Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 802427

Danh sách cửa hàng tạp hóa Lạng Sơn

Tìm thấy 11,259 kết quả (0.0186 giây)


Mạc Thị Hòa

Mã đăng ký: 14I000818

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Mạc Thị Hòa

Điện thoại: N/ANguyễn Hữu Thành

Mã đăng ký: 14A8011849

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 746 đường Trần Đăng Ninh, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Lương Thị Thu Ngoan

Mã đăng ký: 14A8012331

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 49 ,đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lương Thị Thu Ngoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Chuyên Đức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 102 trục chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Trương Chuyên Đức

Điện thoại: N/A


Tiêu Phượng Mai

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 213 nhánh nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Tiêu Phượng Mai

Điện thoại: N/A


Khâu Tiểu Muội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 207 Đường Nhánh Nam, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Khâu Tiểu Muội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Thắng

Mã đăng ký: 924/KTCK-GP

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kiốt PS5, tầng 1, TTTM Hồng kông, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: N/ALăng Văn Thạy

Mã đăng ký: 14F 8000501/HKD

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Lăng Văn Thạy

Điện thoại: N/A


Bùi Phi Hùng

Mã đăng ký: 14A8012080

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 72 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Bùi Phi Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Yến Nhi

Mã đăng ký: 14G803247

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ki ốt 1B-62, TT thương mại chợ Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Nhi

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Đình Hòa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hòa

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Hậu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09/10/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hậu

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Chương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cốc Rặc, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chương

Điện thoại: N/A


Dương Thị Diễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tràng Sơn III, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Diễm

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Phượng

Mã đăng ký: 14J8001037

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Vang, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Triệu Văn Toản

Mã đăng ký: 14G803354

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7 khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Toản

Điện thoại: N/A


Vy Thúy Tâm

Mã đăng ký: 14G803231

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 114 Trần Quốc Toản, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Vy Thúy Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Thảo

Mã đăng ký: 14K8004554

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thịnh Hóa, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Thảo

Điện thoại: N/A


Nông Ngọc Dũng

Mã đăng ký: 14D8001381

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Xô

Mã đăng ký: 14D8001361

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 02/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Xô

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Quận 361 ấp trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Số 54/24 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương KV4 Thị trấn Hiệp Hòa 854300

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 46 Khu A Chợ Đà lạt Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 220 Điện Biên Phủ Phường 6 821391

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vương Chợ Bình Tiên -P.14 Sạp 39B Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Đông Hòa Huyện Trảng Bom

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Xóm 17 Xã Diễn Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Thị Trấn Thị trấn Cần Giuộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Cẩm Trung Xã Cẩm Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Em Khu phố 3 Thị trấn Bình Đại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quí 120 Hoà Bình Phường 3 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bùi 24- Tán kế Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nở Chợ Hoà Phát Quận Cẩm Lệ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhơn Xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Tổ 39 đường vào ga

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Xã Quế Thượng Xã Châu Quế Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ Bảo Bình Huyện Cẩm Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Quảng Lạc Xã Quảng Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Chợ ĐG Phường Trung Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Kiốt 13 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Trãi 0320853920

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung chợ xã Tân Phú Xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 7/5A Tân Thới 3 X.Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 49 Thông Thiên Học - P2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 60 huỳnh thúc Kháng kp5 Bình Tân Phường Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Chợ Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Chợ Đầm Phường Thị Nại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cận 20 Nguyễn Minh Châu Phường Mũi Né 01663212830

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Triết 36/22 Trần Việt Châu P.An Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trầm Khu 3 -Thị trấn Thất khê Thị trấn Thất Khê 025883258

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyển Cẩm Đoài Xã Cẩm Đoài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương chợ Thuỷ Phù Xã Thụy Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Bảo Thành Xã Bảo Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào xã Tân Lễ Huyện Hưng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái ấp Trung 3 Thị trấn Phù Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý 39/11 Kp Long Điềm Long Bình Tân Phường Long Bình Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Như 06B Đoàn Thị Điểm Phường Diên Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảnh xã Vũ Đông Xã Vũ Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chúc 64 Hùng Vương Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm Lô 49 chợ Rạch Sỏi Phường Rạch Sỏi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Kỳ Lâm Xã Kỳ Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Lô 1 chợ Tân An Phường Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kham 462/7 Kp4 Phường Bình Đa Phường Bình Đa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh 133 Hoàng Văn Thụ Phường Vạn Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lạo Cừa Thôn Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ying Chợ 2TN Q110 sân chợ Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 318 Ngô Quyền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghi Đ Hùng Vương Phường Ka Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Văn Phú Cường Xã Phú Cường

,
Loading...