Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 909028

Danh sách cửa hàng tạp hóa Huyện Ứng Hòa Hà Nội

Tìm thấy 4,150 kết quả (0.0110 giây)


Nguyễn Thị Lừng

Mã đăng ký: 01A-8000469

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 25/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quảng Nguyên, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lừng

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Yên

Mã đăng ký: 01A-8000454

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 5, ngõ 137, phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Út

Mã đăng ký: 01A-8000370

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: cầu bầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Văn Út

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Như Hưng

Mã đăng ký: 01A-8000363

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Dư Xá, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hưng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hương

Mã đăng ký: 01A-8000354

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Cháy, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Ngọc Liên

Mã đăng ký: 01A8001206

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Bãi, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Liên

Điện thoại: N/ALê Chu Công

Mã đăng ký: 01A-8000335

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 4 Chợ cháy, Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Chu Công

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Văn Hòa

Mã đăng ký: 01A-8000334

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Vĩnh Hạ, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Đông

Mã đăng ký: 01A-8003065

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 45 thôn Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mã đăng ký: 01A-8000280

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 19/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 83 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thúy Quỳnh

Mã đăng ký: 01A-8000187

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 29/02/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Sam, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Thúy Quỳnh

Điện thoại: N/A


Vũ Minh Chí

Mã đăng ký: 01A-8000165

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 16/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Chí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Kiên

Mã đăng ký: 01A-8000173

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đống Vũ, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thúy An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 37, Thanh ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hồng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nhung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Viên Ngoại, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: N/A


Hoàng Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Trung Tú, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hưng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/12/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: THôN THầN, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại: N/A


Kết quả từ 0 đến 20/4,150 - Trang số 1/208

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu ấp Bình Hòa-TT Cái Dầu Thị trấn Cái Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn ấp Lê Văn Quới xã Tập Ngãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Chợ Kim Tân - Thành Kim Xã Thanh Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu ấp 5 Xã Lạc Tấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Tổ 3 Phố 1 Thị trấn Lang Chánh Thị trấn Lang Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Xóm 3 Xã Mường Giàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghi Chợ Tân Thành -Sạp A-115 P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý 241/1/D1 Nguyễn Văn Luông Phường 11 8750685

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Sạp E8 Khu 3D chợ Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo ấp Chợ mới Long Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyễn Xã Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp Long Thạnh X.Long Hoà Xã Long Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 44 Đoàn Trần Nghiệp Phường Lê Đại Hành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Z111 Huyện Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghì Xã Nam Lợi-Nam Trực-Nam Định Xã Nam Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Bãi Số 3 Nguyễn Lâm P.06 Phường 6 8557024

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Khối 3 Thị trấn Phù Yên Thị trấn Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đăng Chợ Hà đông Phường Nguyễn Trãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 46/7 Tổ 32 Kp2 8912416

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Lô 4E chợ Tân An Phường Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chỗ 162 ông ích Khiêm P.05 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tứ 81 Lê Thanh Nghị - P. Phạm Ngũ Lão Phường Phạm Ngũ Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cát Xã Mỹ Chánh Xã Mỹ Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường Xã tản lĩnh Xã Tản Lĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Thôn Quý Xuân xã Bình Quý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 68/1 ấp Đông X.Thới Tam Thôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dong Vinh Cơ 2.A093 Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thâu 1276 KP5 Tỉnh Lộ 10 P Tân Tạo Phường Tân Tạo 7507000

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phạm Số 4 Tổ 10 phúc đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyện Thuận Nhứt - Bình Thuận Xã Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thư Xóm khách - Long Giang Xã Long Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Doanh Tân Hiệp A TT óc Eo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhỏ 68 Đường 2 KP.Phước Thiện P.Long Bình Quận 9 37335790

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung ấp Bình hạnh Xã Long Bình Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Bình thanh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 436B Kp1 P.Thạnh Lộc Phường Thạnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điểm Mỹ Tân Xã Mỹ Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm Nghĩa Hiệp Xã Ka Đô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Khu chợ mới Thị trấn Mỏ Cày

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 136 Hồng Bàng P.12 Phường 12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 54a Lê Lợi Phường Thạch Thang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 368 Hùng Vương Phường An Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyên Xã Thống Nhất Xã Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Thị trấn NT Việt Trung Thị trấn nông trường Việt Trun

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyên Đại Trạch Xã Đại Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy 03 Trần Quang Diệu Phường An Hải Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai căn hộ 1512 nhà 18T2 Khu ĐT Trung Hòa- Nhân Chính Phường Nhân Chính 0948286561

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khương Số 73 Ngô Xuân Quảng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Thôn Trung Tâm xã Trúc Lâu 0978632469

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Tân Lực Huyện Phú Riềng

,
Loading...