Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 734205

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Thanh Oai Hà Nội

Tìm thấy 2,224 kết quả (0.0046 giây)


Đào Thị Giang

Mã đăng ký: 01X005309

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn vĩ Cao viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đào Thị Giang

Điện thoại: N/APhạm Văn Lệnh

Mã đăng ký: 01X005357

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn vũ lăng, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lệnh

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhanh

Mã đăng ký: 01X005283

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 24/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ngô đồng, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hà Vỹ

Mã đăng ký: 01X005330

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà Vỹ

Điện thoại: N/A


Đỗ Văn Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn đìa, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiếu

Điện thoại: N/A


Phan Thị Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà

Điện thoại: N/A


Đỗ Xuân Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tuyến

Điện thoại: N/AĐỗ Vùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phúc đường thôn bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Vùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Xuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Sỹ Chín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Chín

Điện thoại: N/A


Vũ Xuân Bằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đàn viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Bằng

Điện thoại: N/A


Lê Văn Toán

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn thượng, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Văn Toán

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Minh

Mã đăng ký: 01X005240

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tuấn

Mã đăng ký: 01X005272

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Giang, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Nghiêm Phú Toàn

Mã đăng ký: 01X001076

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tân ước, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nghiêm Phú Toàn

Điện thoại: N/A


Lê Quang Thành

Mã đăng ký: 01X005244

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 27/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Quang Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Bá Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn dộc, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lưu Bá Minh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Phụng Hiệp

Mã đăng ký: 01X005232

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đàn viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phụng Hiệp

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tăng

Mã đăng ký: 01X005221

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kỳ Thủy, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tăng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 01X005229

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Chua, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/2,224 - Trang số 1/112

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Xã Lộc Sơn Huyện Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lê tổ 1 ấo 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưởng Chợ Ché Huyện Tiên Lữ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Khánh Thuỷ Xã Khánh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Kim châu - hoà hiệp Xã Hòa Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh TTTM DV An Đông C18 P.09 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan 341/10 Lạc Long Quân P5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Tầng 1 Trung Tâm Thương Mại Chợ Lớn Quy Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Siêng 164 Hương Lộ 5 KP2 P.AL Phường An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ D28 KV5 P. An Khánh Phường An Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái C57/18 đường 30/4 - Chánh nghĩa Phường Chánh Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoại lưu kiếm Xã Lưu Kiếm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Chợ sắt An Lạc - AL Phường An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 637 KP4 Tô Ngọc Vân P.Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Số 648 Trần Tất Văn - Tràng Minh Phường Tràng Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Thôn 5 Xã Thiệu Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Sơn Thị trấn Hương Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 87 Trần Quang Diệu P.13 Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Sạp 231-280 Chợ Bình Tiên Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Chợ Bình Điền Khu F1 Sạp 011-012 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 403 Kinh Dương Vương Phường An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 205/2 Kp Thạnh Bình Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Quầy số 5 Lê Lợi Phường 2 855153

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 102 Phường HVT Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Xã Đức Hương Huyện Vũ Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến B7/6 KDC Thuận Giao Kp Bình Thuận 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bạo ấp Tân hòa Xã Bình hòa bắc Xã Bình Hòa Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 38 Lý Thường Kiệt P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc 7/2 Thành Thái P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai Long Tiên Xã Long Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 55/10E T158 KP10 P.Bình Hưng Hoà Phường Bình Hưng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Lý Thái Tổ - Hiệp Phú -Tân Tiến Xã Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Khối 3 - TT Phố Châu Thị trấn Phố Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 469 Trần Nhân Tông Phường Phan Đình Phùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Xã Việt Thuận Xã Việt Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Thôn Phú Sum - xã Hàm Mỹ Xã Hàm Mỹ 0913949742

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 112 Lê Lai P.Trường Chinh Phường Trường Chinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 278/32/21 Tầm Vu Phường Hưng Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang A6-0.05 Căn Hộ EHome 3 0989005484

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang ấp Tam Đông X.Thới Tam Thôn Xã Thới Tam Thôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa TT Dạy Nghề Số 9 Phạm Hùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trưởng Khu 6 thị trấn Trới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trị Khánh An Xã Khánh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài B6-7 Lô H6-1 khu Mỹ Phước Phường Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Khu 7 Xã Tứ Xã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên Quầy GF-05 tầng trệt 571-573 Nguyễn Kiệm Siêu thị Co.op mart Phường 9 0839972475092585284

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí 850 KP1 TL10 0907141473

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Khu 09 Xã Sơn Vĩ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến ấp Phú Hà Xã Mỹ Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng TP Phường Tiền Phong

,
Loading...