thanh Trạch Xã Thanh Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Tiên Quang 2 Xã Vinh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Xuân ổ A-VC Phường Võ Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Man Liêm Hải Xã Liêm Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyến Lô 4 Đền Lừ 2 Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Hè 42 Hàng Vải Phường Hàng Bồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân TTr Thị trấn Phúc Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khác 04 Trần Hưng Đạo Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Tnt) Lô 33/rau ĐL chợ TTTM An Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân C21 tổ 26

,
Loading...