Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 458740

Danh sách cửa hàng tạp hóa Lạng Sơn

Tìm thấy 11,259 kết quả (0.0035 giây)


Mạc Thị Hòa

Mã đăng ký: 14I000818

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Mạc Thị Hòa

Điện thoại: N/ANguyễn Hữu Thành

Mã đăng ký: 14A8011849

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 746 đường Trần Đăng Ninh, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Lương Thị Thu Ngoan

Mã đăng ký: 14A8012331

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 49 ,đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lương Thị Thu Ngoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Chuyên Đức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 102 trục chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Trương Chuyên Đức

Điện thoại: N/A


Tiêu Phượng Mai

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 213 nhánh nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Tiêu Phượng Mai

Điện thoại: N/A


Khâu Tiểu Muội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 207 Đường Nhánh Nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Khâu Tiểu Muội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 924/KTCK-GP

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kiốt PS5, tầng 1, TTTM Hồng kông, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: N/ALăng Văn Thạy

Mã đăng ký: 14F 8000501/HKD

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Thạy

Điện thoại: N/A


Bùi Phi Hùng

Mã đăng ký: 14A8012080

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 72 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Bùi Phi Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Yến Nhi

Mã đăng ký: 14G803247

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 1B-62, TT thương mại chợ Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Đình Hòa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hòa

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hậu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/10/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hậu

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chương

Điện thoại: N/A


Dương Thị Diễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tràng Sơn III, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Diễm

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Phượng

Mã đăng ký: 14J8001037

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Vang, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Triệu Văn Toản

Mã đăng ký: 14G803354

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7 khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Toản

Điện thoại: N/A


Vy Thúy Tâm

Mã đăng ký: 14G803231

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 114 Trần Quốc Toản, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Vy Thúy Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Thảo

Mã đăng ký: 14K8004554

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Hóa, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nông Ngọc Dũng

Mã đăng ký: 14D8001381

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Xô

Mã đăng ký: 14D8001361

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 02/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Xô

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Cải ấp 2 Chợ Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út htx2 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chinh Thôn Tân lộc xã hải lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài ấp Bà Trường Xã Phước An 0613571155

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 54 QL Kp 3 Tân Tiến Phường Tân Tiến 061824795

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn 1115 Lạc Long Quân P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thọ Thị Trấn vân đình Thị trấn Vân Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba 10/3 ấp tân hòa xã tân qui tây Thành phố Sa Đéc 761057

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Số 72 Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Chợ Bến Thành Sạp 343 Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 16C - Hoàng Lam - P5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn vận tải bộ Huyện Mỏ Cày Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ Đức Cơ Thị trấn Chư Ty

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Kim long Xã Kim Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nê Khu 22 - xã Hoàng Xá Xã Hoàng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Xã Phú Trung Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Độ 166 Phan Đăng Lưu P.03 Phường 3 8421218

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đảm Hùng Vương Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Khu 12 xã Cổ Tiết Xã Cổ Tiết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Giao Tiến Xã Giao Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diện Bình Hoà Nam - Ân Hảo Đông Xã Ân Hảo Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Phố Mía Xã Đường Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương 375 đường Nguyễn Văn Cừ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Ki ốt số 77 Chợ thương Trần phú Thành phố Bắc Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ảo ấp Chánh Xã Bình Hòa Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Nhà Lồng 1 Chợ Vị Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Khối 8 Phường Mai Hùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuất Dược Thượng - Tiên Dược Xã Tiên Dược

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 55 Lý Thường Kiệt Phường Phước Trung 0979181515

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Đồng mỹ Phường Đồng Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khánh Kp3 TT Mỹ Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện ấp An Thuận Xã Châu Lăng Xã Châu Lăng 0918993233

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ứng ấp 3 Xã Tân Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 97 Nguyễn Thái Học P.CôL

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Nà Lừa Xã Trung Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ Đông Thạnh Xã Đồng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quảng xóm 7 Xã Vũ Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Phan Chu Trinh KP 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Số 5/447 Lạc Long Quân Phường Xuân La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 74 Nhà lồng chợ Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Khóm 4 Thị trấn Cầu kè

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ron ấp 1 An Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chối Tổ 8 Thị Trấn Vạn Giã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gụ Khối 15 TT PHù Yên Thị trấn Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân 93 Xuân 68 Phường Thuận Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Tổ 2 Phường Phố Mới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền K4 Thị trấn Tân Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Chợ Nhơn Hòa Thị trấn Nhơn Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quỳnh Bản Sẳng Phường Chiềng Sinh 0948342266

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Chợ Đông Ba Phường Phú Hòa

,
Loading...