Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1146393

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Thanh Oai Hà Nội

Tìm thấy 2,224 kết quả (0.0015 giây)


Đào Thị Giang

Mã đăng ký: 01X005309

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn vĩ Cao viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đào Thị Giang

Điện thoại: N/APhạm Văn Lệnh

Mã đăng ký: 01X005357

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn vũ lăng, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lệnh

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhanh

Mã đăng ký: 01X005283

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Ngô đồng, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hà Vỹ

Mã đăng ký: 01X005330

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà Vỹ

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn đìa, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiếu

Điện thoại: N/A


Phan Thị Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà

Điện thoại: N/A


Đỗ Xuân Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tuyến

Điện thoại: N/AĐỗ Vùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phúc đường thôn bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Vùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Sỹ Chín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Chín

Điện thoại: N/A


Vũ Xuân Bằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đàn viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Bằng

Điện thoại: N/A


Lê Văn Toán

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn thượng, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Văn Toán

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Minh

Mã đăng ký: 01X005240

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03/06/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tuấn

Mã đăng ký: 01X005272

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thanh Giang, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Nghiêm Phú Toàn

Mã đăng ký: 01X001076

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tân ước, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nghiêm Phú Toàn

Điện thoại: N/A


Lê Quang Thành

Mã đăng ký: 01X005244

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 27/04/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Quang Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Bá Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn dộc, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lưu Bá Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Phụng Hiệp

Mã đăng ký: 01X005232

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đàn viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phụng Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tăng

Mã đăng ký: 01X005221

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Kỳ Thủy, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tăng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 01X005229

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10/04/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chua, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/2,224 - Trang số 1/112

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân thôn nghĩa lập xã hoằng lưu Xã Hoằng Lưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh K54/53 Lê Hữu Trác Phường An Hải Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Chợ Bến Ngự Phường Vĩnh Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 92/13/7 Thống Nhất Phường Phủ Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Lô 29 nhà lồng 2 PMỹ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương Phố 2 Thị trấn NT Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh Tân Định Thị xã Bến Cát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm Chợ chùa xã quảng tiến Thị xã Sầm Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Đại Lãnh Xã Đại Lãnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng An Thái xã An Cư

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Hồng quang Xã Hồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 1/22 _ ấp Cát Lái Xã Phú Hữu 518060

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Chợ chim Xanh P.11 Quận 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Xã Tân Long Xã Tân Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc liên giang Xã Hà Lan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám 53B Tổ 7 P.Hiệp Bình Phước Phường Hiệp Bình Phước 7271495

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tích Số 17 tổ 1 025861379

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 76/10 Đ19 Kp4 P.Linh Liểu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng ấp Hương Phước Xã Phước Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh An Ngãi Tây 1 Hoà Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiệt 412 Trịnh Đình Trọng P.Phú Trung Phường Phú Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật ấp Đông Trị Xã Thanh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn ấp Mỹ Hưng Xã Mỹ Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thi Xã Tân Lợi- Bình Long- Bình Phước Xã Tân Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Thôn Tân Phú - Xã Đắkdjrăng - Mang Yang Xã Đăk Djrăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trụ ấp Tây Huề Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mơ Số 56/310 Đường Nghi Tàm Phường Tứ Liên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 31 Nguyễn Công Trứ Phường Tây Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phê Trung Chánh Lộc Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 266 Trường Sơn Phường Yên Thế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh Thôn Đá Mài 1 Tân Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang ấp Rạch Mây Xã Tuyên Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quy Đồng ẻn Xã Kim Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Số 45 Đường Lê Nin Thành phố Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thến 218/8 Nguyễn Văn Luông P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Khu phố 3 - TT Dầu Tiếng Thị trấn Dầu Tiếng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Xóm 9 B Xã Diễn Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lê Xuân hoà Xã Trung Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 203 D2 P.25 Phường 25

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Xã Tân Hòa Xã Tân Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Tổ 13 Phường Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út 26 ấp rạch đào xã Mỹ lệ Huyện Cần Đước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long xã Thụy Quỳnh Xã Thụy Quỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm ấp Bến Cam Xã Phước Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghỉ Hiệp Hòa Hiệp Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Tầng 1 khu nhà vuông tòa nhà TT thời trang - THNC

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Khu phố 4-Tân An Phường Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí ƯƯƯƯƯ. Xã Giang Sơn Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vanh 447/47/7B Lê Duẩn Phường Ea Tam

,
Loading...